26
12-2021

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Thấu hiểu được những khó khăn của khách hàng trong vấn đề thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, Luật Kiến Việt sẽ hướng dẫn những vấn đề trọng yếu nhất mà khách hàng cần phải biết khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trong bài viết dưới đây. 

cấp gcn qsdđ lần đầu

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là gì ?

 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

  là trường hợp cấp giấy chứng nhận so với người sử dụng đất đã xác lập quyền trên đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất theo lao lý của pháp lý về đất đai .

 • Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

  được hiểu là tất cả những quy định bắt buộc cần phải thực hiện tuân theo thứ tự trước sau để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trong trường hợp người sử dụng đất đã xác lập quyền trên đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất theo lao lý của pháp lý về đất đai .

>> Xem thêm : Thủ tục ĐK dịch chuyển đất đai khi chuyển mục tiêu sử dụng đất

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu gồm có:

 • Đơn ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu 04 a / ĐK

 • Một trong những loại sách vở lao lý tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014 / NĐ-CP

 • Một trong những sách vở lao lý tại những Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP so với trường hợp ĐK về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

 • Chứng từ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ; sách vở tương quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính về đất đai, gia tài gắn liền với đất ( nếu có )

>> Xem thêm : Các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Căn cứ vào Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu như sau: 

 • Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận tiếp đón và trả hiệu quả TTHC – Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi có đất .

 • Ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và triển khai những việc làm như sau :

 • Trường hợp không có sách vở pháp luật tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này thì xác nhận nguồn gốc và thời gian sử dụng đất, thực trạng tranh chấp sử dụng đất, sự tương thích với quy hoạch .

 • Trường hợp ĐK gia tài gắn liền với đất thì xác nhận thực trạng gia tài gắn liền với đất so với nội dung kê khai ĐK ; trường hợp không có sách vở lao lý tại những Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này thì xác nhận thực trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản ; so với nhà tại, khu công trình thiết kế xây dựng thì xác nhận thời gian tạo lập gia tài, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép thiết kế xây dựng, sự tương thích với quy hoạch được duyệt ; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc khu công trình kiến thiết xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức triển khai có tư cách pháp nhân về hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng hoặc hoạt động giải trí đo đạc map ;

 • Trường hợp chưa có map địa chính, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông tin cho Văn phòng ĐK đất đai triển khai trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp ( nếu có ) ;

 • Niêm yết công khai minh bạch hiệu quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận thực trạng, thực trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời gian sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, gia tài gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày ; xem xét xử lý những quan điểm phản ánh về nội dung công khai minh bạch và gửi hồ sơ đến Văn phòng ĐK đất đai .

 • Sau thời hạn thông tin công khai minh bạch nếu không phát sinh khiếu kiện thì gửi hồ sơ cho Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện ( qua phòng Tài nguyên và Môi trường ) ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận .

 • Phòng Tài nguyên và Môi trường thực thi những việc làm sau :

thủ tục cấp gcn qsdđ lần đầu

Cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 105 văn bản hợp nhất Luật đất đai năm 2018, khoản 1, 2 Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được quy định như sau:

 • Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

 • Đối với địa phương chưa xây dựng Văn phòng ĐK đất đai :

 • Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

>> Xem thêm : Luật sư bất động sản

Liên hệ tư vấn về Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Trên đây là nội dung giới thiệu về “Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu”. Mọi thắc mắc hay nhu cầu tư vấn về các vấn đề liên quan Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, Quý khách vui lòng liên hệ Luật Kiến Việt để được tư vấn các vấn đề:

 • Tư vấn về hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

 • Tư vấn về thủ tục cần triển khai để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

 • Tư vấn về thủ tục cấp sổ cho căn hộ cao cấp căn hộ cao cấp

 • Tư vấn về chuyển nhượng ủy quyền nhà ở trong dự án Bất Động Sản khi chưa có sổ

 • Tư vấn về điều kiện mua nhà của người Nước Ta ở quốc tế

 • Tư vấn về thủ tục mua và bán nhà đất

 • Tư vấn về quy trình tiến độ chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản bất động sản

 • Luật sư tư vấn, triển khai những yếu tố tương quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu .

Thông tin liên hệ Công ty Luật TNHH Kiến Việt để được tư vấn các vấn đề về “ Phân biệt chủ đầu tư và đơn vị dịch vụ bất động sản”:

 

Tác giả: Admin