26
12-2021

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất xã Bà Điểm được bộc lộ trong bản đồ quy hoạch phân khu tỷ suất 1/2000 của TP TP HCM, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ xu thế tăng trưởng khoảng trống đến năm 2025 của TP HCM.

Xã Bà Điểm là một xã thuộc huyện Hóc Môn ( TP Hồ Chí Minh ), có diện tích quy hoạnh 7,02 km². Bà Điểm là một xã nằm ở phía nam huyện Hóc Môn .

Vị trí cụ thể của xã Bà Điểm như sau: Phía đông giáp quận 12; phía tây giáp xã Xuân Thới Thượng; phía nam giáp huyện Bình Chánh và quận Bình Tân; phía bắc giáp xã Xuân Thới Đông.

Theo quyết định hành động phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh Quy hoạch chung kiến thiết xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được Thủ tướng nhà nước phê duyệt năm 2010, một trong những hướng tăng trưởng khoảng trống thành phố là hướng phụ phía phía tây – bắc .Hướng này có hiên chạy tăng trưởng là tuyến quốc lộ 22 ( xa lộ Xuyên Á ) với điều kiện kèm theo tự nhiên khá thuận tiện, tăng trưởng những khu đô thị mới, hiện đại đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị .Như vậy, xã Bà Điểm nằm trong hướng tăng trưởng khoảng trống phía phụ tây – bắc của TP TP HCM nói trên .

 Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Bà Điểm thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 1.

Xã Bà Điểm thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 2.Quy hoạch sử dụng đất xã Bà Điểm bộc lộ trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ suất 1/2000 của TP Hồ Chí Minh .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 3.Ký hiệu những loại đất trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ suất 1/2000 của TP Hồ Chí Minh .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 4.Quy hoạch sử dụng đất xã Bà Điểm bộc lộ trên bản đồ khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống TP TP HCM đến năm 2025 .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 5.Ký hiệu những loại đất trên bản đồ khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống TP Hồ Chí Minh đến năm 2025 .

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Bà Điểm trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hóc Môn TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Bà Điểm trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY.

Tác giả: Admin