CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân của khách hàng nhằm phục vụ các vấn đề như sau:

 • Hỗ trợ & tư vấn các thông tin dịch vụ của chúng tôi cho khách hàng
 • Cung cấp các thông tin chi tiết về dịch vụ và hỗ trợ thông tin theo yêu cầu khách hàng
 • Gửi thông báo về các chương trình khuyến mãi và dịch vụ mới nhất của chúng tôi.
 • Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề của khách hàng khi sử dụng dịch vụ.
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp trên website
 • Thu thập thông tin khách hàng cần và cải thiện dịch vụ của chúng tôi
 1. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

 • Khách hàng cung cấp trực tiếp: Đó là các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp cho chúng tôi khi thực hiện chủ yếu trên website vantamland.com bao gồm:

Họ tên, địa chỉ thư điện tử (gmail), số điện thoại, địa chỉ,…

 • Khách hàng tương tác trên website: Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dấu khác để thu thập các thông tin khi khách hàng tương tác trên website vantamland.com
 • Chúng tôi cũng thu thập thông tin khách hàng qua các kênh hợp pháp khác.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng:

Công ty Bất động sản Vạn Tâm Land sẽ lưu trữ các thông tin được cung cấp qua hệ thống nội bộ website của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 1. Cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng:

Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến việc thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân khách hàng.
 • Chúng tôi sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ 3 để có thể thực hiện một số hoạt động có liên quan đến website vantamland.com. Khi đó, bên thứ 3 có thể truy cập và xử lý các thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến các thông tin cá nhân.
 • Các chương trình mang tính liên kết cao, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể phải tiết lộ các thông tin cá nhân khách hàng nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý liên quan.
 • Chuyển giao kinh tế (Nếu có): trong trường hợp sát nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với một công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ và duy trì trước khi chuyển giao kinh tế, trong đó bao gồm cả các thông tin cá nhân khách hàng.
 1. Đảm bảo an toàn dữ liệu khách hàng

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi cũng đã và đang sử dụng nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

 • Đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành: chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trong môi trường vận hành an toàn, và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ mới có quyền truy cập trên cơ sở các thông tin cần thiết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn trong ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin của khách hàng.
 • Trong các trường hợp bất khả kháng như trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin khách hàng bị hacker tấn công dẫn đến mất mát các dữ liệu thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng có liên quan để điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời cũng thông báo cho khách hàng được biết.
 • Các thông tin thanh toán cũng được bảo mật theo tiêu chuẩn của ngành.
 1. Quyền của khách hàng đối với các thông tin cá nhân:

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể quyết định thay đổi những thông tin đó bất cứ lúc nào.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ và yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này cho khách hàng.

Phương thức và công cụ giúp quý khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

Nếu quý khách hàng có câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách này hoặc thực tế việc thu thập thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi.