20
02-2022

Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm mới – xúc xích hải sản đức việt của – Tài liệu text

Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm mới – xúc xích hải sản đức việt của công ty CP thực phẩm đức việt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.54 MB, 81 trang )

Lời mở đầu
Ngày nay, với sự phát triển của xã hội và cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn
chưa có dấu hiệu kết thúc, con người cần nhiều thời gian hơn để làm việc và tạo
ra các nguồn thu nhập phục vụ cho đời sống của mình và gia đình. Xuất phát từ
sự eo hẹp về thời gian trong cuộc sống hàng ngày, nhiều nhà cung cấp đã cho đã
ra đời những món ăn nhanh nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng phục vụ cho như cầu
nhanh – gọn – nhẹ cấp thiết hiện nay của phần đông dân số. Và xúc xích cũng là
một trong những loại sản phẩm ăn nhanh, bổ dưỡng đang được ưa chuộng trên
thị trưởng hiện nay.
Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp trong nước đã nỗ lực đầu tư cho phân
khúc sản phẩm này, điển hình như công ty CP thực phẩm Đức Việt với sản phẩm
xúc xích Đức Việt hay công ty TNHH thực phẩm Hải Băng với sản phẩm xúc
xích CP, công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản với sản phẩm xúc
xích Vissan …. Do các loại xúc xích nhập khẩu thường có hương vị Châu Âu,
không phù hợp với khẩu vị của người Việt nên khi các công ty nước ngoài hay
công ty nhập khẩu đầu tư vào thị trường này thường chỉ để thăm dò, thử nghiệm
là chính. Chính bởi vậy, thị trường xúc xích hiện tại vẫn là thị trường đầy tiềm
năng và cơ hội được chia đều cho tất cả các doanh nghiệp trong nước kinh
doanh sản phẩm này.
Chính thức đưa sản phẩm vào thị trường năm 2000, công ty CP thực phẩm Đức
Việt hiện tại đang là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xúc xích chiếm thị phần
cao. Xuất hiện sớm với những sản phẩm chất lượng và gây ấn tượng đối với
người tiêu dùng khó tính trong nước cùng với những nỗ lực trong quá trình
marketing định vị thương hiệu đã giúp công ty CP thực phẩm Đức Việt trở thành
một trong những doanh nghiệp thành công với chiến lược marketing của mình
.
Bên cạnh đó, có thể thấy điều mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu
trong thời đại mới, đó là quá trình quản trị marketing cho doanh nghiệp. Mặc dù
dành được nhiều sự quan tâm nhưng chưa xác định đúng đắn chiến lược cùng
với quá trình marketing gắn liền với quá trình sản xuất kinh doanh chưa thực sự
1

liên quan khiến cho doanh nghiệp có nguy cơ dần mất thị phần trong nhiều phân
khúc sản phẩm bởi sự cạnh tranh mạnh mẽ và gay gắt của các đối thủ.
Sau hơn 8 tuần học bộ môn Quản trị Marketing do Giảng viên: Đào Thị
Lan Hương giảng dạy, sinh viên đã hiểu được một cách khái quát về Quản trị
Marketing cũng như được nghiên cứu và thiết kế các chiến lược marketing. Dựa
trên những kiến thức thu hoạch được và nắm bắt được tình thế và những lợi thế
so sánh trong ngành sản xuất sữa Việt Nam, em đã chọn đề tài: “Xây dựng chiến
lược Marketing cho sản phẩm mới – xúc xích hải sản Đức Việt của công ty CP
thực phẩm Đức Việt” nhằm mục đích tự tạo lập cho mình những kiến thức về
marketing cũng như các kiến thức về môn học quản trị marketing để tổng kết và
tích lũy cho mình những kiến thức dành cho công việc sau này.
Đề tài của em gồm 4 phần chính:
1.Tổng quan về công ty CP thực phẩm Đức Việt
2. Sản phẩm mới – xúc xích hải sản Đức Việt
3. Chiến lược Marketing
4.Tổng kết
Những quan điểm và kiến thức phân tích trong bài còn mang nhiều ngôn
ngữ sinh viên và thiếu cơ sở lý luận thực tế do chưa được trải nghiệm nhiều nên
có thể bài luận của em chưa đạt được những gì mong muốn cho một kế hoạch
quản trị marketing cho một công ty tầm cỡ. Bởi vậy, mong nhận được những ưu
ái và phản hồi từ phía cô để bài luận của em được thành công.
Xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội ngày 16 tháng 8 năm 2013

2

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨC

VIỆT

1. Giới thiệu chung
_

Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt

_

Tên giao dịch: Duc Viet Food Joint Stock Company

_

Tên viết tắt: công ty Đức Việt

_

Trụ sở chính: xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

_

Văn phòng đại diện tại Hà Nội: tòa nhà Seaprodex Hà Nội, 20 Láng Hạ, phường
Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

_

Ngành nghề kinh doanh chính: chế biến nông sản, thịt gia súc, thực phẩm sạch
và các sản phẩm khác của ngành chăn nuôi, trồng trọt.

_

Sản phẩm: xúc xích, pate, giò, jăm bông, thịt tươi, mù tạt … các loại

_

Wesite: http://www.ducvietfoods.vn/

2. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty TNHH Đức Việt – là tiền thân của Công ty CP thực phẩm Đức Việt
ngày nay. Năm 2000, công ty ra đời trong một xưởng nhỏ diện tích hơn 200m2
tại quận Thanh Xuân – Hà Nội với những mẻ xúc xích đầu tiền làm theo công
nghệ của Đức được sản xuất với số vốn khiêm tốn. Nhiều người cho rằng, đây là
một ý tưởng “lãng mạn” nhưng không kém phần mạo hiểm. Khi ngay cả các
thành viên sáng lập công ty lúc đó cũng chưa từng có dịp nếm thử.

3

Được s ự giúp đỡ c ủa các chuyên gia ng ười Đức, nh ững s ản ph ẩm xúc xích đầu
tiên đã đượ c khách hàng ng ười Vi ệt Nam và c ả nh ững ng ười Đứ c s ống và làm
việc t ại Vi ệt Nam khen ng ợi. C ũng trong n ăm đó, Đạ i s ứ quán Đứ c m ở m ột b ữa
ti ệc chiêu đãi khách đã dùng xúc xích Đứ c Vi ệt và s ản ph ẩm đượ c hoan nghênh
nhi ệt li ệt. Lúc đó v ới đi ều ki ện nhà x ưởng khiêm t ốn và dây chuy ền s ản xu ất
nh ỏ cùng v ới 12 nhân công, công ty chỉ s ản xu ất đượ c m ột lo ại s ản ph ẩm xúc
xích n ướng (Bratwurst) – m ột lo ại xúc xích n ổi ti ếng c ủa vùng Thuringen c ủa
mi ền Trung n ước Đứ c. Đây là giai đo ạn vô cùng khó kh ăn c ủa công ty khi v ừa
s ản xu ất, v ừa m ở r ộng th ị tr ường và tìm ki ếm khách hàng. Khi mà vào th ời đi ểm
đó, ngo ại tr ừ các du h ọc sinh ở n ước ngoài, h ầu h ết ng ười Vi ệt Nam ch ưa bao

4

gi ờ có khái ni ệm v ề xúc xích. Lãnh đạ o c ủa công ty lúc đó ph ải tr ực ti ếp v ừa
đi ều hành, v ừa đi bán và gi ới thi ệu s ản ph ẩm.
N ăm 2002, v ới s ố v ốn đầ u t ư c ủa n ước ngoài, công ty đã chuy ển đổ i thành Công
ty Liên doanh Đứ c Vi ệt. Cu ối n ăm 2002, công ty đã cung c ấp ra th ị tr ường 4
lo ại xúc xích g ồm: xúc xích n ướng, xúc xích xông khói, xúc xích v ườn bia và
xúc xích thành viên. Đây là nh ững s ản ph ẩm ch ủ l ực c ủa công ty sau này đượ c
ng ười Vi ệt Nam đặ c bi ệt ưa chu ộng.
N ăm 2004, đáp ứng nhu c ầu tiêu th ụ s ản ph ẩm ngày càng t ăng c ủa th ị tr ường,
công ty đã khai tr ương nhà máy ch ế bi ến th ịt và th ực ph ẩm s ạch t ại khu Công
nghi ệp Ph ố N ối – xã Tân L ập – huy ện Yên M ỹ – t ỉnh H ưng Yên (cách Hà N ội
kho ảng 30km). Nhà máy r ộng kho ảng 3,5ha. V ới công su ất lò m ổ lên đấ y 200
con l ợn/ngày, t ương đươ ng v ới 60.000 con l ợn/n ăm (hi ện lò m ổ đã đượ c chuy ển
sang Kim Độ ng – H ưng Yên). H ệ th ống pha l ọc, ch ế bi ến th ịt cho ra 17 t ấn
thịt/ngày, t ương đươ ng 5000 t ấn/n ăm. Dây chuy ền ch ế bi ến xúc xích và th ực
ph ẩm khác t ừ th ịt 14 t ấn/ngày, t ương đươ ng 4000 t ấn/n ăm. T ừ khi nhà máy đi
vào ho ạt độ ng cùng v ới s ự giúp đỡ c ủa các chuyên gia Đứ c, s ố l ượng s ản ph ẩm
ngày càng phong phú.
N ăm 2008, công ty chuy ển đổ i thành công ty C ổ ph ần Th ực ph ẩm Đứ c Vi ệt v ới
nhi ều c ổ đông tham gia góp v ốn vào công ty. V ới ph ương châm “L ấy ch ữ tín
hàng đầ u”, công ty đã t ăng s ố l ượng cán b ộ công nhân t ăng lên 300 ng ười và s ản
xu ất ra g ần 60 lo ại s ản ph ẩm bao g ồm xúc xích và th ịt c ắt lát hun khói đã đượ c
5

đưa ra ph ục v ụ hàng tri ệu khách hàng Vi ệt tren toàn qu ốc. Đi ều quan tr ọng nh ất
là t ừ nh ững s ản ph ẩm xúc xích c ủa Đứ c Vi ệt đư a ra th ị tr ường đã t ạo ra m ột xu
h ướng ẩm th ực m ới trong các b ữa ăn gia đình Vi ệt. Bên c ạnh các món ăn truy ền

th ống thì các s ản ph ẩm ch ế bi ến s ẵn v ới phong cách và h ương v ị Âu nh ưng v ẫn
đậm đà b ản s ắc Vi ệt nh ư xúc xíchm th ịt hun khói c ắt lát … v ẫn r ất phù h ợp v ới
các b ữa ăn nhanh vào bu ổi sáng, t ối hay ti ệc cu ối tu ần. V ừa ngon, v ừa ti ện l ợi
l ại đả m b ảo v ệ sinh trong cu ộc s ống công nghi ệp hi ện đạ i, náo nhi ệt.
T ừ đó đế n nay, h ệ th ống phân ph ối c ủa Th ực ph ẩm Đứ c Vi ệt đã t ỏa r ộng kh ắp
toàn qu ốc nh ưng t ập trung ch ủ y ếu t ại các thành ph ố và đô th ị l ớn nh ư: Hà N ội,
H ồ Chí Minh, Đà N ẵng, H ải Phòng, Nam Đị nh, Thanh Hóa, Qu ảng Ninh và h ơn
30 tỉnh thành ph ố khác trong c ả n ước. Trong đó có nhi ều kênh phân ph ối là các
siêu thị l ớn nh ư Metro, Big C hay các nhà hàng, khách s ạn, các c ửa hàng th ực
ph ẩm, quán bia, các đị a đi ểm vui ch ơi, du lịch, tr ường h ọc, đườ ng s ắt, hàng
không …
Với sự ra đời của khu liên doanh này, tầm hoạt động của công ty không ngừng
lớn mạnh, mục tiêu của công ty trong thời gian tới là chiếm lĩnh thị trường trong
nước và tiến đến xuất khẩu.
3. Tầm nhìn & sứ mệnh

6

_

Tầm nhìn
Mang các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, chất lượng tốt và đảm bảo an toàn
vệ sinh vì quyền lợi của khách hàng. Với việc không ngừng cải tiến các nhãn
hàng, Đức Việt cam kết nỗ lực hết mình góp phần thúc đẩy phát triển thể chất và
sức khỏe của người tiêu dùng Việt.

