09
01-2022

Chồng Quý Dậu 1993 vợ Ất Hợi 1995 sinh con năm 2021 tốt không?

Chồng tuổi Quý Dậu 1993 vợ tuổi Ất Hợi 1995 có nên sinh con năm 2021 Tân Sửu hay không? Sinh con năm 2021 có tốt, có hợp tuổi bố mẹ không? Mời bạn cùng tham khảo trong bài viết dưới đây.

1. Tuổi Quý Dậu 1993 mệnh gì?

Nam và nữ mạng sinh năm 1993 tuổi Quý Dậu, tức tuổi con gà. Thường gọi là Lâu Túc Kê, tức Gà Nhà Gác. Mệnh Kim – Kiếm Phong Kim – nghĩa là kiếm bọc vàng .
Theo tử vi thời nay, người sinh năm 1993 cầm tinh con Gà
Can chi ( tuổi theo lịch âm ) : Quý Dậu

Xương con gà, tướng tinh con Đười ươi

Con nhà Bạch Đế – Phú quý
Mệnh người sinh năm 1993 : Kiếm Phong Kim
Tương sinh với mệnh : Thổ và Thủy
Tương khắc với mệnh : Hỏa và Mộc

Cung mệnh nam : Đoài thuộc Tây tứ trạch
Cung mệnh nữ : Cấn thuộc Tây tứ trạch
Đọc thêm : Sinh năm 1993 mệnh gì ? Những điều cần biết về người tuổi Quý Dậu

2. Tuổi Ất Hợi 1995 mệnh gì?

Nam và nữ mạng sinh năm 1995 tuổi Ất Hợi, tức tuổi con heo. Thường gọi là Quá Vãng Chi Trư, tức Lợn hay đi. Mệnh Hỏa – Sơn Đầu Hỏa – nghĩa là lửa trên núi .
Theo tử vi thời nay, người sinh năm 1995 tuổi con Lợn
Can chi ( tuổi theo lịch âm ) : Ất Hợi
Xương con lợn, tướng tinh con hươu
Con nhà Xích đế – Cô bần

Mệnh người sinh năm 1995 : Mệnh Sơn Đầu Hỏa
Tương sinh với mệnh : Mộc và Thổ
Tương khắc với mệnh : Thủy và Kim
Cung mệnh nam : Khôn thuộc Tây tứ trạch
Cung mệnh nữ : Khảm thuộc Đông tứ trạch
Mời bạn tìm hiểu thêm : Sinh năm 1995 mệnh gì ? Những điều cần biết về người tuổi Ất Hợi

3. Tuổi Tân Sửu 2021 mệnh gì?

Nam và nữ mạng sinh năm 2021 tuổi Tân Sửu, tức tuổi con trâu. Thường gọi là Lộ Đồ Chi Ngưu, tức Trâu trên đường. Mệnh Thổ – Bích Thượng Thổ – nghĩa là Đất trên tường thành .
Can chi ( tuổi Âm lịch ) : Tân Sửu
Xương con trâu, tướng tinh con đười ươi
Con nhà Huỳnh Đế – Phú quý
Mệnh người sinh năm 2021 : Bích Thượng Thổ
Tương sinh với mệnh : Hỏa và Kim
Tương khắc với mệnh : Mộc và Thủy

Cung mệnh nam: Càn thuộc Tây tứ trạch

Cung mệnh nữ : Ly thuộc Đông tứ trạch
Mời bạn tìm hiểu thêm : Sinh năm 2021 mệnh gì, tuổi Tân Sửu hợp tuổi gì, màu, hướng nào ?

Chồng Quý Dậu 1993 vợ Ất Hợi 1995 sinh con năm 2021 tốt không?

4. Chồng tuổi Quý Dậu 1993 vợ tuổi Ất Hợi 1995 sinh con năm 2021 có tốt không?

Để nhìn nhận được sự xung hợp tuổi con với cha mẹ khi bố tuổi Quý Dậu mẹ tuổi Ất Hợi sinh con vào năm 2021 cần dựa vào những tiêu chuẩn như : Ngũ hành sinh khắc, Thiên can xung hợp và Địa chi xung hợp, theo tuvingaynay.com từ đó sẽ đưa ra Tóm lại nhìn nhận chi tiết cụ thể sự xung hợp giữa những yếu tố .
Dưới đây là hiệu quả đơn cử về sự xung hợp của bố tuổi Quý Dậu mẹ tuổi Ất Hợi và con năm 2021 giúp những bạn đưa ra quyết định hành động lựa chọn năm sinh con hợp tuổi với cha mẹ .

a. Ngũ hành sinh khắc

Đây là yếu tố tiên phong và quan trọng hơn cả khi lựa chọn năm sinh con. Thông thường, con hợp cha mẹ là Tiểu Cát ( 1,5 điểm ), cha mẹ hợp con là Đại Cát ( 2 điểm ), con không hợp với cha mẹ là Tiểu Hung ( 0 điểm ), cha mẹ không hợp với con là Đại Hung ( 0 điểm ). Do đó tất cả chúng ta cần tránh Đại Hung. Tốt nhất là Ngũ hành cha mẹ tương sinh với con, bình hòa ( 1 điểm ) là không tương sinh và không khắc chế với con .
Niên mệnh của con là Thổ, niên mệnh của bố là Kim, niên mệnh của mẹ là Hỏa. Như vậy :
Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì Thổ sinh Kim. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố => Tiểu cát
Niên mệnh mẹ tương sinh với niên mệnh con vì Hỏa sinh Thổ. Mệnh mẹ làm lợi cho mệnh con. => Đại cát
Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 3,5 / 4 điểm

b. Thiên can xung hợp

Thiên can được đánh số theo chu kỳ luân hồi 10 năm của người Trung Hoa cổ. Trong Thiên can có những cặp tương xung ( xấu ) và tương hóa ( tốt ). Thiên can của cha mẹ tương hóa ( 1 điểm ) với con là tốt nhất, bình hòa ( 0,5 điểm ) là không tương hóa và không tương xung với con .
Thiên can của con là Tân, thiên can của bố là Quý, thiên can của mẹ là Ất. Như vậy :
Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
Thiên can của mẹ trực xung với thiên can của con vì Ất khắc Tân => Hung
Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 0,5 / 2 điểm

c. Địa chi xung hợp

Địa chi được đánh số theo chu kỳ luân hồi 12 năm, tương ứng 12 con Giáp cho những năm. Hợp xung của Địa chi gồm có Tương hình ( trong 12 Địa chi có 8 Địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau ), Lục xung ( 6 cặp tương xung ), Lục hại ( 6 cặp tương hại ), Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp. Địa chi của cha mẹ tương hợp ( 2 điểm ) với con là tốt nhất, bình hòa ( 1 điểm ) là không tương hợp và không tương xung với con .
Địa chi của con là Sửu, địa chi của bố là Dậu, địa chi của mẹ là Hợi. Như vậy :
Địa chi của bố và địa chi của con đạt Tam Hợp ( Tỵ – Dậu – Sửu ) => Cát
Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 3/4 điểm

d. Kết luận

Tổng điểm: 7/10 điểm

Năm 2021 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của cha mẹ và con ở mức khá tốt. Như vậy, chồng tuổi Quý Dậu 1993 vợ tuổi Ất Hợi 1995 hợp tuổi sinh con năm 2021 .
tin tức trong bài viết chỉ mang tính tìm hiểu thêm !
Theo tuvingaynay.com !

Tác giả: Admin