26
12-2021

Bản đồ Quy hoạch Phú Quốc, tỷ lệ 1/500 mới nhất 2021

Nhiệm vụ, ý nghĩa của các loại bản đồ quy hoạch Phú Quốc theo từng tỉ lệ 1/500, 1/2000, 1/5000, 1/25.000, 1/50.000… như thế nào không phải ai cũng biết, nhất là với những người chưa “đụng chuyện” liên quan đến lĩnh vực xây dựng, bồi thường, giải tỏa.

Xem thêm>> Mua bán nhà đất tại Phú Quốc

Ngày 17 tháng 6 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 theo Quyết định Số: 868/QĐ-TTg.

Bản đồ quy hoạch Phú Quốc

Bản đồ Quy hoạch Phú Quốc mới nhất

Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, phần giải thích từ ngữ (điều 3) định nghĩa: “Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị”.

Khoản 6, điều 3 lý giải : “ Đồ án quy hoạch đô thị là tài liệu bộc lộ nội dung của quy hoạch đô thị, gồm có những bản vẽ, quy mô, thuyết minh và lao lý quản trị theo quy hoạch đô thị ”. Có nghĩa là những bản vẽ ( bản đồ ) là tài liệu bắt buộc phải có trong mỗi đồ án quy hoạch .Điều 23 luật này lao lý trách nhiệm của quy hoạch chung là xác lập đặc thù, vai trò của đô thị, nhu yếu cơ bản cho việc nghiên cứu và điều tra để khai thác tiềm năng, động lực tăng trưởng, hướng tăng trưởng, lan rộng ra đô thị, sắp xếp mạng lưới hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị trong nội thị và khu vực ngoại thị .Trong khi đó, trách nhiệm của quy hoạch phân khu phải xác lập khoanh vùng phạm vi ranh giới, diện tích quy hoạnh, đặc thù khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật ; nhu yếu, nguyên tắc cơ bản về phân khu tính năng để bảo vệ tương thích về khoảng trống kiến trúc, đấu nối hạ tầng kỹ thuật với quy hoạch chung đã được phê duyệt và những khu vực xung quanh .Chi tiết quy hoạch như sau, những bạn hoàn toàn có thể vào Link để dowload nhé : https://drive.google.com/file/d/15DNa_TVDcS5aeHolyJw5mGaaDUlIEm2j/viewnội dung quy hoạch Phú Quốc

Ý nghĩa của 1 số ít loại bản đồ

Bản đồ quy hoạch chung tỉ lệ 1/5.000 có giá trị xác định các khu vực chức năng, những định hướng tính giao thông, sẽ rõ ràng mốc giới, địa giới của các phần đất dành để phát triển hạ tầng đường, cầu, cống, điện, trường học, khu dân cư, cây xanh, hồ nước…

Có thể nói, bản đồ quy hoạch 1/5. 000 là cơ sở gốc để xác lập tiềm năng tăng trưởng, lôi kéo góp vốn đầu tư cũng như yếu tố giải phóng mặt phẳng, đền bù, di dân …Nội dung của quy hoạch 1/2000 phân khu gồm có : xác lập khoanh vùng phạm vi ranh giới, diện tích quy hoạnh, đặc thù khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật so với từng ô phố và đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung ; xác lập tính năng sử dụng đất cho từng khu đất ; nguyên tắc tổ chức triển khai khoảng trống, kiến trúc cảnh sắc và nhìn nhận tác môi trường tự nhiên kế hoạch .

Mặt khác quy hoạch 1/2000 này có nhiều nội dung xác định vị trí công trình kỹ thuật và ranh giới trên đất. Do đó quy hoạch này liên quan mật thiết với quyền sờ hữu về đất đai (về quyền sử dụng đất), vì vậy nó có giá trị pháp lý cao, nó là căn cứ để giải quyết tranh tụng.

Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 cụ thể hóa nội dung quy hoạch phân khu và quy hoạch chung.
Bản đồ quy hoạch chi tiết bố trí cụ thể tất cả các công trình trên đất. Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chi tiết bố trí đến từng ranh giới lô bất động sản.

Nói cách khác, bản đồ quy hoạch cụ thể 1/500 chính là quy hoạch tổng mặt phẳng của những dự án Bất Động Sản dầu tư kiến thiết xây dựng, là cơ sở để xác định khu công trình, phong cách thiết kế cơ sở, phong cách thiết kế kỹ thuật xây dụng khu công trình và triển khai kiến thiết xây dựng .

Nguồn: datphuquoc.com.vn

Xin nhìn nhận

[Có:

1

Đánh Giá: 3]

Tác giả: Admin