_

Sứ mệnh

Đức Việt luôn mong muốn trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh
vực cung ứng các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng cho người tiêu dùng Việt.
Đức Việt sẽ luôn là công ty có môi trường làm việc cạnh tranh, luôn hướng đến
sự phát triển bền vững và lấy con người làm trọng tâm.

4. Giá trị thương hiệu
_

Tạo dựng niềm tin
Công ty CP Thực phẩm Đức Việt cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy
tắc về chất lượng, luôn đảm bảo tính chân thực, nghiêm túc và nhất quán, tạo
được niềm tin mạnh mẽ cho người tiêu dùng Việt cũng như các đối tác của công
ty.

_

Lan tỏa sức mạnh
7

Không chỉ mang đến nguồn sức khỏe dồi dào cho mọi người, công ty CP Thực
phẩm Đức Việt mong muốn những nỗ lực và phát triển của mình sẽ thúc đẩy
mọi cá nhân, mọi tổ chức cùng nhau xây dựng một cộng đồng vui tươi, hạnh
phúc và thịnh vượng hơn.
_

Niềm kiêu hãnh Việt
Công ty CP Thực phẩm Đức Việt cũng cam kết không ngừng cải tiến và
sáng tạo công nghệ cũng như chất lượng dịch vụ, từ đó cung cấp những sản
phẩm “100% made in Vietnam” sánh ngang với những sản phẩm quốc tế khác.

Và đó cũng chính là niềm tự hào quốc gia mà thực phẩm Đức Việt muốn hướng
đến.

PHẦN II: SẢN PHẨM MỚI XÚC XÍCH HẢI SẢN ĐỨC VIỆT
1.
1.1.
a.

Phân tích tìm ra cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp
Môi trường kinh doanh
Môi trường vĩ mô
Là những yếu tố, những lực lượng mang tính chất xã hội rộng lớn, có ảnh
hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới hoạt động của doanh nghiệp
_

Môi trường nhân khẩu học

Hiện nay, tốc độ đô thị hoá ở Việt Nam diễn ra tương đối nhanh, cùng với
đó là sự phân bổ dân số cũng thay đổi nhiều. Sự chuyển dịch cơ cấu các ngành
kinh tế bằng cách giảm tỉ trọng giá trị ngành nông nghiệp và tăng tỉ trọng các
ngành công nghiệp và dịch vụ cũng làm thay đổi kết cấu dân số. Hai biểu đồ
nghiên cứu dân số Việt Nam trong giai đoạn 1950 – 2100 dưới đây sẽ cho chúng
ta những dự báo quan trọng về tình hình dân số những năm tiếp theo:
Biểu đồ 1. Dân số Việt Nam 1950 – 2100

8

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Biểu đồ 2.Tháp dân số Việt Nam 1950, 2010, 2020, và 2050. Trong mỗi biểu đồ,
các thanh bên trái thể hiện phần trăm nữ, và bên phải là phần trăm nam (tính
trên toàn dân số)

9

Nguồn: Tổng cục Thống kê
Có thể thấy cơ cấu dân số Việt Nam biến đổi rất lớn từ năm 1950 đến
2050.

Năm 1950, “tháp dân số” Việt Nam có hình tam giác cân, với số

người cao tuổi rất thấp và số người trẻ tuổi, kể cả niên thiếu, rất
cao.
Đến năm 2010, tháp dân số vẫn có hình dạng gần giống hình tam

giác, nhưng dân số trong độ tuổi 15-24 chiếm đa số so với các độ
tuổi khác.
Tháp dân số năm 2020 cũng không khác mấy so với năm 2010,

nhưng số người trong độ tuổi 20-34 bắt đầu gia tăng đáng kể.
Đến năm 2050 thì tháp dân số hoàn toàn “biến dạng” so với năm

1950, với số người trên 50 tuổi bắt đầu chiếm đa số.

10

Với kết cấu dân số như vậy ta có thể dự báo khối lượng các sản phẩm ăn nhanh
– ăn liền, đủ dinh dưỡng như xúc xích sẽ còn tăng cao hơn nữa trong những năm
tới đây do thời gian dành cho việc nghỉ ngơi, ăn uống của độ tuổi 20 – 34 là hạn
chế bởi ngày nay khi còn trẻ, con người ta thường cần nhiều thời gian hơn cho
công việc để có được mức sống an toàn, đầy đủ và có địa vị trong xã hội.
+ Mức sống của người dân
Nhìn vào biểu đồ có thể thấy, thu nhập bình quân đầu người của người
dân tăng khá nhanh trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2012. Thu nhập bình
quân đầu người tăng sẽ khiến mức chi tiêu của người dân tăng lên, đặc biệt là
cho văn hóa ăn uống, khi mà đã qua rồi thời kỳ chỉ cần ăn đủ no. Ngày nay, xu
hướng của văn hóa ăn uống hiện đại là vừa phải no, ngon, đầy đủ dinh dưỡng và
đảm bảo vệ sinh, sức khỏe nên người dân sẽ không tiếc tiền để mua cho mình
những sản phẩm thực phẩm tốt như những năm trước.
Biểu đồ 3: Biểu đồ GDP bình quân đầu người qua các năm

Nguồn: Tổng cục thống kê
+ Mức chi tiêu :
11

Phục vụ nhu cầu ăn uống: tỷ trọng chi ăn uống trong chi tiêu đời sống là
một chỉ tiêu đánh giá mức sống cao hay thấp, tỷ trọng này càng cao thì mức
sống càng thấp và ngược lại. Việt Nam là một nước còn nghèo nên tỷ trọng này
còn cao nhưng đã có xu hướng giảm từ 56,7% năm 2002 xuống còn 52,9% năm
2010.

+ Độ tuổi
Mỗi độ tuổi có nhu cầu sử dụng xúc xích tùy vào những mục đích khác
nhau. Chẳng hạn như trẻ em, thanh – thiếu niên ăn xúc xích vì tính chất đủ dinh
dưỡng, nạp năng lượng cho cơ thể sau những buổi học căng thẳng; người trưởng
thành thì sử dụng xúc xích phần lớn là cho các bữa tiệc bởi tính chất nhanh gọn
trong khâu chuẩn bị, chế biến … Vì vậy, để đáp ứng kịp với những nhu cầu này,
Thực phẩm Đức Việt phải luôn đưa ra được những sản phẩm khác nhau, phong
phú về chủng loại và thành phần.
Qua những yếu tố phân tích ở trên cho ta thấy: trong những năm gần đây,
dân số đông, tỷ lệ sinh cao, thu nhập dần cải thiện, đời sống vật chất ngày càng
cao, vấn đề sức khỏe ngày càng được quan tâm. Đây là yếu tố thuận lợi cho việc
phát triển ngành công nghiệp đồ ăn nhanh – tiện lợi ở nước ta, và thực tế cũng
cho thấy tiềm năng to lớn này tập trung mạnh ở các khu vực thành thị. Trong
cuộc sống hiện nay, nhu cầu của con người vô cùng đa dạng, phong phú, đáp
ứng được nhu cầu này là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp thực phẩm sạch như
ĐứcViệt.
_

Môi trường kinh tế
Qua phần phân phân tích nhân khẩu học, có thể thấy rõ, sau những năm
khủng khoảng kinh tế trầm trọng, trong năm 2012 vừa qua, Việt Nam đã có
những bước tiến nhất định, những điểm sáng chứng tỏ nền kinh tế đang vực
dậy và bằng chứng rõ ràng nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng
5,2%. Điều này cũng là một minh chứng cụ thể cho việc đời sống của người

12

dân đã được cải thiện, mức sống ngày càng cao và nhu cầu hưởng thụ cuộc
sống cũng tăng theo đây là một thuận lợi cho ngành dịch vụ phát triển.

Dù vậy, để thực hiện một kế hoạch marketing hiệu quả, cần phải lưu ý đến
tính chất phân bố thu nhập. Quá trình phân bố thu nhập ở Việt Nam cho đến
nay vẫn còn mang tính chất không đều. Dẫn đầu vẫn là những người tiêu
dùng thuộc tầng lớp có thu nhập cao; bởi đối với họ những sự kiện trong nền
kinh tế ít ảnh hưởng đến tính chất các khoản chi phí và họ vẫn là thị trường
chủ yếu tiêu thụ những hàng xa sỉ và dịch vụ đắt tiền. Bên cạnh đó, dù có
những tiến triển tốt đẹp trong nền kinh tế năm qua nhưng Việt Nam vẫn còn
phải đối mặt với nhiều thách thức như nguy cơ tiềm ẩn của lạm phát tăng trở
lại hay bất ổn ở nền kinh tế vĩ mô là rất lớn. Ngoài ra, thị trường tiền tệ vẫn
chưa ổn định nên tình hình sản xuất chung vẫn ảnh hưởng bởi giá đầu vào
tăng cao.
Vậy trước tình hình này, các doanh nghiệp kinh doanh nói chung và Thực
phẩm Đức Việt nói riêng cần phải thắt chặt chi tiêu, thu nhỏ hoặc tối giản quy
mô sản xuất. Và đặc biệt là tính toán chặt chẽ chi phí để thực hiện các
chương trình marketing, các sự kiện quảng bá sản phẩm cũng như các
chương trình có liên quan khác.
_

Môi trường khoa học công nghệ

13

Máy đóng gói theo kĩ thuật hút chân không của CHLB Đức giúp đảm bảo
độ tươi ngon và an toàn cho sản phẩm xúc xích tươi.
Việt Nam là một nước đang phát triển và có nền khoa học tương đối chậm phát
triển. Tuy nhiên đây cũng là một thuận lợi để nước ta đi tắt đón đầu các công
nghệ hiện đại của thế giới. Người làm công tác marketing phải thường xuyên
chú ý theo dõi những xu thế chủ chốt trong cách mạng khoa học kỹ thuật để luôn
có những giải pháp cho thỏa đáng.

