25
12-2021

Hà Nội phê duyệt quy hoạch khu đô thị sông Hồng trong tháng 1/2022

Đô thị

Ủy Ban Nhân Dân TP. TP.HN vừa tổ chức triển khai Lễ ký Chương trình hợp tác giữa Ủy Ban Nhân Dân TP. TP.HN và Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Nước Ta, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị thành phố TP.HN về nghành quy hoạch kiến thiết xây dựng trên địa phận TP. hà Nội TP. Hà Nội .
Tại lễ ký kết, Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP. TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, trong tổng số 35 đồ án quy hoạch phân khu đô thị, đến nay thành phố đã phê duyệt 33 đồ án .

Còn 2 đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (R1-5) và Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6), tháng 7/2021, thành phố đã nhận được ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai quy hoạch phòng, chống lũ. Tháng 10/2021, UBND thành phố đã gửi hồ sơ xin ý kiến của Bộ Xây dựng theo quy định.

Dự kiến, trong tháng 12/2021, Bộ Xây dựng sẽ có thỏa thuận hợp tác thống nhất chính thức. Sớm nhất cuối tháng 12/2021, chậm nhất nửa đầu tháng 1/2022, thành phố sẽ đủ cơ sở pháp lý để phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống, hoàn thành xong phủ kín 100 % quy hoạch phân khu đô thị trên địa phận Thành Phố Hà Nội .

Về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND thành phố đã triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá quy hoạch và tổ chức lập đồ án theo quy định; đồng thời, đã thành lập Ban chỉ đạo thành phố lập quy hoạch; tổ chức hội thảo khoa học “Rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội”.

Dự kiến, những việc làm tương quan sẽ báo cáo giải trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Thành Phố Hà Nội trong tháng 12/2021 .

Trong giai đoạn tới (2021 – 2026), TP. Hà Nội thống nhất với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố hợp tác, tham gia ở một số hoạt động cụ thể. Tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của ngành xây dựng và của thành phố về quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, nông thôn; Tham gia, tổ chức các hội thảo khoa học về lĩnh vực quy hoạch xây dựng.

Về những hoạt động giải trí tư vấn, phản biện xã hội, tham gia việc tiến hành một số ít đồ án theo Kế hoạch quy hoạch năm 2021 – 2026 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố. Hợp tác với những tổ chức triển khai quốc tế tham gia tư vấn, góp ý, phản biện, so với đồ án kiểm soát và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Thành Phố Hà Nội .
Tham gia tư vấn góp ý, phản biện so với đồ án Quy hoạch phân khu đô thị, kiến thiết xây dựng. Tham gia tư vấn, phản biện so với những đồ án quy hoạch chỉnh trang đô thị, đặc biệt quan trọng so với khu vực nội đô lịch sử dân tộc ; phong cách thiết kế đô thị, quy định quản trị kiến trúc …

Tác giả: Admin