20
02-2022

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN FPT – Tài liệu text

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN FPT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.81 MB, 22 trang )

LOGO
Chiến lược Kinh doanh FPT
Nhóm thực hiện: nhóm 4
GVHD: T.S Hoàng Lâm Tịnh
Nội dung
Giới thiệu về FPT
1.
Phân tích môi trường
kinh doanh hiện tại
2.
Xây dựng chiến lược
3.
Giải pháp thực hiện4.
Giới thiệu về FPT
Thành lập ngày 13/09/1988
Trong gần 25 năm phát triển, FPT luôn là công
ty Công nghệ thông tin và Viễn thông hàng
đầu tại Việt Nam.
15.000 lao động tay nghề cao.
FPT cung cấp dịch vụ tới 46/63 tỉnh thành tại
Việt Nam, không ngừng mở rộng thị trường
toàn cầu. FPT đã có mặt tại 14 quốc gia trên
thế giới, như: Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Đức,
Singapore, Australia, Thái Lan, Philippines,
Malaysia, Myanma, Lào, Campuchia, Việt Nam.
Giới thệu FPT
Tầm nhìn
“FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu
mới, giàu mạnh bằng nỗ lực lao động sáng
tạo trong khoa học kỹ thuật và công nghệ,
làm khách hàng hài lòng, góp phần hưng

thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên
của mình điều kiện phát triển tài năng tốt
nhất và một cuộc sống đầy đủ về vật chất,
phong phú về tinh thần”.
Phân tích môi trường kinh doanh hiện tại
Môi trường vĩ mô
Môi trường tác nghiệp
Môi trường bên trong
Phân tích môi
trường
Phân tích môi
trường
Phân tích môi trường kinh doanh hiện tại
Môi trường vĩ mô:
• Các thiết chế pháp luật, chính trị:
+ Chính trị ổn định
+ Nhà nước quyết tâm thúc đẩy phát triển và
ứng dụng CNTT
+ Hành lang pháp lý được cải thiện
• Các yếu tố văn hóa – xã hội
+ Dân số đông, trẻ.
+ Nhu cầu sử dụng CNTT, internet lớn.
Phân tích môi trường kinh doanh hiện tại
• Các yếu tố kinh tế
+ Nền kinh tế thế giới đang hồi phục sau khủng
hoảng.
+ Lạm phát trong nước có xu hướng giảm, do
sức mua của dân chúng giảm.
+ Nợ công tăng cao. Nợ xấu ở các TCTD chiếm
tỷ lệ cao.

+ Dự trữ ngoại hối thấp.
• Công nghệ
Việt Nam đã triển khai và áp dụng các công
nghệ mới trong lĩnh vực truyền thông, phần
mềm, cơ sở hạ tầng…
Phân tích môi trường kinh doanh hiện tại
Cạnh tra nh nội bộ ngành
Sự tranh đua giữa các đối thủ hiện có
trong ngành
Nhà cung cấp
Khách hàng và nhà
phân phối
Các đối thủ tiềm ẩn
Các sản phẩm thay thế
Môi trường tác nghiệp:
Doanh nghiệp nước ngoài
đầu tư vào Viêt Nam
Quyền lực Quyền lực
đàm phán
Phân tích môi trường kinh doanh hiện tại
1
Nguồn nhân lực
-Ban lãnh đạo dày
dạn kinh nghiệm
và uy tín.
-15000 nhân viên
– Trường FPT
đào tạo nhân lực
kế cận.
2

Văn hóa tổ chức
và lãnh đạo
-Sáng Tác
company
Người FPT “
Tôn trọng cá
nhân – Đổi mới –
Đồng đội “, lãnh
đạo FPT “Chí
công – Gương
mẫu – Sáng suốt
“.
3
Tài chính – kế toán:
Có dấu hiệu tăng
trưởng chậm, một
phần do ảnh hưởng
của kinh tế thế giới.
4
Sản xuất – tác
nghiệp:
FPT không có một
nhà máy sản xuất
nào cho các thiết
bị của mình
(2) Các thiết bị
được sản xuất ở
nước khác trên
thế giới (Trung
Quốc).