Bên cạnh đó, ngành công nghiệp – dịch vụ Việt Nam cũng luôn chú trọng vào
việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy nhanh tiến bộ khoa học vào việc
ứng dụng sản xuất, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học, thiết kế thử
nghiệm. Quan tâm hơn đến việc ứng dụng những cải tiến nhỏ cho những hàng
hóa hiện có, nhà nước cũng tăng cường kiểm tra đối với chất lượng và tính an
toàn của hàng hóa.
Tuy nhiên, do chi phí để áp dụng các công nghệ mới trong việc sản xuất kinh
doanh không phải là nhỏ nên người làm marketing nói chung cũng như Thực
phẩm Đức Việt nói riêng cần phải tính toán cũng như xem xét công nghệ tốt nhất
14

để áp dụng sao cho phù hợp với cả ngành nghề lẫn chi phí mà dự án đầu tư theo
đuổi.
_

Môi trường chính trị, pháp luật
Tình hình chính trị xã hội ổn định, hệ thống luật pháp, cơ chế điều hành
của chính phủ đang dần ngày càng hoàn thiện là môi trường lý tưởng để các
doanh nghiệp tự tin tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh bởi đó là căn cứ bảo
vệ họ trước pháp luật. Tuy nhiên, với cách quản lý còn lỏng lẻo, chồng chéo,
không hiệu quả đã gây không ít khó khăn cho việc thực hiện của doanh nghiệp.
Người làm marketing cần phải biết rõ những đạo luật của nhà nước bảo vệ cạnh
tranh lành mạnh, lợi ích người tiêu dùng và lợi ích tối cao của xã hội, cũng như
những quy định của các địa phương nơi tiến hành hoạt động marketing mà mình
cần phải chấp hành. Hơn nữ, trong những năm gần đây, nhà nước luôn ban hành
các bộ luật mới, chỉnh sửa bổ sung một số điều nhằm thích ứng với sự thay đổi
của xã hội,các thủ tục hành chính cũng được cắt giảm bớt.
Như vậy, khi xây dựng, đầu tư cũng như hoạch định chiến lược cho Thực phẩm
Đức Việt, người làm marketing cần phải phân tích các yếu tố thuộc về môi

trường này và xem xét mức độ ảnh hưởng đến dự án theo ngành nghề mà dự án
đang theo đuổi và theo từng giai đoạn cụ thể. Thêm vào đó, mỗi quy định của
pháp luật có tác động tích cực với nhóm kinh doanh này và ngược lại với nhóm
kinh doanh kia, do vậy cần phải nghiên cứu, lựa chọn, phân tích và đánh giá cẩn
thận trong mỗi trường hợp cụ thể. Ngoài ra, khi phân tích môi trường pháp luật
nên dựa vào những văn bản cụ thể với nguồn gốc rõ ràng.

_

Môi trường văn hóa – xã hội
Con người sinh ra và lớn lên trong một xã hội cụ thể, chính trị xã hội đã
truyền cho họ những quan điểm cơ bản và tạo nên những giá trị cùng những
chuẩn mực đạo đức cho họ. Nhưng hầu như ít ý thức được điều đó, họ vẫn tiếp
thu những điều mà thế giới quan quyết định thái độ của họ đối với bản thân
mình và mối quan hệ qua lại với nhau.
15

Mỗi vùng miền, địa phương lại có một nền văn hóa đặc trưng và những tập tục
văn hóa riêng do đó việc thông qua các quyết định marketing có thể chịu ảnh
hưởng tới những đặc điểm sau đây của nền văn hóa.
+ Sự trung thành với những giá trị văn hóa truyền thống cơ bản
+ Những nhánh văn hóa trong một nền văn hóa thống nhất
+ Những thay đổi tạm thời của những giá trị văn hóa thứ phát
+ Thái độ của con người với bản thân
+ Mối quan hệ qua lại giữa con người với nhau
+ Thái độ của con người đối với cá thể chế xã hội

_

o

Thái độ của con người đối với xã hội

o

Thái độ của con người đối với tự nhiên

Môi trường tự nhiên
Môi trường tự nhiên cũng là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ tới ngành công
nghiệp sản xuất xúc xích. Như nhiệt độ ảnh hưởng đến tập tính, khả năng thu
nhận và tiêu hóa thức ăn, sự tăng trưởng và sinh sản của lợn bò – những loại
động vật cho thịt chính trong ngành công nghiệp xúc xích. Nhiệt độ và độ ẩm
cũng ảnh hưởng tới nguồn thức ăn và điều kiện thời tiết thay đổi là tác nhân gây
bệnh cho các loại động vật trên.
Bên cạnh đó, điều kiện môi trường cũng tác động đến việc bảo quản
nguyên liệu. Mặc dù khí hậu nóng ẩm nhưng nhìn chung các điều kiện tự nhiên
khá thích hợp cho việc phát triển ngành chăn nuôi động vật cho thịt.
Môi trường vi mô
Môi trường marketing vi mô là tất cả những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp
đến việc phục vụ khách hàng của Công ty. Nằm trong xu thế chung của các nước
đang phát triển trên thế giới, nhu cầu về các sản phẩm ăn nhanh, tiện lợi như xúc
xích ở Việt Nam ngày càng tăng lên. Điều này có thể thấy qua sự gia tăng doanh
số từ xúc xích của Đức Việt trong những năm lạm phát tăng cao 2011, 2012 lần
b.

16

lượt là 20% và 30%. Điều này cho thấy rằng khủng hoảng kinh tếtrong 2 năm

vừa qua không ảnh hưởng nhiều đến tiêu thụ xúc xích của người dân Việt Nam.
_

Cạnh tranh trong nội bộ ngành

_

Hiện nay, cuộc chiến giành thị phần ngày càng trở nên sát sao nhằm duy
trì tăng trưởng theo kịp tốc độ tăng trưởng ngành. Tuy là một trong những doanh
nghiệp sản xuất xúc xích lâu đời và có thị phần cao nhất nhưng Thực phẩm Đức
Việt cũng vẫn luôn cố gắng đưa ra các chiến lược cạnh tranh đa dạng để xác
định vị thế của mình trong ngành và nâng cấp các sản phẩm của mình lên một
tầm cao mới.
Nhà cung cấp

Sức mạnh mặc cả của nhà cung cấp nguyên liệu sữa trong nước hạn chế
Xét về quy mô ngành chăn nuôi động vật cho thịt, 95% số lợn và bò được nuôi
tại các hộ gia đình, chỉ 5% được nuôi tại các trại chuyên biệt với qui mô từ 100200 con trở lên. Phần đông lợn, bò được nuôi tự phát dẫn đến việc không phải
lúc nào cũng đảm bảo số lượng thành phẩm, chất lượng thịt của mỗi hộ lại khác
nhau nhưng lại thống nhất, liên kết báo chung một giá cho nhà sản xuất (bởi việc
thiếu kinh nghiệm quản lý, quy mô chăn nuôi nhỏ, tỷ lệ rối loạn sinh sản và mắc
bệnh của lợn, bò cao… khiến các hộ chăn nuôi cũng gặp nhiều bất lợi) khiến
nhà sản xuất bị giảm khả năng thương lượng với các hộ gia đình chăn nuôi.

Phụ thuộc nhiều vào diễn biến giá cả nguồn nguyên liệu nước ngoài

Khi giá thịt trong nước tăng cao, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết, nhà sản xuất

phải cân đo đong đếm xem liệu có thể nhập khẩu thịt đủ cho dây chuyền sản
xuất hoạt động mà chỉ tăng không quá 15% giá hay không. Rõ ràng là, dù giá có
được niêm yết nhưng nhà sản xuất trong nước vẫn ở trong thế bị động khi phán
ứng với diễn biến giá cả nguồn nguyên liệu nhập khẩu do không kiểm soát được
hết các hợp đồng nhập khẩu cả về số lượng lẫn chất lượng.
_

Khách hàng
Khách hàng là một yếu tố quyết định đầu ra cho sản phẩm, không có
khách hàng doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm của
mình.Vì thế khách hàng và những nhu cầu của họ có những ảnh hưởng quan
trọng đến các hoạt động của một công ty. Muốn khách hàng tin cậy và mua sản
17

phẩm thì sản phẩm đó phải có chất lượng và giá phải phù hợp với thị hiếu của
người tiêu dùng.
_

Đối thủ mới
Đặc điểm ngành sản xuất xúc xích hiện nay là tăng trưởng ổn định, lợi
nhuận tương đối, thị phần đã khá ổn định. Để gia nhập ngành đòi hỏi các công ty
mới phải có tiềm lực vốn lớn để vượt qua các hàng rào gia nhập như:
Đặc trưng hóa sản phẩm: Hiện nay, thị trường xúc xích tại Việt Nam hiện
nay đã có sự góp mặt của hầu hết các công thực phẩm lớn trong nước và tất cả
các doanh nghiệp đều đã có thị phần nhất định và ít thay đổi trong thời gian qua.
Tuy chưa có nhiều sự đóng góp của các doanh nghiệp nước ngoài, các sản phẩm
nhập khẩu do hương vị không quen thuộc với người dân nhưng các đối thủ mới
muốn gia nhập phải đầu tư mạnh mẽ để thay đổi sự trung thành của các khách
hàng hiện tại.

Yêu cầu về vốn: phải đủ lớn để cho nhu cầu quảng cáo, nghiên cứu và phát
triển kênh phân phối.
Do đó, có thể kết luận rằng áp lực từ những đối thủ mới là không đáng kể,
mà cạnh tranh chủ yếu sẽ diễn ra trong nội bộ ngành hiện tại. Các công ty cần có
những chiến lược mới nhằm tăng thị phần của mình.

1.2.

Phân tích SWOT
– Điểm mạnh
Kinh doanh loại sản phẩm đồ ăn tiện lợi như xúc xích có thị trường mục tiêu
lớn, dễ dàng phục vụ cho nhiều lứa tuổi và giới tính và do đó, thị trường mục
tiêu rộng lớn cho phép kỳ vọng về doanh thu lớn hơn thực tế.
Với nguồn nguyên liệu luôn được kiểm định kỹ càng trước khi đưa vào công
đoạn sản xuất, nguyên liệu được sử dụng để chế biến thành phẩm ngay sau khi
qua các bước kiểm tra, Thực phẩm Đức Việt đã cho ra đời những sản phẩm tươi
chất lượng cao, được lòng người tiêu dùng và tạo ra được danh tiếng tốt trong
suốt nhiều năm vừa qua.
18

Đi cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia người Đức, Thực phẩm Đức Việt đã
cho ra đời nhiều dòng sản phẩm phong phú về cả hương vị lẫn hình thức. Không
chỉ vậy, công ty còn luôn cố gắng cho ra đời những sản phẩm mới với những đặc
tính chế biến riêng, mang lại hương vị khác biệt cho từng sản phẩm.
Sản xuất linh hoạt cũng là một trong những điểm mạnh của Thực phẩm Đức Việt
khi công ty luôn cố gắng sản xuất đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng theo
kinh nghiệm về doanh số từ năm này qua năm khác. Thời gian tiêu thụ sản phẩm
cao điểm có thể là các dịp lễ, Tết khi mà người dân có xu hướng tụ tập, cần
những món ăn chế biến nhanh, phù hợp với đám đông.

Bên cạnh đó, nhờ những nỗ lực giữ cho các dây chuyền cũng như khu vực sản
xuất đạt chuẩn yêu cầu về vệ sinh và các quy định về y tế của địa phương nên
chưa có báo cáo nào ghi nhận về việc vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm của
Thực phẩm Đức Việt cũng là một điểm mạnh lớn của công ty.

