20
02-2022

51. Chien luoc kinh doanh quoc te website – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ – StuDocu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ

Tên tiếng Anh : INTERNATIONAL BUSINESS STRATEGY ; Mã số môn học : INE Ngành huấn luyện và đào tạo : Kinh tế Quốc tế ; Trình độ giảng dạy : Đại học

 1. Thông tin chung về môn học
  Loại môn học Số tín chỉ: 03
   Đại cương
   Khối ngành
   Cơ sở ngành
   Ngành
   Chuyên ngành 

 Lý thuyết : 2  Thảo luận : 0.  Bài tập : 0 .

 1. Điều kiện tham gia môn học

Môn học trước Quản trị họcKinh doanh quốc tế

Các yêu cầu khác

Sinh viên cần có kiến thức và kỹ năng tổng hợp về kinh tế tài chính – chính trị, cần trang bị tư duy nghiên cứu và phân tích biện chứng, kết nối lý luận khoa học với thực tiễn. Ngoài ra, sinh viên cũng được nhu yếu có thái độ và ý thức tự học tập, điều tra và nghiên cứu khoa học cao. 3. Mô tả môn học Môn học Chiến lược kinh doanh quốc tế là môn học tự chọn, thuộc khối kiến thức và kỹ năng chuyên ngành. Môn học này mạng lưới hệ thống những triết lý cũng như thực tiễn về chiến lược kinh doanh của những công ty đa vương quốc. Qua đó trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tổ chức triển khai hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp quốc tế, từ Lever chiến lược toàn thế giới của tổng công ty đến những đơn vị chức năng kinh doanh cấp vương quốc. Đồng thời, giúp sinh viên tiếp cận chiến lược trong nghiên cứu và phân tích những tính năng hoạt động giải trí kinh doanh quốc tế, từ phong cách thiết kế mẫu sản phẩm, quản trị nguồn nhân lực, đến quản trị sảnxuất, quản lý tài chính, thuế và kế toán của doanh nghiệp đa vương quốc. Đặc biệt, môn học giúp sinh viên ngành Luật Kinh Tế có thời cơ vận dụng kỹ năng và kiến thức chuyên ngành của mình để khám phá sâu hơn về mạng lưới hệ thống pháp lý của những vương quốc trên quốc tế. 4. Tài liệu ship hàng môn họcGiáo trình hoặc tài liệu tìm hiểu thêm chính

 1. Verbeke. A, International Business Strategy, 2nd edition,
  Cambridge, 2012.
 2. Vũ Anh Dũng, Chiến lược kinh doanh quốc tế, NXB khoa học và
  kỹ thuật, 2012.
 3. Charles WL Hill and Gareth R. Jones, Essentials of Strategic
  Management, 2nd Edition, South Western, Cengage Learning
  ISBN-10: 0-547-19432-3, 2009.
  (Sinh viên có thể đặt giáo trình tiếng Việt tại nhà sách và hai giáo
  trình tiếng Anh trực tiếp qua mạng tại địa chỉ website:
  amazon/International-Business-Strategy-
  Rethinking-Foundations/dp/
  amazon/Essentials-Strategic-Management-
  Charles-Hill/dp/0618605363)

Tài liệu tìm hiểu thêm khác

 1. Mike W. Peng, Global Strategy, 2nd edition, Cengage Publisher,
 2. (Sinh viên có thể đặt mua trực tiếp qua mạng tại địa chỉ website:
  amazon)
 3. Jansson, International Business Strategy in Emerging Country
  Markets, EE Publisher, 1999.
  Các loại học
  liệu khác

doingbusiness ( kho tài liệu của Ngân hàng quốc tế về thiên nhiên và môi trường góp vốn đầu tư, kinh doanh của những vương quốc và những hướng dẫn về kinh doanh quốc tế trên nhiều nghành nghề dịch vụ ) weforum / pdf / GCR08 / GCR08. pdf ( Globalization Index, 2007. A. Kearney, Foreign Policy Magazine ( Báo cáo năng lượng cạnh tranh đối đầu toàn thế giới )việc nhóm và triển khai thuyết trình về những chủ đề tương quan đến môn học .G3. Xây dựng và quản lý và vận hành được những hoạt động giải trí nhóm

G4. Sinh viên chỉ ra được các cơ hội
kinh doanh quốc tế và đối chiếu các
kiến thức chiến lược kinh doanh
quốc tế vào thực tiễn nghề nghiệp

Sinh viên so sánh và thí nghiệm được những kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức đã học vào việc làm, hoàn toàn có thể trực tiếp tại những công ty đa vương quốc, hoặc trong những thanh toán giao dịch kinh tế tài chính có yếu tố quốc tế 6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết cụ thể Nội dung Thời lượngCHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUÔC TẾ 1. Khái niệm chiến lược 1. Chiến lược kinh doanh quốc tế 1. Mô hình OLI-Dunning 1.3.1 ợi thế sở hữu 1.3.2 ợi thế khu vực 1.3.3 ợi thế nội bộ hóa 1. Vai trò của những nền kinh tế tài chính mới nổi 1. Quá trình thiết lập chiến lược toàn thế giới10 tiết

