26
12-2021

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Chánh được biểu lộ trong bản đồ quy hoạch huyện Bình Chánh, bản đồ quy hoạch phân khu tỷ suất 1/2000, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống đến năm 2025 của TP HCM.

Lê Minh Xuân là một xã thuộc địa bàn huyện Bình Chánh ( TP Hồ Chí Minh ), với diện tích quy hoạnh 35,37 km2 .

Vị trí cụ thể của xã Lê Minh Xuân như sau: Phía đông giáp quận Bình Tân và xã Tân Nhựt; phía tây và phía nam giáp xã Bình Lợi; phía bắc giáp xã Phạm Văn Hai.

Theo quyết định hành động phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh Quy hoạch chung kiến thiết xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được Thủ tướng nhà nước phê duyệt năm 2010, một trong những hướng tăng trưởng khoảng trống thành phố là hướng phụ phía tây, tây-nam .Hướng này có hiên chạy tăng trưởng là tuyến Nguyễn Văn Linh với điều kiện kèm theo địa chất thủy văn không thuận tiện, việc tăng trưởng hạ tầng kỹ thuật đô thị có số lượng giới hạn ; tuân thủ pháp luật bảo vệ sông rạch, không làm giảm diện tích quy hoạnh mặt nước ship hàng cho tiêu, thoát nước của thành phố .Như vậy, xã Lê Minh Xuân nằm trong hướng tăng trưởng khoảng trống phía phụ tây, tây nam của TP Hồ Chí Minh nói trên .

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Lê Minh Xuân thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM - Ảnh 1.Xã Lê Minh Xuân trên bản đồ Google vệ tinh .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM - Ảnh 2.Quy hoạch sử dụng đất xã Lê Minh Xuân bộc lộ trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ suất 1/2000 của TP TP HCM .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM - Ảnh 4.Quy hoạch sử dụng đất xã Lê Minh Xuân biểu lộ trên bản đồ khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống TP TP HCM đến năm 2025 .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM - Ảnh 5.Ký hiệu những loại đất trên bản đồ khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống TP TP HCM đến năm 2025 .- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Lê Minh Xuân trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Chánh TẠI ĐÂY .

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Lê Minh Xuân trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY.

– Cập nhật thêm quy hoạch sử dụng đất xã Lê Minh Xuân TẠI ĐÂY.

Tác giả: Admin