19

Công ty CP thực phẩm Đức Việt tham gia tiếp sức mùa thi

Ngoài ra, cố gắng phân phối sản phẩm rộng khắp ngay từ những ngày đầu thành
lập, ít điều chỉnh giá và tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội cũng là những thế
mạnh mà không phải doanh nghiệp thực phẩm nào cũng làm được.
– Điểm yếu
Là doanh nghiệp đi đầu trong các dòng sản phẩm tươi nói chung và xúc xích nói
chung, nhưng Thực phẩm Đức Việt chưa thực sự tập trung vào công tác
marketing, quảng cáo cho các sản phẩm của mình. Sở dĩ là bởi là doanh nghiệp
đầu tiên sản xuất sản phẩm xúc xích tại Việt Nam có hương vị phù hợp với khẩu
vị của người Việt, qua hơn một thập kỷ qua, vô hình chung khách hàng đã định
hình trong tâm trí một nhãn hàng để chọn lựa. Có thể nói đây là một lợi thế mà
không phải đối thủ nào cũng có được, nhưng cũng là một điểm yếu lớn của công
ty khi có bất cứ đối thủ nào có chiến lược quảng cáo, marketing nổi trội hơn, thu
hút người tiêu dùng hơn.
20

Quy trình sản xuất khép kín thường được các công ty sản xuất thịt tươi áp dụng.

Sử dụng quy trình sản xuất không khép kín, tức công ty phải nhập thịt từ các hộ
gia đình, trang trại nên có thể gặp nhiều rủi ro về cả chất lượng và giá nhập.

Bên cạnh đó, với nguồn lực tài chính có hạn, công ty khó có thể bao quát trong
sản xuất các loại sản phẩm trong mùa cao điểm như lễ, Tết … – những thời điểm
mà người tiêu dùng thường chú ý đến các sản phẩm thực phẩm tiện lợi mà vẫn
đầy đủ dinh dưỡng.
– Cơ hội
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, người tiêu dùng đã quan tâm nhiều
hơn đến các sản phẩm bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe và tiện lợi trong việc sử dụng.
Trẻ em – thanh thiếu niên thì cần những sản phẩm có thành phần chất dinh
dưỡng có lợi cho phát triển sức khỏe, tăng trưởng chiều cao, phù hợp với sự hấp
thu. Với người lớn, những sản phẩm đó phải phù hợp khẩu vị và nhu cầu của cơ
thể. Bởi vậy, với những lợi thế có sẵn về thị phần, Thực phẩm Đức Việt dễ dàng
tăng khả năng phục vụ khách hàng ở mọi độ tuổi, giới tính và phong cách ăn
uống bằng việc phát triển và tạo ra những sản phẩm mới.
Hơn nữa ngày nay, xúc xích đã được đánh giá cao hơn mức chỉ là một
thức ăn vặt, ăn lót của những năm trước đây nên công ty cũng có thể dễ dàng mở
21

rộng đại lý của mình bằng việc xây dựng các mô hình nhà hàng với thực đơn
chính là các món xúc xích và thực phẩm tươi do chính công ty chế biến, sản xuất
Gia nhập vào giới thương mại điện tử bằng siêu thị điện tử chuyên kinh
doanh các sản phẩm chính hãng cũng là một ý tưởng tốt để Thực phẩm Đức Việt
nâng cao tầm ảnh hưởng của mình với hành vi mua của khách hàng và cũng là
cách để người tiêu dùng nhận diện thương hiệu tốt hơn.
Không chỉ vậy, Việt Nam là nước có cơ cấu dân số trẻ, mức tăng dân số
trên 1%/năm và thu nhập bình quân tăng trên 6%/năm. Đó được xem là những
yếu tố thúc đẩy tiêu thụ nhiều và tạo cơ hội cho các nhà sản xuất.
– Thách thức
Đi cùng những cơ hội, triển vọng phát triển luôn là những thách thức mà những
nhà quản lý luôn phải tỉnh táo để có phương hướng vượt qua và giữ vững vị thế

của doanh nghiệp trên thương trường khốc liệt.
Mối đe dọa từ các công ty có nguồn lực lớn là mối đe dọa hàng đầu với Thực
phẩm Đức Việt hiện nay bởi với nguồn lực lớn, họ có thể xây dựng và tạo ra các
phương pháp từ chăn nuôi đến chế biến tiên tiến, có sức thuyết phục hơn quy
trình sản xuất sạch mà hiện tại Thực phẩm Đức Việt đang sử dụng.
Việc bằng sáng chế không được áp dụng với các sản phẩm là thực phẩm cũng
khiến cho các đối thủ dễ dàng có được công thức sản xuất loại xúc xích và thực
phẩm tươi để từ đó đi tắt đón đầu, cải tiến để hương vị phù hợp với khẩu vị của
người Việt hơn các sản phẩm mà Thực phẩm Đức Việt đã sản xuất trong nhiều
năm nay.
Bên cạnh đó, nếu các đối thủ là doanh nghiệp nước ngoài cũng luôn là mối đe
dọa tiềm tàng nếu họ nghiên cứu thành công một sản phẩm có mùi vị phù hợp
với khẩu vị người Việt.
1.3.

Triển vọng ngành

22

Trong thời gian qua, mặc dù phải chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế
giới nhưng Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô,
trong đó, ngành thực phẩm nói chung tiếp tục tăng trưởng nhanh cả về số lượng
và chất lượng, được đánh giá là ngành có tiềm năng lớn, đặc biệt tại các thành
phố và thị trấn, nơi có mức sống ngày càng được cải thiện.
Theo các nhà phân tích dự báo, tiêu thụ thực phẩm của Việt Nam giai đọan
2011-2016 sẽ tiếp tục tăng 5,1%, ước đạt 538 triệu đồng. Trong khi đó, mức tiêu
thụ bình quân theo đầu người tăng ở mức ấn tượng là 4,3%/năm tính đến năm
2016, với khoảng 5,8 triệu đồng/năm.
Nhưng chỉ tính riêng trong ngành công nghiệp thực phẩm chế biến sẵn của Việt

Nam thì sẽ tăng 4,3% về lượng và 10,4% về trị giá doanh số bán hàng. Nguyên
nhân có sự tăng trưởng mạnh mẽ này là nhờ nền kinh tế phát triển ổn định, tỷ lệ
tiêu dùng trong nước tăng, xu hướng đô thị hóa ngày càng tăng, vốn đầu tư có
thể đến từ nhiều nguồn, hoạt động vui chơi giải trí ngày càng nhiều và một phần
nhỏ là để phục vụ cho số lượng khách du lịch đến với Việt Nam ngày một nhiều.
Thêm vào đó, nhà nước và các Bộ cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp
gỡ với các nhà cung cấp, nhà đầu tư để trao đổi, thảo luận và hợp tác thông qua
các diễn đàn doanh nghiệp hay các hội chợ trao đổi …
Giới thiệu về sản phẩm mới xúc xích hải sản Đức Việt
Với kết quả từ những phân tích nghiên cứu xúc xích hải sản Đức Việt sẽ
là một sản phẩm mới với công thức đặc biệt từ công nghệ sản xuất hiện đại với
nguồn nguyên liệu sạch; được làm từ 100% hải sản, không có chất bảo quản.
Ngoài ra cũng phải kể đến nguồn hải sản tươi 100% cho đến khi được đưa vào
công đoạn chế biến, đã được sàng lọc kỹ lưỡng khi nhập vào nhà máy nên đảm
bảo giữ được hương vị của các loại hải sản và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng
cho người tiêu dùng. Đó là điều mà gần như không phải hãng nào cũng đạt
được.
Đặc biệt hơn nữa, xúc xích hải sản Đức Việt với hương vị hải sản đặc
trưng sẽ cung cấp các dưỡng chất quan trọng như protein, canxi .. cho cơ thể, tạo
sự cân bẳng, giúp người tiêu dùng có một cơ thể khỏe khoắn mỗi ngày.
2.

Tên gọi: xúc xích hải sản Đức Việt
Nguyên liệu: 100% hải sản tươi gồm tôm và các loại cá da trơn nước ngọt

quen thuộc với các bữa ăn gia đình Việt.

Thiết kế bắt mắt, ấn tượng so với sản phẩm cùng loại, tiện lợi hơn, nhằm

gây chú ý với người tiêu dùng.
Bao bì: túi nhựa hút chân không loại tốt.

23

Trọng lượng: gồm 3 loại gói
+ 360 gram: 15 chiếc 24 gram
+ 500 gram: 10 chiếc 50 gram
+ 750 gram: 15 chiếc 50 gram

Chất lượng sản phẩm: Thực phẩm Đức Việt cam kết làm từ 100% hải sản

tươi và không hóa chất bảo quản. Quy trình chế biến từng khâu từ lựa
chọn, kiểm duyệt chất lượng hải sản tươi sống đến tạo ra sản phẩm đến
tay người tiêu dùng được thực hiện nghiêm ngặt, khép kín nhằm tạo ra sản
phẩm xúc xích sạch, thơm ngon đầy dinh dưỡng và đảm bảo về an toàn
thực phẩm..

Hình ảnh sản phẩm: cung cấp cho khách hàng một sản phẩm tin cậy giàu
protein và canxi cùng các khoáng chất khác có trong hải sản tốt cho sức
khỏe.

3. Đối thủ cạnh tranh
Phân tích đối thủ cạnh tranh là quá trình đánh giá điểm yếu và điểm mạnh
của các đối thủ hiện tại và tiềm tàng. Những phân tích này cung cấp cho Thực
phẩm Đức Việt các thông tin hữu ích để công ty có các kế hoạch về chiến lược
tấn công và phòng ngự, qua đó, có thể xác định những cơ hội và thách thức.
24

Định hình rõ đối thủ là quá trình thu thập tất cả các nguồn thông tin phân tích về
đối thủ vào một hệ thống, nhằm hỗ trợ quá trình hình thành, triển khai và điều
chỉnh chiến lược một cách hiệu quả nhất.
Để chuẩn bị một chiến lược Marketing có hiệu quả công ty phải nghiên
cứu các đối thủ cạnh tranh của mình cũng như những khách hàng hiện có và
tiềm ẩn của mình. Điều đó đặc biệt cần thiết khi các thị trường tăng trưởng
chậm, bởi vì chỉ có thể tăng được mức tiêu thụ bằng cách giành giật nó từ các
đối thủ cạnh tranh.
3.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh của công ty
Đối thủ cạnh tranh không chỉ là những công ty, doanh nghiệp cùng sản
xuất một mặt hàng là xúc xích mà trên phương diện phân tích tổng quan dưới tác
động của ngành sản xuất thực phẩm nói chung, Thực phẩm Đức Việt cần đánh
giá cho mình các đối thủ trên quan điểm cạnh tranh sau:
3.1.1 Cạnh tranh nhãn hiệu:
Công ty có thể xem những công ty khác có bán sản phẩm và dịch vụ
tương tự cho cùng một số khách hàng với giá tương tự là các đối thủ cạnh tranh
của mình. Các sản phẩm xúc xích cung cấp ở thị trường Việt Nam, cụ thể là các
nhãn hiệu chính như CP, Vissan, Ông già IKA hay Everyday …

