25
12-2021

Đất nằm trong quy hoạch, có được mua bán?

Tôi muốn mua mảnh đất ở xã bên nhưng nghe nói diện tích quy hoạnh nó nằm trong quy hoạch. Làm thế nào để tôi hoàn toàn có thể tra cứu, biết đất có bị quy hoạch hay không ? ( Lam Thanh )Nếu đất đang nằm trong quy hoạch thì có được phép chuyển nhượng ủy quyền hay không và thủ tục thế nào ?

Luật sư tư vấn

Để biết thửa đất có thuộc quy hoạch hay không, người dân có các cách kiểm tra sau:

– Xem quy hoạch sử dụng đất trực tiếp tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện, cấp xã .- Xem trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện .- Hỏi quan điểm công chức địa chính cấp xã hoặc người dân tại khu vực có thửa đất để có thêm thông tin .- Xin thông tin tại Văn phòng ĐK đất đai .Về việc chuyển nhượng ủy quyền đất nằm trong quy hoạch : Theo lao lý tại điều 49 Luật đất đai 2013 được sửa đổi bổ trợ bởi Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của 37 luật có tương quan đến quy hoạch năm 2018, trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được liên tục sử dụng và được thực thi những quyền của người sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý .Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, người sử dụng đất trong khu vực ( phải chuyển mục tiêu sử dụng đất và tịch thu đất theo kế hoạch ) được liên tục triển khai những quyền của người sử dụng đất nhưng không được thiết kế xây dựng mới nhà tại, khu công trình, trồng cây nhiều năm. Nếu người sử dụng đất có nhu yếu tái tạo, sửa chữa thay thế nhà tại, khu công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép theo lao lý của pháp lý .Từ lao lý nêu trên hoàn toàn có thể thấy, nếu quy hoạch sử dụng đất đã được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện hoặc đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục tiêu sử dụng đất và tịch thu đất theo kế hoạch được liên tục thực thi những quyền của người sử dụng đất gồm có quyền chuyển nhượng ủy quyền, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất theo pháp luật tại điều 167 Luật đất đai 2013 .

Tóm lại, đất thuộc diện quy hoạch, người sử dụng đất vẫn được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Để việc chuyển nhượng không trái với quy định của pháp luật phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 như sau:

– Có Giấy ghi nhận, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 điều 186 và trường hợp nhận thừa kế lao lý tại khoản 1 điều 168 của Luật này ;- Đất không có tranh chấp ;- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;- Trong thời hạn sử dụng đất .Về thủ tục chuyển nhượng ủy quyền đất đang nằm trong quy hoạch : Nếu đất nằm trong quy hoạch vẫn thuộc trường hợp được phép chuyển nhượng ủy quyền thì thủ tục chuyển nhượng ủy quyền giống với chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất thường thì như sau :Bước 1 : Hai bên sẽ đến văn phòng công chứng xây dựng hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất và triển khai công chứng chứng hợp đồng .Bước 2 : Kê khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính tại Văn phòng ĐK đất đai .

Bước 3: Kê khai hồ sơ sang tên.

Bước 4 : Nộp đủ lệ phí theo pháp luật và nhận sổ đỏ chính chủ .

Luật sư Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Tác giả: Admin