20
02-2022

Các Cấp Chiến Lược Kinh Doanh – Quản Trị Doanh Nghiệp

Chiến lược kinh doanh luôn là yếu tố sống còn của mỗi công ty. Chiến lược kinh doanh tốt thì tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh sẽ có hiệu suất cao cao. Chiến lược kiến thiết xây dựng không tốt thì không thể nào mang lại hiệu suất cao cao được. Mỗi chiến lược kinh doanh lại có những Lever khác nhau tùy vào mức độ ảnh hưởng tác động của chiến lược .
Nếu phân loại theo quy mô thì tất cả chúng ta có những chiến lược cấp công ty, đơn vị chức năng kinh doanh, tính năng và toàn thế giới. Nếu phân loại theo thời hạn thì có chiến lược thời gian ngắn, chiến lược dài hạn và chiến lược cốt lõi .

Phân chia theo cấp độ chiến lược

Chiến lược cấp công ty

Chiến lược cấp công ty là những chiếnl ược hướng tới những tiềm năng cơ bản dài hạn mang tầm ảnh hưởng tác động đến cả công ty. Ở Lever này, tiềm năng của chiến lược là năng lực tăng trưởng về vĩnh viễn và tạo ra doanh thu lớn nhất. Lấy đà cho công ty sống sót và tăng trưởng về lâu bền hơn .

Nhiều chiến lược khác nhau được phát triển theo lịch sử kinh
tế thế giới. Các tác giả khác nhau viết về chiến lược lại cho ra những phân loại
khác nhau và đặt tên theo cách riêng của bản thân tác giả. Vài chiến lược cấp
công ty cơ bản như: kết hợp về phía trước, kết hợp về phía sau, kết hợp theo
chiều ngang, thâm nhập trhij trường, phát triển thị trường, phát triển sản phẩm…

Mỗi loại chiến lược bao gồm nhiều hoạt động giải trí đơn cử để từ đó tích hợp với nhau và đi đến một tiềm năng hiệu quả thống nhất. Quan trọng nhất vẫn là hiệu quả và hiệu suất thao tác .

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

Chiến lược cấp đơn vị chức năng kinh doanh là những chiến lược hoạch định tiềm năng kinh doanh đơn cử. Liên quan đến phương pháp họa động, cạnh tranh đối đầu trên những thị trường đơn cử. Chiến lược kinh doanh bao gồm những chiến lược khác nhau được sử dụng đơn cử cho từng ngành riêng không liên quan gì đến nhau

Chiến lược cấp chứng năng

Đây là cấp độ nhỏ hơn trong chiến lược cấp đơn vị kinh doanh.
Là những chiến lược cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận với những mục tiêu khác
nhau. Khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra hiệu quả và đi đến những mục tiêu cụ thể
thống nhất với chiếc lược cấp đơn vị kinh doanh. Mỗi phòng ban, bộ phận khác
nhau có những chiến lược khác nhau tùy vào công việc của từng bộ phận.

Các chiến lược cấp công dụng còn là vũ khí để công ty hoàn toàn có thể hoàn thành xong và nâng cao năng lực cạnh tranh đối đầu so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp hay gián tiếp. Thu hút người mua và cũng là vũ khí để giữ chân những người mua trung thành với chủ. Vũ khí này phát huy tính năng tốt thì sẽ cho ra những tác dụng tốt và là động lực cho việc tăng trưởng lâu dài hơn .

Chiến lược toàn cầu

Chiến lược toàn thế giới là chiến lược để công ty xâm nhập và cạnh tranh đối đầu với thị trường toàn thế giới. Không phải là một chiến lược dựa trên đặc thù đặc biệt quan trọng của bản thổ. Mà còn là so với hàng loạt người dùng trên quốc tế .

Phân chia theo thời gian.

Chiến lược ngắn hạn

Chiến lược ngắn hạn là những chiến lược đặt ra mục tiêu
trong những thời gian ngắn hạn. Đôi khi kêt quả của những chiến lược ngắn hạn
này lại quyết định sự sống còn của một công ty. Bởi vì nó mang lại kết quả lợi
ích trực tiếp cho công ty. Những chiến lược này có mục tiêu duy nhất là tìm ra
lợi nhuận, khách hàng trong thời gian cụ thể ngắn nhất. Kết quả của chiến lược
ngắn hạn là nguồn lực cho sự tồn vong của cả công ty trong thời gian ngắn hạn.
Nếu không có kết quả tốt. Công ty sẽ không có nguồn lực để duy trì. Khi đó thì
dù tầm nhìn của bạn có bao xa công ty cũng sẽ nằm bên bờ vực sụp đổ.

Chiến lược dài hạn

Chiến lược dài hạn đặt ra những tiềm năng tăng trưởng lâu dài hơn của một công ty. Hướng đi của tương lai trong thời hạn vài năm tới hay thậm chí còn là vài chục năm tới nếu người vạch ra có đủ tham vọng sống sót đến lúc đấy. Trên cơ bản những chiến lược thời gian ngắn đều phải được lập địa thế căn cứ theo những tiềm năng thời gian ngắn mà chiến lược dài hạn đề ra. Có thể nói chiến lược dài hạn là tập hợp của rất nhiều tiềm năng thời gian ngắn trong những thời hạn ngắn để tạo ra chiến lược dài hạn .
Điều độc lạ giữa chiến lược dài hạn và thời gian ngắn là chiến lược thời gian ngắn sẽ tạo ra giá trị tức thời cho công ty. Còn chiến lược dài hạn sẽ tạo ra những giá trị vĩnh viễn cho công ty. Có thể xem là mục tiêu mục tiêu hay hướng hoạt động giải trí của công ty .

Lời kết

Tùy mỗi người quản lý và điều hành công ty mà sử dụng những chiến lược theo những phe phái khác nhau. Tuy nhiên điểm chung nhất của những chiến lược này là quyền lợi và tác dụng. Nếu không có quyền lợi và hiệu quả thì dù chiến lược vạch ra có hay đến mấy cũng chỉ là những chiếc bánh vẽ trên giấy mà thôi. Cho nên vận dụng chiến lược cần tinh xảo và kiểm soát và điều chỉnh tương thích với từng doanh nghiệp, từng thị trường và từng thiên nhiên và môi trường kinh doanh. Ít nhất thì cũng phải hiểu tất cả chúng ta không bán thịt heo cho người theo đạo Hồi và cũng không bán thịt bò cho người theo đạo Ấn

Tác giả: Admin