25

tương quan khiến cho doanh nghiệp có rủi ro tiềm ẩn dần mất thị trường trong nhiều phânkhúc loại sản phẩm bởi sự cạnh tranh đối đầu can đảm và mạnh mẽ và nóng bức của những đối thủ cạnh tranh. Sau hơn 8 tuần học bộ môn Quản trị Marketing do Giảng viên : Đào ThịLan Hương giảng dạy, sinh viên đã hiểu được một cách khái quát về Quản trịMarketing cũng như được điều tra và nghiên cứu và phong cách thiết kế những chiến lược marketing. Dựatrên những kỹ năng và kiến thức thu hoạch được và chớp lấy được tình thế và những lợi thếso sánh trong ngành sản xuất sữa Nước Ta, em đã chọn đề tài : “ Xây dựng chiếnlược Marketing cho mẫu sản phẩm mới – xúc xích món ăn hải sản Đức Việt của công ty CPthực phẩm Đức Việt ” nhằm mục đích mục tiêu tự tạo lập cho mình những kỹ năng và kiến thức vềmarketing cũng như những kỹ năng và kiến thức về môn học quản trị marketing để tổng kết vàtích lũy cho mình những kỹ năng và kiến thức dành cho việc làm sau này. Đề tài của em gồm 4 phần chính : 1. Tổng quan về công ty CP thực phẩm Đức Việt2. Sản phẩm mới – xúc xích món ăn hải sản Đức Việt3. Chiến lược Marketing4. Tổng kếtNhững quan điểm và kỹ năng và kiến thức nghiên cứu và phân tích trong bài còn mang nhiều ngônngữ sinh viên và thiếu cơ sở lý luận trong thực tiễn do chưa được thưởng thức nhiều nêncó thể bài luận của em chưa đạt được những gì mong ước cho một kế hoạchquản trị marketing cho một công ty tầm cỡ. Bởi vậy, mong nhận được những ưuái và phản hồi từ phía cô để bài luận của em được thành công xuất sắc. Xin chân thành cảm ơn ! TP. Hà Nội ngày 16 tháng 8 năm 2013PH ẦN I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐỨCVIỆT1. Giới thiệu chungTên doanh nghiệp phát hành : Công ty CP thực phẩm Đức ViệtTên thanh toán giao dịch : Duc Viet Food Joint Stock CompanyTên viết tắt : công ty Đức ViệtTrụ sở chính : xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng YênVăn phòng đại diện thay mặt tại Thành Phố Hà Nội : tòa nhà Seaprodex TP. Hà Nội, 20 Láng Hạ, phườngLáng Hạ, Q. Đống Đa, Hà NộiNgành nghề kinh doanh chính : chế biến nông sản, thịt gia súc, thực phẩm sạchvà những mẫu sản phẩm khác của ngành chăn nuôi, trồng trọt. Sản phẩm : xúc xích, pate, giò, jăm bông, thịt tươi, mù tạt … những loạiWesite : http://www.ducvietfoods.vn/2. Lịch sử hình thành và phát triểnCông ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Việt – là tiền thân của Công ty CP thực phẩm Đức Việtngày nay. Năm 2000, công ty sinh ra trong một xưởng nhỏ diện tích quy hoạnh hơn 200 m2tại Q. TX Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội với những mẻ xúc xích đầu tiền làm theo côngnghệ của Đức được sản xuất với số vốn nhã nhặn. Nhiều người cho rằng, đây làmột ý tưởng sáng tạo “ lãng mạn ” nhưng không kém phần mạo hiểm. Khi ngay cả cácthành viên sáng lập công ty lúc đó cũng chưa từng có dịp nếm thử. Được s ự trợ giúp c ủa những chuyên viên ng ười Đức, nh ững s ản ph ẩm xúc xích đầutiên đã đượ c người mua ng ười Vi ệt Nam và c ả nh ững ng ười Đứ c s ống và làmviệc t ại Vi ệt Nam khen ng ợi. C ũng trong n ăm đó, Đạ i s ứ quán Đứ c m ở m ột b ữati ệc chiêu đãi khách đã dùng xúc xích Đứ c Vi ệt và s ản ph ẩm đượ c hoan nghênhnhi ệt li ệt. Lúc đó v ới đi ều ki ện nhà x ưởng khiêm t ốn và dây chuy ền s ản xu ấtnh ỏ cùng v ới 12 nhân công, công ty chỉ s ản xu ất đượ c m ột lo ại s ản ph ẩm xúcxích n ướng ( Bratwurst ) – m ột lo ại xúc xích n ổi ti ếng c ủa vùng Thuringen c ủami ền Trung n ước Đứ c. Đây là giai đo ạn vô cùng khó kh ăn c ủa công ty khi v ừas ản xu ất, v ừa m ở r ộng th ị tr ường và tìm ki ếm người mua. Khi mà vào th ời đi ểmđó, ngo ại tr ừ những du h ọc sinh ở n ước ngoài, h ầu h ết ng ười Vi ệt Nam ch ưa baogi ờ có khái ni ệm v ề xúc xích. Lãnh đạ o c ủa công ty lúc đó ph ải tr ực ti ếp v ừađi ều hành, v ừa đi bán và gi ới thi ệu s ản ph ẩm. N ăm 2002, v ới s ố v ốn đầ u t ư c ủa n ước ngoài, công ty đã chuy ển đổ i thành Côngty Liên doanh Đứ c Vi ệt. Cu ối n ăm 2002, công ty đã cung c ấp ra th ị tr ường 4 lo ại xúc xích g ồm : xúc xích n ướng, xúc xích xông khói, xúc xích v ườn bia vàxúc xích thành viên. Đây là nh ững s ản ph ẩm ch ủ l ực c ủa công ty sau này đượ cng ười Vi ệt Nam đặ c bi ệt ưa chu ộng. N ăm 2004, cung ứng nhu c ầu tiêu th ụ s ản ph ẩm ngày càng t ăng c ủa th ị tr ường, công ty đã khai tr ương nhà máy sản xuất ch ế bi ến th ịt và th ực ph ẩm s ạch t ại khu Côngnghi ệp Ph ố N ối – xã Tân L ập – huy ện Yên M ỹ – t ỉnh H ưng Yên ( cách Hà N ộikho ảng 30 km ). Nhà máy r ộng kho ảng 3,5 ha. V ới công su ất lò m ổ lên đấ y 200 con l ợn / ngày, t ương đươ ng v ới 60.000 con l ợn / n ăm ( hi ện lò m ổ đã đượ c chuy ểnsang Kim Độ ng – H ưng Yên ). H ệ th ống pha l ọc, ch ế bi ến th ịt cho ra 17 t ấnthịt / ngày, t ương đươ ng 5000 t ấn / n ăm. Dây chuy ền ch ế bi ến xúc xích và th ựcph ẩm khác t ừ th ịt 14 t ấn / ngày, t ương đươ ng 4000 t ấn / n ăm. T ừ khi xí nghiệp sản xuất đivào ho ạt độ ng cùng v ới s ự giúp sức c ủa những chuyên viên Đứ c, s ố l ượng s ản ph ẩmngày càng phong phú và đa dạng. N ăm 2008, công ty chuy ển đổ i thành công ty C ổ ph ần Th ực ph ẩm Đứ c Vi ệt v ớinhi ều c ổ đông tham gia góp v ốn vào công ty. V ới ph ương châm “ L ấy ch ữ tínhàng đầ u ”, công ty đã t ăng s ố l ượng cán b ộ công nhân t ăng lên 300 ng ười và s ảnxu ất ra g ần 60 lo ại s ản ph ẩm bao g ồm xúc xích và th ịt c ắt lát hun khói đã đượ cđưa ra ph ục v ụ hàng tri ệu người mua Vi ệt tren toàn qu ốc. Đi ều quan tr ọng nh ấtlà t ừ nh ững s ản ph ẩm xúc xích c ủa Đứ c Vi ệt đư a ra th ị tr ường đã t ạo ra m ột xuh ướng ẩm th ực m ới trong những b ữa ăn gia đình Vi ệt. Bên c ạnh những món ăn truy ềnth ống thì những s ản ph ẩm ch ế bi ến s ẵn v ới phong thái và h ương v ị Âu nh ưng v ẫnđậm đà b ản s ắc Vi ệt nh ư xúc xíchm th ịt hun khói c ắt lát … v ẫn r ất phù h ợp v ớicác b ữa ăn nhanh vào bu ổi sáng, t ối hay ti ệc cu ối tu ần. V ừa ngon, v ừa ti ện l ợil ại đả m b ảo v ệ sinh trong cu ộc s ống công nghi ệp hi ện đạ i, náo nhi ệt. T ừ đó đế n nay, h ệ th ống phân ph ối c ủa Th ực ph ẩm Đứ c Vi ệt đã t ỏa r ộng kh ắptoàn qu ốc nh ưng t ập trung ch ủ y ếu t ại những thành ph ố và đô th ị l ớn nh ư : Hà N ội, H ồ Chí Minh, Đà N ẵng, H ải Phòng, Nam Đị nh, Thanh Hóa, Qu ảng Ninh và h ơn30 tỉnh thành ph ố khác trong c ả n ước. Trong đó có nhi ều kênh phân ph ối là cácsiêu thị l ớn nh ư Metro, chợ giao thương Big C hay những nhà hàng quán ăn, khách s ạn, những c ửa hàng th ựcph ẩm, quán bia, những đị a đi ểm vui ch ơi, du lịch, tr ường h ọc, đườ ng s ắt, hàngkhông … Với sự sinh ra của khu liên kết kinh doanh này, tầm hoạt động giải trí của công ty không ngừnglớn mạnh, tiềm năng của công ty trong thời hạn tới là sở hữu thị trường trongnước và tiến đến xuất khẩu. 3. Tầm nhìn và sứ mệnhTầm nhìnMang những mẫu sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, chất lượng tốt và bảo vệ an toànvệ sinh vì quyền hạn của người mua. Với việc không ngừng nâng cấp cải tiến những nhãnhàng, Đức Việt cam kết nỗ lực hết mình góp thêm phần thôi thúc tăng trưởng sức khỏe thể chất vàsức khỏe của người tiêu dùng Việt. Sứ mệnhĐức Việt luôn mong ước trở thành một trong những công ty đứng vị trí số 1 trong lĩnhvực đáp ứng những loại sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng cho người tiêu dùng Việt. Đức Việt sẽ luôn là công ty có môi trường tự nhiên thao tác cạnh tranh đối đầu, luôn hướng đếnsự tăng trưởng vững chắc và lấy con người làm trọng tâm. 4. Giá trị thương hiệuTạo dựng niềm tinCông ty CP Thực phẩm Đức Việt cam kết tuân thủ khắt khe những quytắc về chất lượng, luôn bảo vệ tính chân thực, trang nghiêm và đồng điệu, tạođược niềm tin can đảm và mạnh mẽ cho người tiêu dùng Việt cũng như những đối tác chiến lược của côngty. Lan tỏa sức mạnhKhông chỉ mang đến nguồn sức khỏe thể chất dồi dào cho mọi người, công ty CP Thựcphẩm Đức Việt mong ước những nỗ lực và tăng trưởng của mình sẽ thúc đẩymọi cá thể, mọi tổ chức triển khai cùng nhau thiết kế xây dựng một hội đồng vui mừng, hạnhphúc và thịnh vượng hơn. Niềm tự tôn ViệtCông ty CP Thực phẩm Đức Việt cũng cam kết không ngừng nâng cấp cải tiến vàsáng tạo công nghệ tiên tiến cũng như chất lượng dịch vụ, từ đó phân phối những sảnphẩm “ 100 % made in Vietnam ” sánh ngang với những mẫu sản phẩm quốc tế khác. Và đó cũng chính là niềm tự hào vương quốc mà thực phẩm Đức Việt muốn hướngđến. PHẦN II : SẢN PHẨM MỚI XÚC XÍCH HẢI SẢN ĐỨC VIỆT1. 