26
12-2021

Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin cấp lại thế nào?

Bạn đọc có email thanhthamXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp lý Báo Lao Động hỏi : Gia đình tôi bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xin hỏi, chúng tôi cần làm gì để được cấp lại ?

Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   

Khoản 1, 2 Điều 77 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP lao lý chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật Đất đai lao lý về cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy chứng nhận quyền sở hữu khu công trình thiết kế xây dựng do bị mất như sau :

1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức triển khai quốc tế, cá thể quốc tế, người Nước Ta định cư ở quốc tế phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy chứng nhận quyền sở hữu khu công trình kiến thiết xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương .

2. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Như vậy, trường hợp mái ấm gia đình bạn bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần thực thi khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông tin mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, bạn hoàn toàn có thể thực thi nộp hồ sơ ý kiến đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận .

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp lý : 0979310518 ; 0961360559 để nhận được câu vấn đáp nhanh gọn, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi :tuvanphapluat@laodong.com.vn để được vấn đáp .Chuyên mục được thực thi với sự tương hỗ từ Công ty Luật TNHH YouMe .

Tác giả: Admin