26
12-2021

Bình Dương: CĐT Lê Phong thực hiện khu nhà ở thu nhập thấp Tân Đông Hiệp 2 sau khi được cho chuyển 1,1ha đất

UBND tỉnh Bình Dương vừa cho phép Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong được sử dụng khu đất có diện tích 11.587,4m2 để thực hiện dự án Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Đông Hiệp 2 tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.
Sơ đồ phân lô Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Đông Hiệp 2
Sơ đồ phân lô khu nhà ở thu nhập thấp Tân Đông Hiệp 2.

Cụ thể, chuyển mục đích sử dụng đất với hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với diện tích 6.697,3 m2, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị.

UBND thị xã Dĩ An đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án tại Quyết định số 6594/QĐ-UBND ngày 05/12/2017. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (tổng diện tích 6.697,3m2 đất ở tại đô thị thuộc dự án).

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại Giấy phép xây dựng số 3763/GPXD ngày 02/11/2018. Cty đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 396/QĐ ngày 15/9/2018.

Chuyển mục đích sử dụng đất với hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất với diện tích 4.890,l m2, mục đích sử dụng gồm 376m2 đất khu vui chơi, giải trí công cộng (đất cây xanh) và 4.514,1 m2 đất giao thông (đất giao thông, đất hạ tầng sau nhà).

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xã Dĩ An chậm nhất 12 tháng sau quyết định này và tiếp theo định kỳ 06 tháng.

Quyết định giao đất cũng nêu rõ, chậm nhất 12 tháng sau khi ký quyết định này và tiếp theo định kỳ 6 tháng phải báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Thủ Dầu Một. Trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng.

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này.

Nếu hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền.

Theo thông tin rao bán, dự án nhà thu nhập thấp Tân Đông Hiệp 2 có khoảng 90 nền nằm trên đường DT 743C, cách charm Plaza 250m, cách ngã tư 550 khoảng 400m, gần ngã 3 Đông Tân (Mũi Tàu) thị xã Dĩ An.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong có địa chỉ tại 26/11 khu phố Tây A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Công ty này cũng là doanh nghiệp vướng vụ lùm xùm mà báo chí mới đưa hồi đầu tháng 8/2018 về việc rao bán khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Thuận Giao tại đường Thuận An Hòa, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An khi chưa đầu tư hạ tầng và thế chấp ngân hàng.

, chuyển mục đích sử dụng đất với hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với diện tích 6.697,3 m2, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị.Chuyển mục đích sử dụng đất với hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất với diện tích 4.890,l m2, mục đích sử dụng gồm 376m2 đất khu vui chơi, giải trí công cộng (đất cây xanh) và 4.514,1 m2 đất giao thông (đất giao thông, đất hạ tầng sau nhà).Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xã Dĩ An chậm nhất 12 tháng sau quyết định này và tiếp theo định kỳ 06 tháng.Quyết định giao đất cũng nêu rõ, chậm nhất 12 tháng sau khi ký quyết định này và tiếp theo định kỳ 6 tháng phải báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Thủ Dầu Một. Trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng.Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này.Nếu hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền.Theo thông tin rao bán, dự án nhà thu nhập thấp Tân Đông Hiệp 2 có khoảng 90 nền nằm trên đường DT 743C, cách charm Plaza 250m, cách ngã tư 550 khoảng 400m, gần ngã 3 Đông Tân (Mũi Tàu) thị xã Dĩ An.Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong có địa chỉ tại 26/11 khu phố Tây A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Công ty này cũng là doanh nghiệp vướng vụ lùm xùm mà báo chí mới đưa hồi đầu tháng 8/2018 về việc rao bán khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Thuận Giao tại đường Thuận An Hòa, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An khi chưa đầu tư hạ tầng và thế chấp ngân hàng.

Tác giả: Admin