Xây dựng chiến lược kinh doanh
Chiến lược
hiện tại
Xây dựng,
lựa chọn
chiến lược
Giải pháp
Xây dựng chiến lược kinh doanh
Chiến lược hiện tại:
1. khai thác và đẩy mạnh các mảng kinh doanh
cốt lõi truyền thống, tập trung phát triển
công nghệ
2. Chiến lược Quốc tế hóa
3. Chiến lược M&A ( Mua bán & sáp nhập
doanh nghiệp)
4. Chiến lược Mở rộng
5. Chiến lược về Nhân sự
=> One FPT: FPT phải trở thành Tập đoàn công
nghệ toàn cầu hàng đầu của Việt Nam
Xây dựng chiến lược
Ma trận EFE.
Xây dựng chiến lược
=> Qua phân tích, đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE của
FPT ta thấy kết quả tổng là 2.74 trên mức trung bình 0.24
điều này cho thấy FPT phản ứng khá tốt với các cơ hội và đe
dọa từ môi trường bên ngoài. Tuy nhiên mức phản ứng với 3
yếu tố lãi suất cho vay, khủng hoảng kinh tế, và đối thủ cạnh
tranh là ở mức chưa cao.
Xấy dựng chiến lược
Xây dựng chiến lược kinh doanh

Giải pháp thực hiện chiến lược
Các giải pháp về nhân lực
1. Xây dựng chương trình quy hoạch và đào
tạo cán bộ cao cấp kế cận
2. Xây dựng Chính sách Đãi ngộ FPT
3. Xây dựng hệ thống thang bảng lương mới
4. Xây dựng các chương trình hành động cụ
thể theo định hướng chiến lược của Tập
đoàn
Giải pháp thực hiện chiến lược
Các giải pháp về marketing
1. Chuyên nghiệp hóa khâu quan hệ với nhà đầu tư, gặp gỡ, cung
cấp các bản tin kinh doanh hàng tháng, hàng quý và các ấn
phẩm khác tới các cổ đông tổ chức
2. Duy trì website tại địa chỉ
http://www.fpt.com.vn/vn/quan_he_co_dong/ thành kênh thông
tin
3. cập nhật nhất các hoạt động của FPT và các công ty thành viên
4. Tổ chức tốt các buổi họp định kỳ công bố kết quả kinh doanh
hàng quý
5. Duy trì các hoạt động xã hội truyền thống của FPT
Giải pháp thực hiện chiến lược
Các giải pháp về tài chính kế toán
1. Giám sát việc thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu ưu đãi cho
người lao động có thành tích đóng góp cho tập đoàn
2. Giám sát việc thực hiện chi trả gốc và cổ tức trái phiếu và thu hồi
khoản công nợ tại các đối tác
3. Xem xét toàn bộ các Biên bản thanh tra, kiểm tra của Cục thuế,
Thanh tra thuế với Tập đoàn và các công ty thành viên do Ban Tài
chính cung cấp

4. Phối hợp làm việc với công ty kiểm toán độc lậ
5. Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ với Nhà nước của Tập đoàn
Giải pháp thực hiện chiến lược
Các giải pháp về R&D
1. Đẩy mạnh hoạt đông R&D đến với tất cả nhân viên
2. Xây dựng các trung tâm nghiên cứu hiện đại
3. khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động nghiên
cứu khoa học
4. tận dụng nguồn lực bên ngoài công ty bằng cách mua
các phát minh sáng chế phù hợp với mục tiêu phát
triển R&D của công ty
Giải pháp thực hiện chiến lược
Các giải pháp về hệ thống thông tin
1. Thông tin khách hàng.
2. Xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, tập
trung vào các hoạt động chăm sóc khách hàng để biết họ
đang cần gì.
3. Thuê các công ty nghiên cứu thị trường tìm hiểu về xu
thế phát triển của ngành.
4. Mở các forum thảo luận, từ đó thu hút ý kiến đóng góp từ
khách hàng.
5. Thông tin về đối thủ cạnh tranh.
6. Thuê các công ty nghiên cứu thị trường tìm hiểu về xu
thế phát triển của các đối thủ cạnh tranh.
Giải pháp thực hiện chiến lược
Các giải pháp về tổ chức lãnh đạo
1. Nghiên cứu đẩy mạnh hoạt động M&A để tận dụng
hạ tầng sẵn có, giảm chi phí vận hành hệ thống.
2. Mở rộng hệ thống bán lẻ, đồng thời nâng cao chất
lượng phục vụ.

3. Tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao, phù hợp với mục tiêu phát triển của tập đoàn.
LOGO
www.themegallery.com
thịnh vương quốc, đem lại cho mỗi thành viêncủa mình điều kiện kèm theo tăng trưởng năng lực tốtnhất và một đời sống rất đầy đủ về vật chất, phong phú và đa dạng về niềm tin ”. Phân tích thiên nhiên và môi trường kinh doanh hiện tạiMôi trường vĩ môMôi trường tác nghiệpMôi trường bên trongPhân tích môitrườngPhân tích môitrườngPhân tích môi trường tự nhiên kinh doanh hiện tại  Môi trường vĩ mô : • Các thiết chế pháp lý, chính trị : + Chính trị không thay đổi + Nhà nước quyết tâm thôi thúc tăng trưởng vàứng dụng CNTT + Hành lang pháp lý được cải tổ • Các yếu tố văn hóa – xã hội + Dân số đông, trẻ. + Nhu cầu sử dụng CNTT, internet lớn. Phân tích thiên nhiên và môi trường kinh doanh hiện tại • Các yếu tố kinh tế tài chính + Nền kinh tế tài chính quốc tế đang phục sinh sau khủnghoảng. + Lạm phát trong nước có xu thế giảm, dosức mua của dân chúng giảm. + Nợ công tăng cao. Nợ xấu ở những TCTD chiếmtỷ lệ cao. + Dự trữ ngoại hối thấp. • Công nghệViệt Nam đã tiến hành và vận dụng những côngnghệ mới trong nghành nghề dịch vụ truyền thông online, phầnmềm, hạ tầng … Phân tích thiên nhiên và môi trường kinh doanh hiện tạiCạnh tra nh nội bộ ngànhSự tranh đua giữa những đối thủ cạnh tranh hiện cótrong ngànhNhà cung cấpKhách hàng và nhàphân phốiCác đối thủ cạnh tranh tiềm ẩnCác mẫu sản phẩm thay thếMôi trường tác nghiệp : Doanh nghiệp nước ngoàiđầu tư vào Viêt NamQuyền lực Quyền lựcđàm phánPhân tích môi trường tự nhiên kinh doanh hiện tạiNguồn nhân lực-Ban chỉ huy dàydạn kinh nghiệmvà uy tín. – 15000 nhân viên cấp dưới – Trường FPTđào tạo nhân lựckế cận. Văn hóa tổ chứcvà lãnh đạo-Sáng TáccompanyNgười FPT “ Tôn trọng cánhân – Đổi mới – Đồng đội “, lãnhđạo FPT “ Chícông – Gươngmẫu – Sáng suốt “. Tài chính – kế toán : Có tín hiệu tăngtrưởng chậm, mộtphần do ảnh hưởngcủa kinh tế tài chính quốc tế. Sản xuất – tácnghiệp : FPT không có mộtnhà máy sản xuấtnào cho những thiếtbị của mình ( 2 ) Các thiết bịđược sản xuất ởnước khác trênthế giới ( TrungQuốc ). Xây dựng chiến lược kinh doanhChiến lượchiện tạiXây dựng, lựa chọnchiến lượcGiải phápXây dựng chiến lược kinh doanh  Chiến lược hiện tại : 1. khai thác và tăng nhanh những mảng kinh doanhcốt lõi truyền thống cuội nguồn, tập trung chuyên sâu phát triểncông nghệ2. Chiến lược Quốc tế hóa3. Chiến lược M&A ( Mua bán và sáp nhậpdoanh nghiệp ) 4. Chiến lược Mở rộng5. Chiến lược về Nhân sự => One FPT : FPT phải trở thành Tập đoàn côngnghệ toàn thế giới số 1 của Việt NamXây dựng chiến lượcMa trận EFE.Xây dựng chiến lược => Qua nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận những yếu tố bên ngoài EFE củaFPT ta thấy tác dụng tổng là 2.74 trên mức trung bình 0.24 điều này cho thấy FPT phản ứng khá tốt với những thời cơ và đedọa từ thiên nhiên và môi trường bên ngoài. Tuy nhiên mức phản ứng với 3 yếu tố lãi suất vay cho vay, khủng hoảng kinh tế, và đối thủ cạnh