1.1. a. Phân tích tìm ra thời cơ kinh doanh cho doanh nghiệpMôi trường kinh doanhMôi trường vĩ môLà những yếu tố, những lực lượng mang đặc thù xã hội to lớn, có ảnhhưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới hoạt động giải trí của doanh nghiệpMôi trường nhân khẩu họcHiện nay, vận tốc đô thị hoá ở Nước Ta diễn ra tương đối nhanh, cùng vớiđó là sự phân chia dân số cũng biến hóa nhiều. Sự vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức những ngànhkinh tế bằng cách giảm tỉ trọng giá trị ngành nông nghiệp và tăng tỉ trọng cácngành công nghiệp và dịch vụ cũng làm biến hóa cấu trúc dân số. Hai biểu đồnghiên cứu dân số Nước Ta trong quá trình 1950 – 2100 dưới đây sẽ cho chúngta những dự báo quan trọng về tình hình dân số những năm tiếp theo : Biểu đồ 1. Dân số Nước Ta 1950 – 2100N guồn : Tổng cục Thống kêBiểu đồ 2. Tháp dân số Nước Ta 1950, 2010, 2020, và 2050. Trong mỗi biểu đồ, những thanh bên trái biểu lộ Tỷ Lệ nữ, và bên phải là Xác Suất nam ( tínhtrên toàn dân số ) Nguồn : Tổng cục Thống kêCó thể thấy cơ cấu tổ chức dân số Nước Ta đổi khác rất lớn từ năm 1950 đến2050. Năm 1950, “ tháp dân số ” Nước Ta có hình tam giác cân, với sốngười cao tuổi rất thấp và số người trẻ tuổi, kể cả niên thiếu, rấtcao. Đến năm 2010, tháp dân số vẫn có hình dạng gần giống hình tamgiác, nhưng dân số trong độ tuổi 15-24 chiếm hầu hết so với những độtuổi khác. Tháp dân số năm 2020 cũng không khác mấy so với năm 2010, nhưng số người trong độ tuổi 20-34 mở màn ngày càng tăng đáng kể. Đến năm 2050 thì tháp dân số trọn vẹn “ biến dạng ” so với năm1950, với số người trên 50 tuổi mở màn chiếm đa phần. 10V ới cấu trúc dân số như vậy ta hoàn toàn có thể dự báo khối lượng những mẫu sản phẩm ăn nhanh – ăn liền, đủ dinh dưỡng như xúc xích sẽ còn tăng cao hơn nữa trong những nămtới đây do thời hạn dành cho việc nghỉ ngơi, nhà hàng siêu thị của độ tuổi 20 – 34 là hạnchế bởi ngày này khi còn trẻ, con người ta thường cần nhiều thời hạn hơn chocông việc để có được mức sống bảo đảm an toàn, khá đầy đủ và có vị thế trong xã hội. + Mức sống của người dânNhìn vào biểu đồ hoàn toàn có thể thấy, thu nhập trung bình đầu người của ngườidân tăng khá nhanh trong quy trình tiến độ từ năm 2005 đến năm 2012. Thu nhập bìnhquân đầu người tăng sẽ khiến mức tiêu tốn của người dân tăng lên, đặc biệt quan trọng làcho văn hóa truyền thống nhà hàng siêu thị, khi mà đã qua rồi thời kỳ chỉ cần ăn đủ no. Ngày nay, xuhướng của văn hóa truyền thống nhà hàng tân tiến là vừa phải no, ngon, không thiếu dinh dưỡng vàđảm bảo vệ sinh, sức khỏe thể chất nên người dân sẽ không tiếc tiền để mua cho mìnhnhững mẫu sản phẩm thực phẩm tốt như những năm trước. Biểu đồ 3 : Biểu đồ GDP trung bình đầu người qua những nămNguồn : Tổng cục thống kê + Mức tiêu tốn : 11P hục vụ nhu yếu nhà hàng : tỷ trọng chi nhà hàng trong tiêu tốn đời sống làmột chỉ tiêu nhìn nhận mức sống cao hay thấp, tỷ trọng này càng cao thì mứcsống càng thấp và ngược lại. Việt Nam là một nước còn nghèo nên tỷ trọng nàycòn cao nhưng đã có khuynh hướng giảm từ 56,7 % năm 2002 xuống còn 52,9 % năm2010. + Độ tuổiMỗi độ tuổi có nhu yếu sử dụng xúc xích tùy vào những mục tiêu khácnhau. Chẳng hạn như trẻ nhỏ, thanh – thiếu niên ăn xúc xích vì đặc thù đủ dinhdưỡng, nạp nguồn năng lượng cho khung hình sau những buổi học căng thẳng mệt mỏi ; người trưởngthành thì sử dụng xúc xích phần đông là cho những bữa tiệc bởi đặc thù nhanh gọntrong khâu chuẩn bị sẵn sàng, chế biến … Vì vậy, để phân phối kịp với những nhu yếu này, Thực phẩm Đức Việt phải luôn đưa ra được những loại sản phẩm khác nhau, phongphú về chủng loại và thành phần. Qua những yếu tố nghiên cứu và phân tích ở trên cho ta thấy : trong những năm gần đây, dân số đông, tỷ suất sinh cao, thu nhập dần cải tổ, đời sống vật chất ngày càngcao, yếu tố sức khỏe thể chất ngày càng được chăm sóc. Đây là yếu tố thuận tiện cho việcphát triển ngành công nghiệp món ăn nhanh – tiện nghi ở nước ta, và trong thực tiễn cũngcho thấy tiềm năng to lớn này tập trung chuyên sâu mạnh ở những khu vực thành thị. Trongcuộc sống lúc bấy giờ, nhu yếu của con người vô cùng phong phú, đa dạng chủng loại, đápứng được nhu yếu này là thời cơ lớn cho những doanh nghiệp thực phẩm sạch nhưĐứcViệt. Môi trường kinh tếQua phần phân nghiên cứu và phân tích nhân khẩu học, hoàn toàn có thể thấy rõ, sau những nămkhủng khoảng chừng kinh tế tài chính trầm trọng, trong năm 2012 vừa mới qua, Nước Ta đã cónhững bước tiến nhất định, những điểm sáng chứng tỏ nền kinh tế tài chính đang vựcdậy và dẫn chứng rõ ràng nhất là vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính ( GDP ) tăng5, 2 %. Điều này cũng là một dẫn chứng đơn cử cho việc đời sống của người12dân đã được cải tổ, mức sống ngày càng cao và nhu yếu tận hưởng cuộcsống cũng tăng theo đây là một thuận tiện cho ngành dịch vụ tăng trưởng. Dù vậy, để triển khai một kế hoạch marketing hiệu suất cao, cần phải chú ý quan tâm đếntính chất phân bổ thu nhập. Quá trình phân bổ thu nhập ở Nước Ta cho đếnnay vẫn còn mang đặc thù không đều. Dẫn đầu vẫn là những người tiêudùng thuộc những tầng lớp có thu nhập cao ; bởi so với họ những sự kiện trong nềnkinh tế ít ảnh hưởng tác động đến đặc thù những khoản ngân sách và họ vẫn là thị trườngchủ yếu tiêu thụ những hàng xa sỉ và dịch vụ đắt tiền. Bên cạnh đó, dù cónhững tiến triển tốt đẹp trong nền kinh tế tài chính năm qua nhưng Nước Ta vẫn cònphải đương đầu với nhiều thử thách như rủi ro tiềm ẩn tiềm ẩn của lạm phát kinh tế tăng trởlại hay không ổn định ở nền kinh tế tài chính vĩ mô là rất lớn. Ngoài ra, thị trường tiền tệ vẫnchưa không thay đổi nên tình hình sản xuất chung vẫn ảnh hưởng tác động bởi giá đầu vàotăng cao. Vậy trước tình hình này, những doanh nghiệp kinh doanh nói chung và Thựcphẩm Đức Việt nói riêng cần phải thắt chặt tiêu tốn, thu nhỏ hoặc tối giản quymô sản xuất. Và đặc biệt quan trọng là đo lường và thống kê ngặt nghèo ngân sách để thực thi cácchương trình marketing, những sự kiện tiếp thị mẫu sản phẩm cũng như cácchương trình có tương quan khác. Môi trường khoa học công nghệ13Máy đóng gói theo kĩ thuật hút chân không của CHLB Đức giúp đảm bảođộ tươi ngon và bảo đảm an toàn cho loại sản phẩm xúc xích tươi. Việt Nam là một nước đang tăng trưởng và có nền khoa học tương đối chậm pháttriển. Tuy nhiên đây cũng là một thuận tiện để nước ta đi tắt đón đầu những côngnghệ văn minh của quốc tế. Người làm công tác làm việc marketing phải thường xuyênchú ý theo dõi những xu thế chủ chốt trong cách mạng khoa học kỹ thuật để luôncó những giải pháp cho thỏa đáng. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp – dịch vụ Nước Ta cũng luôn chú trọng vàoviệc vận dụng những tân tiến khoa học kỹ thuật, đẩy nhanh văn minh khoa học vào việcứng dụng sản xuất, tăng cường góp vốn đầu tư cho nghiên cứu và điều tra khoa học, phong cách thiết kế thửnghiệm. Quan tâm hơn đến việc ứng dụng những nâng cấp cải tiến nhỏ cho những hànghóa hiện có, nhà nước cũng tăng cường kiểm tra so với chất lượng và tính antoàn của sản phẩm & hàng hóa. Tuy nhiên, do ngân sách để vận dụng những công nghệ tiên tiến mới trong việc sản xuất kinhdoanh không phải là nhỏ nên người làm marketing nói chung cũng như Thựcphẩm Đức Việt nói riêng cần phải giám sát cũng như xem xét công nghệ tiên tiến tốt nhất14để vận dụng sao cho tương thích với cả ngành nghề lẫn ngân sách mà dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theođuổi. Môi trường chính trị, pháp luậtTình hình chính trị xã hội không thay đổi, mạng lưới hệ thống lao lý, chính sách điều hànhcủa cơ quan chính phủ đang dần ngày càng hoàn thành xong là môi trường tự nhiên lý tưởng để cácdoanh nghiệp tự tin tham gia hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh bởi đó là địa thế căn cứ bảovệ họ trước pháp lý. Tuy nhiên, với cách quản trị còn lỏng lẻo, chồng chéo, không hiệu suất cao đã gây không ít khó khăn vất vả cho việc thực thi của doanh nghiệp. Người làm marketing cần phải biết rõ những luật đạo của nhà nước bảo vệ cạnhtranh lành mạnh, quyền lợi người tiêu dùng và quyền lợi tối cao của xã hội, cũng nhưnhững lao lý của những địa phương nơi triển khai hoạt động giải trí marketing mà mìnhcần phải chấp hành. Hơn nữ, trong những năm gần đây, nhà nước luôn ban hànhcác bộ luật mới, chỉnh sửa bổ trợ 1 số ít điều nhằm mục đích thích ứng với sự thay đổicủa xã hội, những thủ tục hành chính cũng được cắt giảm bớt. Như vậy, khi kiến thiết xây dựng, góp vốn đầu tư cũng như hoạch định chiến lược cho Thực phẩmĐức Việt, người làm marketing cần phải nghiên cứu và phân tích những yếu tố thuộc về môitrường này và xem xét mức độ ảnh hưởng tác động đến dự án Bất Động Sản theo ngành nghề mà dự ánđang theo đuổi và theo từng quy trình tiến độ đơn cử. Thêm vào đó, mỗi pháp luật củapháp luật có ảnh hưởng tác động tích cực với nhóm kinh doanh này và ngược lại với nhómkinh doanh kia, do vậy cần phải điều tra và nghiên cứu, lựa chọn, nghiên cứu và phân tích và nhìn nhận cẩnthận trong mỗi trường hợp đơn cử. Ngoài