CHƯƠNG 2. SỨ MẠNG, MỤC TIÊU, VÀ CẤU TRÚC CỦA

CÔNG TY ĐA QUỐC GIA

 1. Cổ đông trong công ty đa quốc gia
 2. Tuyên bố sứ mệnh của công ty đa quốc gia
 3. 2.1ứ mạng
 4. 2.2ầm nhìn
 5. 2.3á trị

5 tiết2.2.4 ục tiêu 2. Thể chế quản trị công ty đa vương quốc 2. Cấu trúc công ty đa vương quốc 2.4.1 ấu trúc tổ chức triển khai công ty 2.4.2 ấu trúc tổ chức triển khai công ty quốc tế 2.4.3 ến lược kinh doanh và cấu trúc tổ chức triển khai 2.4. Điểu chỉnh cấu trúc tổ chức triển khai của công ty quốc tế Cấu trúc tổ chức triển khai công ty CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 3. Phân tích thiên nhiên và môi trường vĩ mô ( PESTG ) 3.1.1 ác yếu tố kinh tế tài chính chính trị và pháp lý 3.1.2 ác yếu tố kinh tế tài chính 3.1.3 ác yếu tố xã hội 3.1.4 ác yếu tố về công nghệ tiên tiến kỹ thuật 3.1.5 ác yếu tố toàn thế giới 3. Phân tích thiên nhiên và môi trường vi mô-áp lực cạnh tranh đối đầu của một ngành công nghiệp 3.2. Rủi ro từ những đối thủ cạnh tranh tiềm năng 3.2. Áp lực từ những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu trong ngành 3.2. Quyền thương lượng của nhà đáp ứng 3.2. Quyền thương lượng của người mua 3.2. Rủi ro từ những loại sản phẩm thay thế sửa chữa 3. Các nhóm chiến lược trong một ngành công nghiệp 3.3. Ảnh hưởng của nhóm chiến lược 3.3. Vai trò của những rào cản di động5 tiếtCHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 5 tiết

5.5. Tái cấu trúc
5.5. Thâu tóm và mua lại
5.5. Liên minh chiến lược
CHƯƠNG 6. CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH
6. Định vị lợi thế cạnh tranh
6.1. Nhu cầu của khách hàng và sự khác biệt của sản
phẩm
6.1. Nhóm khác hàng và phân khúc thị trường
6. Lựa chọn chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
6.2. Chiến lược dẫn đầu về chi phí
6.2. Chiến lược khác biệt hóa
6.2. Chiến lược tập trung
6. Chiến lược trong ngành công nghiệp đang nổi, bão
hòa và đi xuống

5 tiết

CHƯƠNG 7. CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG

 1. Chiến lược cải tiến quốc tế
 2. Chiến lược vận hành sản xuất và logistics toàn cầu
 3. Chiến lược Marketing
 4. Chiến lược quản trị nguồn nhân lực
 5. Chiến lược tài chính
 6. Chiến lược nghiên cứu và phát triển (R&D)
 7. Chiến lược quản lý thông tin

5 tiết

 1. Phương thức đánh giá môn học
  Thành phần đánh giá Phương thức đánh giá Tỷ lệ (%)
  A1. Đánh giá quá trình A1 Chuyên cần 5%
  A1 Thảo luận nhóm, phân tích, nhận định 5%

những trường hợp dựa trên cơ sở kim chỉ nan. A1 Bài tập điều tra và nghiên cứu trường hợp 5 % A1 Báo cáo thuyết trình nhóm và trình diễn trước lớp 10 % A1. Kiểm tra viết 15 % A2. Đánh giá cuối kỳ A2. Thi viết 60 % 8. Các lao lý chung cho môn học Yêu cầu về kỹ năng và kiến thức nền tảng : Nắm chắc những kỹ năng và kiến thức nền tảng về kinh doanh quốc tế và góp vốn đầu tư quốc tế Yêu cầu về điều tra và nghiên cứu tài liệu : sinh viên tìm hiểu thêm tài liệu và làm tiểu luận theo nhóm Yêu cầu về thực hành thực tế : theo hướng dẫn của giảng viên Yêu cầu về điều tra và nghiên cứu giải quyết và xử lý trường hợp : theo hướng dẫn của giảng viên Yêu cầu về thái độ học tập, sự siêng năng : bảo vệ thời hạn học trên lớp, có thái độ tráng lệ và tích cực trong học tập Yêu cầu về việc tự học : đọc tài liệu và chuẩn bị sẵn sàng theo hướng dẫn của giảng viên 9. Bộ môn / Khoa đảm nhiệm môn học : Bộ môn Đầu tư và Kinh doanh quốc tế, Khoa Kinh tế Quốc tế

Tác giả: Admin