26
12-2021

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Hiệp được biểu lộ trong bản đồ quy hoạch chung huyện Hóc Môn, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ xu thế tăng trưởng khoảng trống đến năm 2025 của TP HCM.

Xã Tân Hiệp là một xã thuộc huyện Hóc Môn ( TP TP HCM ), có diện tích quy hoạnh 11,97 km² .

Vị trí cụ thể của xã Tân Hiệp như sau: Phía đông giáp xã Thới Tam Thôn; phía tây giáp xã Tân Thới Nhì; phía nam giáp thị trấn Hóc Môn; phía bắc giáp xã Tân Thạnh Đông, xã Tân Phú Trung và xã Bình Mỹ.

Theo quyết định hành động phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh Quy hoạch chung thiết kế xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được Thủ tướng nhà nước phê duyệt năm 2010, một trong những hướng tăng trưởng khoảng trống thành phố là hướng phụ phía tây – bắc .Hướng này có hiên chạy dọc tăng trưởng là tuyến quốc lộ 22 ( xa lộ Xuyên Á ) với điều kiện kèm theo tự nhiên khá thuận tiện, tăng trưởng những khu đô thị mới, hiện đại đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị .Như vậy, xã Tân Hiệp nằm trong hướng tăng trưởng khoảng trống phía phụ tây – bắc của TP Hồ Chí Minh nói trên .

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Tân Hiệp thể hiện trên bản đồ quy hoạch chung huyện Hóc Môn và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 1.

Xã Tân Hiệp trên bản đồ quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020. thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 2.Xã Tân Hiệp trên bản đồ quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020 .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 3.Kí hiệu những loại đất trên bản đồ quy hoạch chung huyện Hóc Môn đến năm 2020 .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 4.Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Hiệp bộc lộ trên bản đồ khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống TP TP HCM đến năm 2025 .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 5.Ký hiệu những loại đất trên bản đồ khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống TP TP HCM đến năm 2025 .

 - Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Tân Hiệp trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hóc Môn TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Tân Hiệp trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY.

– Cập nhật thêm quy hoạch sử dụng đất xã Tân Hiệp TẠI ĐÂY.  

Tác giả: Admin