tranh cạnhtranh là ở mức chưa cao. Xấy dựng chiến lượcXây dựng chiến lược kinh doanhGiải pháp triển khai chiến lượcCác giải pháp về nhân lực1. Xây dựng chương trình quy hoạch và đàotạo cán bộ hạng sang kế cận2. Xây dựng Chính sách Đãi ngộ FPT3. Xây dựng mạng lưới hệ thống thang bảng lương mới4. Xây dựng những chương trình hành vi cụthể theo khuynh hướng chiến lược của TậpđoànGiải pháp triển khai chiến lượcCác giải pháp về marketing1. Chuyên nghiệp hóa khâu quan hệ với nhà đầu tư, gặp gỡ, cungcấp những bản tin kinh doanh hàng tháng, hàng quý và những ấnphẩm khác tới những cổ đông tổ chức2. Duy trì website tại địa chỉhttp : / / www.fpt.com.vn/vn/quan_he_co_dong/ thành kênh thôngtin3. update nhất những hoạt động giải trí của FPT và những công ty thành viên4. Tổ chức tốt những buổi họp định kỳ công bố hiệu quả kinh doanhhàng quý5. Duy trì những hoạt động giải trí xã hội truyền thống lịch sử của FPTGiải pháp thực thi chiến lượcCác giải pháp về kinh tế tài chính kế toán1. Giám sát việc triển khai thủ tục phát hành CP khuyễn mãi thêm chongười lao động có thành tích góp phần cho tập đoàn2. Giám sát việc triển khai chi trả gốc và cổ tức trái phiếu và thu hồikhoản nợ công tại những đối tác3. Xem xét hàng loạt những Biên bản thanh tra, kiểm tra của Cục thuế, Thanh tra thuế với Tập đoàn và những công ty thành viên do Ban Tàichính cung cấp4. Phối hợp thao tác với công ty truy thuế kiểm toán độc lậ5. Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ và trách nhiệm với Nhà nước của Tập đoànGiải pháp thực thi chiến lượcCác giải pháp về R&D 1. Đẩy mạnh hoạt đông R&D đến với toàn bộ nhân viên2. Xây dựng những TT điều tra và nghiên cứu hiện đại3. khuyến khích sinh viên tham gia những hoạt động giải trí nghiêncứu khoa học4. tận dụng nguồn lực bên ngoài công ty bằng cách muacác ý tưởng sáng tạo tương thích với tiềm năng pháttriển R&D của công tyGiải pháp thực thi chiến lượcCác giải pháp về mạng lưới hệ thống thông tin1. Thông tin người mua. 2. Xây dựng đội ngũ nhân viên cấp dưới bán hàng chuyên nghiệp, tậptrung vào những hoạt động giải trí chăm nom người mua để biết họđang cần gì. 3. Thuê những công ty điều tra và nghiên cứu thị trường khám phá về xuthế tăng trưởng của ngành. 4. Mở những forum tranh luận, từ đó lôi cuốn quan điểm góp phần từkhách hàng. 5. tin tức về đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu. 6. Thuê những công ty nghiên cứu và điều tra thị trường khám phá về xuthế tăng trưởng của những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu. Giải pháp triển khai chiến lượcCác giải pháp về tổ chức triển khai lãnh đạo1. Nghiên cứu tăng cường hoạt động giải trí M&A để tận dụnghạ tầng sẵn có, giảm ngân sách quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống. 2. Mở rộng mạng lưới hệ thống kinh doanh bán lẻ, đồng thời nâng cao chấtlượng ship hàng. 3. Tập trung vào giảng dạy nguồn nhân lực chất lượngcao, tương thích với tiềm năng tăng trưởng của tập đoàn lớn. LOGOwww. themegallery.com

Tác giả: Admin