26
12-2021

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất xã Trung An được biểu lộ trong bản đồ quy hoạch phân khu tỷ suất 1/2000 của TP Hồ Chí Minh, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ xu thế tăng trưởng khoảng trống đến năm 2025 của TP HCM.

Xã Trung An là một xã thuộc huyện Củ Chi ( TP TP HCM ), có diện tích quy hoạnh 20,11 km². Trung An là một xã nằm ở phía đông huyện Củ Chi .

Vị trí cụ thể của xã Trung An như sau: Phía đông giáp tỉnh Bình Dương với ranh giới là sông Sài Gòn; phía tây giáp xã Phú Hòa Đông và xã Tân Thạnh Tây; phía nam giáp xã Hòa Phú và xã Tân Thạnh Đông; phía bắc giáp xã Phú Hòa Đông và tỉnh Bình Dương.

Theo quyết định hành động phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh Quy hoạch chung thiết kế xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được Thủ tướng nhà nước phê duyệt năm 2010, một trong những hướng tăng trưởng khoảng trống thành phố là hướng phụ phía phía tây – bắc .Hướng này có hiên chạy dọc tăng trưởng là tuyến quốc lộ 22 ( xa lộ Xuyên Á ) với điều kiện kèm theo tự nhiên khá thuận tiện, tăng trưởng những khu đô thị mới, hiện đại đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị .Như vậy, xã Trung An nằm trong hướng tăng trưởng khoảng trống phía phụ tây – bắc của TP TP HCM nói trên .

 Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Trung An thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 1.

Xã Trung An thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 2.Quy hoạch sử dụng đất xã Trung An bộc lộ trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ suất 1/2000 của TP Hồ Chí Minh .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 3.Ký hiệu những loại đất trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ suất 1/2000 của TP Hồ Chí Minh .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 4.Quy hoạch sử dụng đất xã Trung An bộc lộ trên bản đồ xu thế tăng trưởng khoảng trống TP Hồ Chí Minh đến năm 2025 .Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 5.Ký hiệu những loại đất trên bản đồ xu thế tăng trưởng khoảng trống TP TP HCM đến năm 2025 .

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Trung An trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Củ Chi TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Trung An trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY.

– Cập nhật thêm quy hoạch sử dụng đất xã Trung An TẠI ĐÂY.

Tác giả: Admin