ra, khi nghiên cứu và phân tích thiên nhiên và môi trường pháp luậtnên dựa vào những văn bản đơn cử với nguồn gốc rõ ràng. Môi trường văn hóa truyền thống – xã hộiCon người sinh ra và lớn lên trong một xã hội đơn cử, chính trị xã hội đãtruyền cho họ những quan điểm cơ bản và tạo nên những giá trị cùng nhữngchuẩn mực đạo đức cho họ. Nhưng phần nhiều ít ý thức được điều đó, họ vẫn tiếpthu những điều mà thế giới quan quyết định hành động thái độ của họ so với bản thânmình và mối quan hệ qua lại với nhau. 15M ỗi vùng miền, địa phương lại có một nền văn hóa truyền thống đặc trưng và những tập tụcvăn hóa riêng do đó việc trải qua những quyết định hành động marketing hoàn toàn có thể chịu ảnhhưởng tới những đặc thù sau đây của nền văn hóa truyền thống. + Sự trung thành với chủ với những giá trị văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn cơ bản + Những nhánh văn hóa truyền thống trong một nền văn hóa truyền thống thống nhất + Những biến hóa trong thời điểm tạm thời của những giá trị văn hóa truyền thống thứ phát + Thái độ của con người với bản thân + Mối quan hệ qua lại giữa con người với nhau + Thái độ của con người so với cá thể chế xã hộiThái độ của con người so với xã hộiThái độ của con người so với tự nhiênMôi trường tự nhiênMôi trường tự nhiên cũng là yếu tố tác động ảnh hưởng không nhỏ tới ngành côngnghiệp sản xuất xúc xích. Như nhiệt độ ảnh hưởng tác động đến tập tính, năng lực thunhận và tiêu hóa thức ăn, sự tăng trưởng và sinh sản của lợn bò – những loạiđộng vật cho thịt chính trong ngành công nghiệp xúc xích. Nhiệt độ và độ ẩmcũng tác động ảnh hưởng tới nguồn thức ăn và điều kiện kèm theo thời tiết đổi khác là tác nhân gâybệnh cho những loại động vật hoang dã trên. Bên cạnh đó, điều kiện kèm theo môi trường tự nhiên cũng tác động ảnh hưởng đến việc bảo quảnnguyên liệu. Mặc dù khí hậu nóng ẩm nhưng nhìn chung những điều kiện kèm theo tự nhiênkhá thích hợp cho việc tăng trưởng ngành chăn nuôi động vật hoang dã cho thịt. Môi trường vi môMôi trường marketing vi mô là toàn bộ những yếu tố có tác động ảnh hưởng trực tiếpđến việc Giao hàng người mua của Công ty. Nằm trong xu thế chung của những nướcđang tăng trưởng trên quốc tế, nhu yếu về những mẫu sản phẩm ăn nhanh, thuận tiện như xúcxích ở Nước Ta ngày càng tăng lên. Điều này hoàn toàn có thể thấy qua sự ngày càng tăng doanhsố từ xúc xích của Đức Việt trong những năm lạm phát kinh tế tăng cao 2011, 2012 lầnb. 16 lượt là 20 % và 30 %. Điều này cho thấy rằng khủng hoảng kinh tếtrong 2 nămvừa qua không tác động ảnh hưởng nhiều đến tiêu thụ xúc xích của dân cư Nước Ta. Cạnh tranh trong nội bộ ngànhHiện nay, đại chiến giành thị trường ngày càng trở nên sát sao nhằm mục đích duytrì tăng trưởng theo kịp vận tốc tăng trưởng ngành. Tuy là một trong những doanhnghiệp sản xuất xúc xích truyền kiếp và có thị trường cao nhất nhưng Thực phẩm ĐứcViệt cũng vẫn luôn cố gắng nỗ lực đưa ra những chiến lược cạnh tranh đối đầu phong phú để xácđịnh vị thế của mình trong ngành và tăng cấp những loại sản phẩm của mình lên mộttầm cao mới. Nhà cung cấpSức mạnh mặc cả của nhà sản xuất nguyên vật liệu sữa trong nước hạn chếXét về quy mô ngành chăn nuôi động vật hoang dã cho thịt, 95 % số lợn và bò được nuôitại những hộ mái ấm gia đình, chỉ 5 % được nuôi tại những trại chuyên biệt với qui mô từ 100200 con trở lên. Phần đông lợn, bò được nuôi tự phát dẫn đến việc không phảilúc nào cũng bảo vệ số lượng thành phẩm, chất lượng thịt của mỗi hộ lại khácnhau nhưng lại thống nhất, link báo chung một giá cho nhà phân phối ( bởi việcthiếu kinh nghiệm tay nghề quản trị, quy mô chăn nuôi nhỏ, tỷ suất rối loạn sinh sản và mắcbệnh của lợn, bò cao … khiến những hộ chăn nuôi cũng gặp nhiều bất lợi ) khiếnnhà sản xuất bị giảm năng lực thương lượng với những hộ mái ấm gia đình chăn nuôi. Phụ thuộc nhiều vào diễn biến giá thành nguồn nguyên vật liệu nước ngoàiKhi giá thịt trong nước tăng cao, đặc biệt quan trọng là trong những dịp lễ, Tết, nhà sản xuấtphải cân đo đong đếm xem liệu hoàn toàn có thể nhập khẩu thịt đủ cho dây chuyền sản xuất sảnxuất hoạt động giải trí mà chỉ tăng không quá 15 % giá hay không. Rõ ràng là, dù giá cóđược niêm yết nhưng nhà phân phối trong nước vẫn ở trong thế bị động khi phánứng với diễn biến Ngân sách chi tiêu nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu do không trấn áp đượchết những hợp đồng nhập khẩu cả về số lượng lẫn chất lượng. Khách hàngKhách hàng là một yếu tố quyết định hành động đầu ra cho loại sản phẩm, không cókhách hàng doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn vất vả trong việc tiêu thụ loại sản phẩm củamình. Vì thế người mua và những nhu yếu của họ có những ảnh hưởng tác động quantrọng đến những hoạt động giải trí của một công ty. Muốn người mua an toàn và đáng tin cậy và mua sản17phẩm thì mẫu sản phẩm đó phải có chất lượng và giá phải tương thích với thị hiếu củangười tiêu dùng. Đối thủ mớiĐặc điểm ngành sản xuất xúc xích lúc bấy giờ là tăng trưởng không thay đổi, lợinhuận tương đối, thị trường đã khá không thay đổi. Để gia nhập ngành yên cầu những công tymới phải có tiềm lực vốn lớn để vượt qua những hàng rào gia nhập như : Đặc trưng hóa mẫu sản phẩm : Hiện nay, thị trường xúc xích tại Nước Ta hiệnnay đã có sự góp mặt của hầu hết những công thực phẩm lớn trong nước và tất cảcác doanh nghiệp đều đã có thị trường nhất định và ít đổi khác trong thời hạn qua. Tuy chưa có nhiều sự góp phần của những doanh nghiệp quốc tế, những sản phẩmnhập khẩu do mùi vị không quen thuộc với người dân nhưng những đối thủ cạnh tranh mớimuốn gia nhập phải góp vốn đầu tư can đảm và mạnh mẽ để biến hóa sự trung thành với chủ của những kháchhàng hiện tại. Yêu cầu về vốn : phải đủ lớn để cho nhu yếu quảng cáo, nghiên cứu và điều tra và pháttriển kênh phân phối. Do đó, hoàn toàn có thể Tóm lại rằng áp lực đè nén từ những đối thủ cạnh tranh mới là không đáng kể, mà cạnh tranh đối đầu đa phần sẽ diễn ra trong nội bộ ngành hiện tại. Các công ty cần cónhững chiến lược mới nhằm mục đích tăng thị trường của mình. 1.2. Phân tích SWOT – Điểm mạnhKinh doanh loại mẫu sản phẩm món ăn tiện nghi như xúc xích có thị trường mục tiêulớn, thuận tiện Giao hàng cho nhiều lứa tuổi và giới tính và do đó, thị trường mụctiêu to lớn cho phép kỳ vọng về lệch giá lớn hơn thực tiễn. Với nguồn nguyên vật liệu luôn được kiểm định kỹ càng trước khi đưa vào côngđoạn sản xuất, nguyên vật liệu được sử dụng để chế biến thành phẩm ngay sau khiqua những bước kiểm tra, Thực phẩm Đức Việt đã cho sinh ra những loại sản phẩm tươichất lượng cao, lấy được lòng người tiêu dùng và tạo ra được khét tiếng tốt trongsuốt nhiều năm vừa mới qua. 18 Đi cùng với sự trợ giúp của những chuyên viên người Đức, Thực phẩm Đức Việt đãcho sinh ra nhiều dòng mẫu sản phẩm nhiều mẫu mã về cả mùi vị lẫn hình thức. Khôngchỉ vậy, công ty còn luôn nỗ lực cho sinh ra những loại sản phẩm mới với những đặctính chế biến riêng, mang lại mùi vị độc lạ cho từng loại sản phẩm. Sản xuất linh động cũng là một trong những điểm mạnh của Thực phẩm Đức Việtkhi công ty luôn nỗ lực sản xuất phân phối nhu yếu của người tiêu dùng theokinh nghiệm về doanh thu từ năm này qua năm khác. Thời gian tiêu thụ sản phẩmcao điểm hoàn toàn có thể là những dịp lễ, Tết khi mà người dân có khuynh hướng tụ tập, cầnnhững món ăn chế biến nhanh, tương thích với đám đông. Bên cạnh đó, nhờ những nỗ lực giữ cho những dây chuyền sản xuất cũng như khu vực sảnxuất đạt chuẩn nhu yếu về vệ sinh và những lao lý về y tế của địa phương nênchưa có báo cáo giải trình nào ghi nhận về việc vi phạm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm củaThực phẩm Đức Việt cũng là một điểm mạnh lớn của công ty. 19C ông ty CP thực phẩm Đức Việt tham gia tiếp sức mùa thiNgoài ra, nỗ lực phân phối mẫu sản phẩm rộng khắp ngay từ những ngày đầu thànhlập, ít kiểm soát và điều chỉnh giá và tích cực thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội cũng là những thếmạnh mà không phải doanh nghiệp thực phẩm nào cũng làm được. – Điểm yếuLà doanh nghiệp đi đầu trong những dòng mẫu sản phẩm tươi nói chung và xúc xích nóichung, nhưng Thực phẩm Đức Việt chưa thực sự tập trung chuyên sâu vào công tácmarketing, quảng cáo cho những loại sản phẩm của mình. Sở dĩ là bởi là doanh nghiệpđầu tiên sản xuất loại sản phẩm xúc xích tại Nước Ta có mùi vị tương thích với khẩuvị của người Việt, qua hơn một thập kỷ qua, vô hình dung chung người mua đã địnhhình trong tâm lý một nhãn hàng để lựa chọn. Có thể nói đây là một lợi thế màkhông phải đối thủ cạnh tranh nào cũng có được, nhưng cũng là một điểm yếu lớn của côngty khi có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào có chiến lược quảng cáo, marketing