26
12-2021

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Kiên được bộc lộ trong bản đồ quy hoạch huyện Bình Chánh, bản đồ quy hoạch phân khu tỷ suất 1/2000, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống đến năm 2025 của TP HCM.Tân Kiên là một xã thuộc huyện Bình Chánh ( TP TP HCM ), cách TT huyện 1 km về phía Nam. Xã Tân Kiên có diện tích quy hoạnh tự nhiên là 1.148,53 ha .Vị trí đơn cử của xã Tân Kiên như sau : Phía bắc giáp phường Tân Tạo A và phường An Lạc ( Q. Bình Tân ) ; phía nam giáp xã An Phú Tây và thị xã Tân Túc ( huyện Bình Chánh ) ; phía đông giáp phường 16 ( Q. 8 ) và phường An Lạc ( Q. Bình Tân ) ; phía tây giáp xã Tân Nhựt ( huyện Bình Chánh ) .

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, một trong những hướng phát triển không gian thành phố là hướng phụ phía tây, tây nam.

Hướng này có hiên chạy tăng trưởng là tuyến Nguyễn Văn Linh với điều kiện kèm theo địa chất thủy văn không thuận tiện, việc tăng trưởng hạ tầng kỹ thuật đô thị có số lượng giới hạn ; tuân thủ lao lý bảo vệ sông rạch, không làm giảm diện tích quy hoạnh mặt nước Giao hàng cho tiêu, thoát nước của thành phố .Như vậy, xã Tân Kiên nằm trong hướng tăng trưởng khoảng trống phía phụ tây, tây nam của TP TP HCM nói trên .

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Tân Kiên thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM - Ảnh 1.Xã Tân Kiên trên bản đồ Google vệ tinh .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM - Ảnh 2.Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Kiên biểu lộ trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ suất 1/2000 của TP Hồ Chí Minh .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM - Ảnh 4.Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Kiên biểu lộ trên bản đồ khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống TP TP HCM đến năm 2025 .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM - Ảnh 5.Ký hiệu những loại đất trên bản đồ khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống TP TP HCM đến năm 2025 .- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Tân Kiên trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Chánh TẠI ĐÂY .

– Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Tân Kiên trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY.

– Cập nhật thêm quy hoạch sử dụng đất xã Tân Kiên TẠI ĐÂY.

Tác giả: Admin