25
12-2021

Hòa Bình sẽ đấu giá 1.443ha đất phục vụ phát triển khu đô thị, du lịch

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hòa Bình vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa phận tỉnh quy trình tiến độ 2021 – 2025 .Theo đó, Hòa Bình sẽ đấu giá quyền sử dụng đất tại 19 dự án Bất Động Sản khu đô thị, khu dân cư, khu du lịch … và 1 số ít khu đất với tổng diện tích quy hoạnh khoảng chừng 1.443 ha .Trong đó, huyện Yên Thủy có diện tích quy hoạnh đất được đấu giá lớn nhất với 320 ha, thực thi đấu giá thời gian 2021 – 2025, với những dự án Bất Động Sản đáng chú ý quan tâm : Khu đô thị – thị xã Hàng Trạm 200 ha, Khu đô thị Phú Lai 50 ha ( xã Phú Lai ), Khu dân cư xã Ngọc Lương 10 ha, Khu đô thị sinh thái xanh Ngọc Lương 50 ha …

Tiếp đến là huyện Lương Sơn sẽ có 265ha đất được đấu giá thời điểm 2022-2025. Một số dự án đáng chú ý tại Thị trấn Lương Sơn, như: Khu đô thị – Thị trấn Lương Sơn và xã Hòa Sơn rộng 200ha, dự án Khu nhà ở Sông Bùi 60ha.

Huyện Tân Lạc đấu giá 230 ha đất, thời gian 2022 – 2025, với dự án Bất Động Sản Khu đô thị lan rộng ra thị xã Mãn Đức 150 ha, Khu đô thị Phong Phú 80 ha .

Huyện Cao Phong sẽ đấu giá 209ha đất, thời điểm 2021-2025, với những dự án Khu nhà ở, thương mại và dịch vụ Đảo Vịnh Xanh 145ha (xã Thung Nai), 2 khu nhà ở, thương mại và dịch vụ tại xã Thung Nai và Bình Thanh tổng cộng 64ha.

Tại TP. Hòa Bình sẽ đấu giá 143,5 ha đất vào thời gian từ 2022 – 2025, gồm những dự án Bất Động Sản đáng chú ý quan tâm như : Khu đô thị ven sông Hòa Bình 50 ha ( TP. Hòa Bình ), khu đô thị Hợp Thành 25 ha ( xã Hợp Thành ), dự án Bất Động Sản Khu đô thị sinh thái xanh Hòa Bình 45 ha ( xã Thái Thịnh ), khu dân cư Đa tính năng Quỳnh Lâm 12 ha …

Huyện Lạc Thủy sẽ đấu giá lô đất 100,5ha thời điểm 2021-2025 tại xã Đồng Tâm để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Đồng Tâm 100ha; đấu giá đất thương mại dịch vụ Cửa hàng xăng dầu – Trạm ngừng nghỉ 5.000m2.

Ngoài ra, huyện Kim Bôi sẽ đấu giá Khu đô thị Gò Chè 100 ha đất, huyện Lạc Sơn sẽ đấu giá 75 ha đất với dự án Bất Động Sản Khu đô thị Lạc Sơn ( thị xã Huyện Vụ Bản ) .Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hoà Bình chỉ huy Ủy Ban Nhân Dân những huyện, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất thanh tra rà soát quy hoạch kiến thiết xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, tổ chức triển khai đo đạc, lập map địa chính, triển khai công tác làm việc tịch thu đất, bồi thường giải phóng mặt phẳng theo lao lý .Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục, lao lý của Luật Đất đai 2013, Luật Đấu giá gia tài và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Tác giả: Admin