nổi trội hơn, thuhút người tiêu dùng hơn. 20Q uy trình sản xuất khép kín thường được những công ty sản xuất thịt tươi vận dụng. Sử dụng quy trình tiến độ sản xuất không khép kín, tức công ty phải nhập thịt từ những hộgia đình, trang trại nên hoàn toàn có thể gặp nhiều rủi ro đáng tiếc về cả chất lượng và giá nhập. Bên cạnh đó, với nguồn lực kinh tế tài chính hạn chế, công ty khó hoàn toàn có thể bao quát trongsản xuất những loại loại sản phẩm trong mùa cao điểm như lễ, Tết … – những thời điểmmà người tiêu dùng thường quan tâm đến những mẫu sản phẩm thực phẩm tiện nghi mà vẫnđầy đủ dinh dưỡng. – Cơ hộiCùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế tài chính, người tiêu dùng đã chăm sóc nhiềuhơn đến những mẫu sản phẩm bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe thể chất và thuận tiện trong việc sử dụng. Trẻ em – thanh thiếu niên thì cần những mẫu sản phẩm có thành phần chất dinhdưỡng có lợi cho tăng trưởng sức khỏe thể chất, tăng trưởng chiều cao, tương thích với sự hấpthu. Với người lớn, những loại sản phẩm đó phải tương thích khẩu vị và nhu yếu của cơthể. Bởi vậy, với những lợi thế có sẵn về thị trường, Thực phẩm Đức Việt dễ dàngtăng năng lực ship hàng người mua ở mọi độ tuổi, giới tính và phong thái ănuống bằng việc tăng trưởng và tạo ra những mẫu sản phẩm mới. Hơn nữa thời nay, xúc xích đã được nhìn nhận cao hơn mức chỉ là mộtthức ăn vặt, ăn lót của những năm trước đây nên công ty cũng hoàn toàn có thể thuận tiện mở21rộng đại lý của mình bằng việc kiến thiết xây dựng những quy mô nhà hàng quán ăn với thực đơnchính là những món xúc xích và thực phẩm tươi do chính công ty chế biến, sản xuấtGia nhập vào giới thương mại điện tử bằng nhà hàng điện tử chuyên kinhdoanh những loại sản phẩm chính hãng cũng là một ý tưởng sáng tạo tốt để Thực phẩm Đức Việtnâng cao tầm tác động ảnh hưởng của mình với hành vi mua của người mua và cũng làcách để người tiêu dùng nhận diện tên thương hiệu tốt hơn. Không chỉ vậy, Nước Ta là nước có cơ cấu tổ chức dân số trẻ, mức tăng dân sốtrên 1 % / năm và thu nhập trung bình tăng trên 6 % / năm. Đó được xem là nhữngyếu tố thôi thúc tiêu thụ nhiều và tạo thời cơ cho những đơn vị sản xuất. – Thách thứcĐi cùng những thời cơ, triển vọng tăng trưởng luôn là những thử thách mà nhữngnhà quản trị luôn phải tỉnh táo để có phương hướng vượt qua và giữ vững vị thếcủa doanh nghiệp trên thương trường quyết liệt. Mối rình rập đe dọa từ những công ty có nguồn lực lớn là mối rình rập đe dọa số 1 với Thựcphẩm Đức Việt lúc bấy giờ bởi với nguồn lực lớn, họ hoàn toàn có thể kiến thiết xây dựng và tạo ra cácphương pháp từ chăn nuôi đến chế biến tiên tiến và phát triển, có sức thuyết phục hơn quytrình sản xuất sạch mà hiện tại Thực phẩm Đức Việt đang sử dụng. Việc bằng bản quyền sáng tạo không được vận dụng với những loại sản phẩm là thực phẩm cũngkhiến cho những đối thủ cạnh tranh thuận tiện có được công thức sản xuất loại xúc xích và thựcphẩm tươi để từ đó đi tắt đón đầu, nâng cấp cải tiến để mùi vị tương thích với khẩu vị củangười Việt hơn những mẫu sản phẩm mà Thực phẩm Đức Việt đã sản xuất trong nhiềunăm nay. Bên cạnh đó, nếu những đối thủ cạnh tranh là doanh nghiệp quốc tế cũng luôn là mối đedọa tiềm tàng nếu họ điều tra và nghiên cứu thành công xuất sắc một loại sản phẩm có mùi vị phù hợpvới khẩu vị người Việt. 1.3. Triển vọng ngành22Trong thời hạn qua, mặc dầu phải chịu tác động ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thếgiới nhưng Nước Ta vẫn duy trì được vận tốc tăng trưởng, không thay đổi kinh tế tài chính vĩ mô, trong đó, ngành thực phẩm nói chung liên tục tăng trưởng nhanh cả về số lượngvà chất lượng, được nhìn nhận là ngành có tiềm năng lớn, đặc biệt quan trọng tại những thànhphố và thị xã, nơi có mức sống ngày càng được cải tổ. Theo những nhà nghiên cứu và phân tích dự báo, tiêu thụ thực phẩm của Nước Ta giai đọan2011-2016 sẽ liên tục tăng 5,1 %, ước đạt 538 triệu đồng. Trong khi đó, mức tiêuthụ trung bình theo đầu người tăng ở mức ấn tượng là 4,3 % / năm tính đến năm2016, với khoảng chừng 5,8 triệu đồng / năm. Nhưng chỉ tính riêng trong ngành công nghiệp thực phẩm chế biến sẵn của ViệtNam thì sẽ tăng 4,3 % về lượng và 10,4 % về trị giá doanh thu bán hàng. Nguyênnhân có sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ này là nhờ nền kinh tế tài chính tăng trưởng không thay đổi, tỷ lệtiêu dùng trong nước tăng, xu thế đô thị hóa ngày càng tăng, vốn góp vốn đầu tư cóthể đến từ nhiều nguồn, hoạt động giải trí đi dạo vui chơi ngày càng nhiều và một phầnnhỏ là để ship hàng cho số lượng khách du lịch đến với Nước Ta ngày một nhiều. Thêm vào đó, nhà nước và những Bộ cũng tạo điều kiện kèm theo cho những doanh nghiệp gặpgỡ với những nhà sản xuất, nhà đầu tư để trao đổi, luận bàn và hợp tác thông quacác forum doanh nghiệp hay những hội chợ trao đổi … Giới thiệu về loại sản phẩm mới xúc xích món ăn hải sản Đức ViệtVới tác dụng từ những nghiên cứu và phân tích điều tra và nghiên cứu xúc xích món ăn hải sản Đức Việt sẽlà một mẫu sản phẩm mới với công thức đặc biệt quan trọng từ công nghệ tiên tiến sản xuất văn minh vớinguồn nguyên vật liệu sạch ; được làm từ 100 % món ăn hải sản, không có chất dữ gìn và bảo vệ. Ngoài ra cũng phải kể đến nguồn món ăn hải sản tươi 100 % cho đến khi được đưa vàocông đoạn chế biến, đã được sàng lọc kỹ lưỡng khi nhập vào xí nghiệp sản xuất nên đảmbảo giữ được mùi vị của những loại món ăn hải sản và phân phối khá đầy đủ chất dinh dưỡngcho người tiêu dùng. Đó là điều mà gần như không phải hãng nào cũng đạtđược. Đặc biệt hơn nữa, xúc xích món ăn hải sản Đức Việt với mùi vị món ăn hải sản đặctrưng sẽ phân phối những dưỡng chất quan trọng như protein, canxi .. cho khung hình, tạosự cân bẳng, giúp người tiêu dùng có một khung hình trẻ trung và tràn trề sức khỏe mỗi ngày. 2. Tên gọi : xúc xích món ăn hải sản Đức ViệtNguyên liệu : 100 % món ăn hải sản tươi gồm tôm và những loại cá da trơn nước ngọtquen thuộc với những bữa ăn mái ấm gia đình Việt. Thiết kế đẹp mắt, ấn tượng so với mẫu sản phẩm cùng loại, thuận tiện hơn, nhằmgây chú ý quan tâm với người tiêu dùng. Bao bì : túi nhựa hút chân không loại tốt. 23T rọng lượng : gồm 3 loại gói + 360 gram : 15 chiếc 24 gram + 500 gram : 10 chiếc 50 gram + 750 gram : 15 chiếc 50 gramChất lượng mẫu sản phẩm : Thực phẩm Đức Việt cam kết làm từ 100 % hải sảntươi và không hóa chất dữ gìn và bảo vệ. Quy trình chế biến từng khâu từ lựachọn, kiểm duyệt chất lượng món ăn hải sản tươi sống đến tạo ra loại sản phẩm đếntay người tiêu dùng được thực thi khắt khe, khép kín nhằm mục đích tạo ra sảnphẩm xúc xích sạch, thơm ngon đầy dinh dưỡng và bảo vệ về an toànthực phẩm .. Hình ảnh mẫu sản phẩm : phân phối cho người mua một mẫu sản phẩm an toàn và đáng tin cậy giàuprotein và canxi cùng những khoáng chất khác có trong món ăn hải sản tốt cho sứckhỏe. 3. Đối thủ cạnh tranhPhân tích đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu là quy trình nhìn nhận điểm yếu và điểm mạnhcủa những đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm tàng. Những nghiên cứu và phân tích này phân phối cho Thựcphẩm Đức Việt những thông tin hữu dụng để công ty có những kế hoạch về chiến lượctấn công và phòng ngự, qua đó, hoàn toàn có thể xác lập những thời cơ và thử thách. 24 Định hình rõ đối thủ cạnh tranh là quy trình tích lũy tổng thể những nguồn thông tin nghiên cứu và phân tích vềđối thủ vào một mạng lưới hệ thống, nhằm mục đích tương hỗ quy trình hình thành, tiến hành và điềuchỉnh chiến lược một cách hiệu suất cao nhất. Để chuẩn bị sẵn sàng một chiến lược Marketing có hiệu suất cao công ty phải nghiêncứu những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu của mình cũng như những người mua hiện có vàtiềm ẩn của mình. Điều đó đặc biệt quan trọng thiết yếu khi những thị trường tăng trưởngchậm, do tại chỉ hoàn toàn có thể tăng được mức tiêu thụ bằng cách giành giật nó từ cácđối thủ cạnh tranh đối đầu. 3.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu của công tyĐối thủ cạnh tranh đối đầu không chỉ là những công ty, doanh nghiệp cùng sảnxuất một loại sản phẩm là xúc xích mà trên phương diện nghiên cứu và phân tích tổng quan dưới tácđộng của ngành sản xuất thực phẩm nói chung, Thực phẩm Đức Việt cần đánhgiá cho mình những đối thủ cạnh tranh trên quan điểm cạnh tranh đối đầu sau : 3.1.1 Cạnh tranh thương hiệu : Công ty hoàn toàn có thể xem những công ty khác có bán mẫu sản phẩm và dịch vụtương tự cho cùng một số ít người mua với giá tương tự như là những đối thủ cạnh tranh cạnh tranhcủa mình. Các loại sản phẩm xúc xích cung ứng ở thị trường Nước Ta, đơn cử là cácnhãn hiệu chính như CP, Vissan, Ông già IKA hay Everyday … 25

Tác giả: Admin