20
02-2022

Chiến lược kinh doanh đơn lẻ (Single-business strategy) là gì? – Nghĩa Là https://vantamland.com

Chiến lược kinh doanh đơn lẻ (Single-business strategy) là gì?

Chiến lược kinh doanh đơn lẻ (tiếng Anh: Single-business strategy) là một trong những hình thức của chiến lược công ty.

Chiến lược kinh doanh đơn lẻ (Single-business strategy) là gì?
Hình minh hoạ (Nguồn: mbcapital)

Chiến lược kinh doanh đơn lẻ

Khái niệm

Chiến lược kinh doanh đơn lẻ

trong tiếng Anh gọi là:

Single-business strategy.

Chiến lược kinh doanh đơn lẻ

nghĩa là một doanh nghiệp dựa vào một việc buôn bán, sản phẩm, hoặc dịch vụ đơn lẻ để kiếm thu nhập.

Lợi thế và bất lợi

Lợi thế quan trọng nhất của chiến lược này là doanh nghiệp hoàn toàn có thể tập trung chuyên sâu tổng thể những nguồn lực và chuyên môn hoá về một mẫu sản phẩm hay một dịch vụ. Tuy nhiên, đồng thời chiến lược này cũng làm ngày càng tăng sự yếu kém của doanh nghiệp trong cạnh tranh đối đầu và trước những biến hóa của thiên nhiên và môi trường bên ngoài .
Ví dụ, so với một doanh nghiệp chỉ sản xuất VCRs thì một mẫu sản phẩm nâng cấp cải tiến mới như đầu DVD khiến loại sản phẩm đơn lẻ của doanh nghiệp đó bị lỗi thời, và họ hoàn toàn có thể không đủ nhanh gọn tăng trưởng những loại sản phẩm mới để sống sót .

Tuy nhiên, một số tập đoàn đa quốc gia MNC như Singapore Airlines, McDonald’s, và Dell đã nhận ra rằng chiến lược kinh doanh đơn lẻ là một chiến lược đáng thực hiện.

Chiến lược kinh doanh đơn lẻ là một trong những hình thức của chiến lược công ty .

Chiến lược công ty

(corporate strategy) cố gắng định rõ miền kinh doanh mà doanh nghiệp có ý định hoạt động. Hãy xem xét ba doanh nghiệp điện tử Nhật Bản: hãng Sony cạnh tranh trên thị trường toàn cầu về giải trí và hàng điện tử tiêu dùng nhưng không mở rộng phạm vi hoạt động vào các thiết bị nhà bếp và gia dụng.

Hãng Archrival Matsushita cạnh tranh đối đầu trong toàn bộ những ngành công nghiệp, trong khi đó, tập đoàn lớn Pioneer Electronic lại chỉ tập trung chuyên sâu vào những thiết bị âm thanh và video điện tử. Mỗi doanh nghiệp vấn đáp những câu hỏi trọn vẹn khác nhau về những gì cấu thành miền kinh doanh của họ .
Những câu vấn đáp riêng không liên quan gì đến nhau của những doanh nghiệp phản ánh những lợi thế và điểm yếu kém khác nhau của công ty, cũng như những nhìn nhận khác nhau về thời cơ và mối đe doạ được tạo ra bởi thiên nhiên và môi trường chính trị và kinh tế tài chính toàn thế giới .

Một doanh nghiệp có thể thực hiện theo bất kì hình thức nào trong ba hình thức của chiến lược công ty: chiến lược kinh doanh đơn lẻ, chiến lược đa dạng hoá liên quan và chiến lược đa dạng hoá không liên quan.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Cao học Quản trị kinh doanh quốc tế, PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao, NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2017)

Tuyết Nhi

like
share
comment

Tác giả: Admin