26
12-2021

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong, TP Biên Hoà, Đồng Nai

Quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong, TP Biên Hoà, Đồng Nai được xác lập theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất Phân khu A6, … của TP Biên Hoà .Tân Phong là một trong 30 xã và phường của TP Biên Hoà, Đồng Nai. Phường có diện tích quy hoạnh 16,86 km², giáp với nhiều phường, xã khác ở TP Biên Hoà và huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai .Cụ thể, phía đông giáp phường Trảng Dài, phía tây giáp phường Bửu Long, phía nam giáp những phường Tân Tiến, Trung Dũng, phía tây nam giáp phường Quang Vinh, phía bắc và tây-bắc giáp xã Thạch Phú, huyện Vĩnh Cửu .

Trên địa bàn phường có Sân bay Quân sự Biên Hòa, và có suối Săn Máu chảy qua. Bệnh viện Y dược Cổ truyền Đồng Nai cũng được triển khai tại đây. Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Nai, ga Biên Hòa, MM Mega Market Biên Hòa,… đều nằm ngay gần địa giới phường.

Phường Tân Phong nằm trong quy hoạch Phân khu A6,… của TP Biên Hoà. Các phân khu này hiện đang hoàn thiện.

Vì vậy, một phần nhỏ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong được xác lập theo quy hoạch chi tiết cụ thể thiết kế xây dựng tỷ suất 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Bửu Long, phường Tân Phong và phường Quang Vinh, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Các khu vực còn lại hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Biên Hòa ( bản dự thảo chỉnh sửa và biên tập so với địa phận phường Tân Phong ) được Ủy Ban Nhân Dân thành phố công bố năm 2020 để lấy quan điểm nhân dân .Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong địa thế căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Biên Hòa ( bản dự thảo chỉnh sửa và biên tập so với địa phận phường Tân Phong ) :Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong, TP Biên Hoà, Đồng Nai - Ảnh 1.

Phường Tân Phong trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong, TP Biên Hoà, Đồng Nai - Ảnh 2.Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Biên Hòa ( bản dự thảo chỉnh sửa và biên tập so với địa phận phường Tân Phong ) .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai - Ảnh 4.Ký hiệu những loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Biên Hòa .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong phần thuộc bản đồ quy hoạch chi tiết cụ thể thiết kế xây dựng tỷ suất 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Bửu Long, phường Tân Phong và phường Quang Vinh, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai : Xem và tải về TẠI ĐÂY

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Biên Hòa (bản dự thảo biên tập đối với địa bàn phường Tân Phong): Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong trên bản đồ kiểm soát và điều chỉnh tổng thể và toàn diện quy hoạch chung tỷ suất 1/10. 000 TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiến trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xem và tải về TẠI ĐÂYXem thêm : Cập nhật quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong TẠI ĐÂY .

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.

Tác giả: Admin