26
12-2021

Phân biệt các loại bản đồ quy hoạch (Phần cuối)

Kì này tất cả chúng ta sẽ khám phá rõ về nội dung cụ thể của một đồ án quy hoạch 1/500. Là đồ án quy hoạch mà tất cả chúng ta thường phải tiếp xúc nhất khi mở màn tìm hiểu và khám phá về một dự án Bất Động Sản .

1/ Nội dung thành phần bản vẽ của quy hoạch chi tiết 1/500

a ) Sơ đồ vị trí và số lượng giới hạn khu đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ suất 1/2. 000 hoặc 1/5. 000 .
b ) Bản đồ thực trạng kiến trúc cảnh sắc, hạ tầng xã hội và nhìn nhận đất thiết kế xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ suất 1/500 .

c) Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

d ) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ suất 1/500 .
đ ) Sơ đồ tổ chức triển khai khoảng trống, kiến trúc, cảnh sắc. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ suất 1/500 .
e ) Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới thiết kế xây dựng và hiên chạy bảo vệ những tuyến hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ suất 1/500 .
g ) Các bản đồ quy hoạch mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ suất 1/500 .
h ) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ suất 1/500 ;
i ) Bản vẽ xác lập những khu vực thiết kế xây dựng khu công trình ngầm : Các khu công trình công cộng ngầm, những khu công trình cao tầng liền kề có kiến thiết xây dựng tầng hầm dưới đất ( nếu có ). Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ suất thích hợp .
k ) Các bản vẽ phong cách thiết kế đô thị theo pháp luật của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013 / TT-BXD .

Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500

2/ Nội dung thuyết minh của đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 

1. Phân tích, nhìn nhận những điều kiện kèm theo tự nhiên, tình hình đất thiết kế xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh sắc, hạ tầng kỹ thuật ; những pháp luật của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có tương quan đến khu vực quy hoạch .
2. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch .
3. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất : xác lập tính năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về tỷ lệ thiết kế xây dựng, thông số sử dụng đất, tầng cao khu công trình, khoảng chừng lùi khu công trình so với từng lô đất và trục đường ; vị trí, quy mô những khu công trình ngầm ( nếu có ) .

4. Xác định chiều cao, cốt sàn và trần tầng một; hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác cho từng lô đất; tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước trong khu vực quy hoạch.

5. Quy hoạch mạng lưới hệ thống khu công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị :
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được sắp xếp đến mạng lưới đường nội bộ, gồm có những nội dung sau :
a ) Xác định cốt thiết kế xây dựng so với từng lô đất ;
b ) Xác định mạng lưới giao thông vận tải ( kể cả đường đi bộ nếu có ), mặt phẳng cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới kiến thiết xây dựng ; xác lập và cụ thể hoá quy hoạch chung, quy hoạch phân khu về vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe ( trên cao, trên mặt đất và ngầm ) ;
c ) Xác định nhu yếu và nguồn cấp nước ; vị trí, quy mô khu công trình xí nghiệp sản xuất, trạm bơm nước ; mạng lưới đường ống cấp nước và những thông số kỹ thuật kỹ thuật chi tiết cụ thể ;
d ) Xác định nhu yếu sử dụng và nguồn cung ứng nguồn năng lượng ; vị trí, quy mô những trạm điện phân phối ; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng đô thị ;
đ ) Xác định nhu yếu và mạng lưới thông tin liên lạc ;
e ) Xác định lượng nước thải, rác thải ; mạng lưới thoát nước ; vị trí, quy mô những khu công trình giải quyết và xử lý nước bẩn, chất thải .
6. Đánh giá thiên nhiên và môi trường kế hoạch :
a ) Đánh giá thực trạng môi trường tự nhiên về điều kiện kèm theo địa hình ; những yếu tố xã hội, văn hoá, cảnh sắc vạn vật thiên nhiên ;
b ) Phân tích, dự báo những tác động ảnh hưởng tích cực và xấu đi tác động ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên ; yêu cầu mạng lưới hệ thống những tiêu chuẩn bảo vệ thiên nhiên và môi trường để đưa ra những giải pháp quy hoạch khoảng trống, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch ;

   c) Đề ra các giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường đô thị khi triển khai thực hiện quy hoạch;

d ) Lập kế hoạch giám sát môi trường tự nhiên về kỹ thuật, quản trị và quan trắc môi trường tự nhiên .
7. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật bộc lộ ở tỷ suất 1/500 .
>> > Xem thêm :

Tác giả: Admin