09
01-2022

Diễn Cầm Tam Thế Diển Nghĩa – Giáo Sư Trần Quang Quyến

Căn Duyên Tiền Định – Xem hào con và hào của; Giàu nghèo sang hèn thế nào?
Tác giả: Dương Công Hầu

NXB Đuốc Sáng 1965
402 trang


Tu vi tình duyên – “Căn duyên tiền định” – xem bói tuổi vợ chồng, tử vi tình duyên, nội dung dựa vào một cuốn sách của tác giả Dương Công Hầu xuất bản năm 1952 nội dung chuyên sâu về xem tuổi vợ chồng hợp/ khắc dựa theo tuổi, năm sinh – bản mệnh.
Tu vi tình duyên – “ Căn duyên tiền định ” – xem bói tuổi vợ chồng, tử vi tình duyên, nội dung dựa vào một cuốn sách của tác giả Dương Công Hầu xuất bản năm 1952 nội dung sâu xa về xem tuổi vợ chồng hợp / khắc dựa theo tuổi, năm sinh – bản mệnh .

Dưới đây chúng tôi biên tập lại với mục đích làm tư liệu tham khảo cho bạn đọc, cơ bản dựa theo nội dung cuốn sách. Danh mục được lấy theo tuổi của người nam giới (chồng, hôn phu), từ đó các bạn có thể coi xem những tuổi (nữ) nào hợp/ khắc – kỵ để tạo mối lương duyên tốt.

“ Thưa quý vị, quyển Căn Duyên Tiền Định này soạn giả địa thế căn cứ vào loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng khám phá số vợ chồng không phải đánh tay sơ sơ là đúng. Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà nghiên cứu và phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới đặng. Trước phải biết số của người trai hay người gái đó có số thay chồng / đổi vợ không ? Xin quý vị cần quan tâm điểm này. Nếu phạm số đổi khác dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng hoàn toàn có thể giảm và kỳ vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổi vợ chồng, còn những điểm phụ đoán soạn giả không hề kể hết đặng .
CÓ HAI CÂU CA DAO NHƯ SAU :
– Cô này chồng chết có huông ,
Ai mà lấy cổ thua buồn chết theo ,
– Anh này bỏ vợ có huông .
Ai mà lấy ảnh thua buồn ảnh thôi .
2 câu này có nghĩa là : Người gái có số chết chồng / Người trai phạm số đổi vợ. ”

Soạn giả


Dương Công Hầu

Duyên tiền định: Mỗi phần luận đoán chúng tôi chia làm 3 phần: đại kỵ, hiệp hôn tốt và chú giải thêm. Tất cả đều là suy luận và phỏng đoán bởi lẽ, sự thành bại trong hôn nhân còn phải phụ thuộc vào những yếu tố chính như: phước đức mà mình tạo ra, phước đức cha mẹ để lại và phước đức mà con cái đem đến. Vậy nên, đây chỉ là tham khảo.

Mời quý vị chọn tuổi của người phái mạnh ( chồng, hôn phu ) :

Tuổi Tý: Canh Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Nhâm Tý, Mậu Tý

Tuổi Sửu : Ất Sửu, Đinh Sửu, Quý Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu
Tuổi Dần : Mậu Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Canh Dần
Tuổi Mão : Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Kỷ Mão, Đinh Mão
Tuổi Thìn : Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Canh Thìn
Tuổi Tỵ : Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Tân Tỵ
Tuổi Ngọ : Mậu Ngọ, Bính Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Canh Ngọ
Tuổi Mùi : Tân Mùi, Kỷ Mùi, Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Mùi
Tuổi Thân : Giáp Thân, Mậu Thân, Bính Thân, Nhâm Thân, Canh Thân
Tuổi Dậu : Tân Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu
Tuổi Tuất : Mậu Tuất, Canh Tuất, Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Bính Tuất
Tuổi Hợi : Tân Hợi, Kỷ Hợi, Ất Hợi, Quý Hợi, Đinh Hợi

Có 5 cảnh như sau:

1. NHỨT PHÚ QUÝ: là giàu có hay dư giả
Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.
Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.
vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.
 
2. NHÌ BẦN TIỆN: là nghèo hèn hay thiếu thốn
Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.
Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.
Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.
 
3. TAM VINH HIỂN : là quyền tước hay chức phận
Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.
Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm. Muốn biết rõ số mạng của mình.
 
4. TỨ ĐẠT ĐẠO: là thong đàng hay để làm ăn
Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.
Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.
Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên c ảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.
 
5. BIỆT LY: là lìa sống hay lìa thác
Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.
Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.
Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”

6. TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hại như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn .
Giải về hào con

1. HÀO CON ĐA SỐ: là từ 7 đứa con sắp lên
2. HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: là từ 5 đến 6 đứa
3. HÀO CON TRUNG BÌNH: là từ 3 đến 4 đứa
4. HÀO CON THIỂU SỐ: là từ 1 đến 2 đứa.
5. HÀO CON RẤT ÍT: có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con.

Download Căn Duyên Tiền Định – Dương Công Hầu.PDF
Download Căn Duyên Tiền Định – Dương Công Hầu.PDF

Xem thêm: Diễn Cầm Tam Thế Diễn Nghĩa – Dương Công Hầu
Xem thêm: THÔNG THƠ ĐỒ HÌNH – VIÊN TÀI – HÀ TẤN PHÁT

Xem hướng dẫn download tại đây

P.S. : Tất cả những Ebook và Audiobook post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có link nào bị hỏng, những bạn làm ơn thông tin cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload link mới post lên lại. Nhớ like Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks những bạn nhiều nha .

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 299.000 vnđ
Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

Tác giả: Admin