19
02-2022

Báo cáo doanh thu bán hàng

Sapo Pos cung ứng mạng lưới hệ thống báo cáo lệch giá để bạn hoàn toàn có thể quản trị và trấn áp được lệch giá bán hàng trong khoảng chừng thời hạn nhất định, theo kênh bán hàng, theo nhà phân phối, theo người mua …, giúp bạn đưa ra những kế hoạch bán hàng tốt nhất để tăng lệch giá bán hàng của bạn .
Sapo tương hỗ 11 mẫu báo cáo lệch giá cơ bản trên mạng lưới hệ thống :
Các đơn hàng phải qua bước Đã giao hàng mới được ghi nhận vào báo cáo lệch giá ( Trừ báo cáo thống kê đơn hàng ). Bao gồm cả những đơn phát sinh trả hàng .

–  Doanh thu theo thời gian

Bạn đang đọc: Báo cáo doanh thu bán hàng

Doanh thu những đơn hàng đã bán theo khoảng chừng thời hạn lọc

Doanh thu theo nguồn bán hàng

Doanh thu những đơn hàng đã bán theo khoảng chừng nguồn đơn hàng ( web, facebook, shopee … )

Sản phẩm bán chạy

Danh sách loại sản phẩm cháy khách kèm số lượng đã bán

Doanh thu theo sản phẩm

Tiền hàng bán ra của từng mã loại sản phẩm

Doanh thu theo đơn hàng

Tiền hàng bán ra của từng đơn hàng

Doanh thu theo khách hàng

Tiền hàng bán ra của từng người mua

Doanh thu theo  nhân viên

Tiền hàng bán được của mỗi nhân viên cấp dưới

Doanh thu theo chi nhánh

Tiền hàng bán được của mỗi Trụ sở

Báo cáo trả hàng theo sản phẩm

Danh sách mẫu sản phẩm bị trả hàng

Báo cáo trả hàng theo đơn hàng

Danh sách đơn hàng bị trả hàng

– Báo cáo thống kê đơn hàng

Thống kê số lượng đơn hàng được tạo trong khoảng chừng thời hạn lọc

1. Lọc thời gian xem báo cáo

Bạn hoàn toàn có thể xem báo cáo theo ngày, theo tháng, theo quý hoặc thời hạn tuỳ chọn .

2. Chi tiết báo cáo

Mỗi báo cáo đều có Bộ lọc, thuộc tính và thống kê để bạn lọc báo cáo theo trạng thái

a. Thuộc tính

Thuộc tính là thông tin bạn muốn hiển thị thêm ra bên ngoài báo cáo
Ví dụ : Thêm thông tin Sản phẩm, mã Sku, Tên phiên bản ….
Hệ thống sẽ hiển thị thông tin ra bên ngoài báo cáo. Và được xếp bên trái dấu ngăn cách .
– Thuộc tính nào có dấu tích là thuộc tính đang được hiển thị rồi. Bạn hoàn toàn có thể click chuột vào để bỏ lựa chọn .

– Các thông số kỹ thuật thống kê được đo lường và thống kê từ tài liệu của đơn hàng. Bao gồm :

b. Thống kê

Thống kê là số liệu ( số tiền, số lượng ) bạn muốn mạng lưới hệ thống báo cáo hiển thị ra
Ví dụ : Thống kê tiền hàng, số lượng thực bán, số lượng hàng trả lại, thuế, tiền vốn …..
Và thông tin này được hiển thị bên phải dấu phân làn
– Thống kê nào có dấu tích là thuộc tính đang được hiển thị rồi. Bạn hoàn toàn có thể click chuột vào để bỏ lựa chọn .

– Các thông số kỹ thuật thống kê được đo lường và thống kê từ tài liệu của đơn hàng. Bao gồm :

c. Bộ lọc

Sau khi đã hiển thị những thông tin cần xem trong báo cáo .
Bạn hoàn toàn có thể tạo những bộ lọc để lọc báo cáo theo nhu yếu mà mình mong ước

Ví dụ: Tạo bộ lọc doanh thu bán hàng theo Số điện thoại khách hàng, gõ đầu số tìm kiếm

Hệ thống sẽ hiển thị list số điện thoại thông minh ở dưới, bạn tích chọn để chọn số điện thoại thông minh tương thích .

  • Kết quả bộ lọc

– Các tiêu chuẩn để lọc ra tài liệu mong ước của người mua. Bao gồm :

3. Nhân bản báo cáo

Tính năng nhân bản : Từ báo cáo có sẵn này, sau khi thêm 1 số điều kiện kèm theo tuỳ ý. Bạn nhấn nhân bản mạng lưới hệ thống sẽ tự tạo cho bạn 1 báo cáo riêng

Báo cáo này được hiển thị ngoài list báo cáo

Tác giả: Admin