25
12-2021

Hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện bao gồm những nội dung nào?(P1)

1. Khái quát chung về quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện 

Quy hoạch kiến thiết xây dựng là việc tổ chức triển khai khoảng trống của đô thị, nông thôn và khu công dụng ; tổ chức triển khai mạng lưới hệ thống khu công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ; tạo lập môi trường tự nhiên thích hợp cho người dân sống tại những vùng chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ tích hợp hài hòa giữa quyền lợi vương quốc với quyền lợi hội đồng, phân phối tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ môi trường tự nhiên, ứng phó với biến hóa khí hậu .
Quy hoạch thiết kế xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện là một bộ phận thuộc quy hoạch thiết kế xây dựng. Quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch thiết kế xây dựng vùng huyện là việc tổ chức triển khai mạng lưới hệ thống đô thị, nông thôn, khu tính năng và mạng lưới hệ thống khu công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính của liên huyện, một huyện trong tỉnh tương thích với nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội trong từng thời kỳ. ( Căn cứ tại Khoản 31, Điều 3, Luật Xây dựng năm năm trước ). Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trình diễn về nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện

2. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện

Khoản 2, Điều 27, Nghị định 44/2016 / NĐ-CP ngày 06/05/2015 của nhà nước ( sau đây gọi tắt là Nghị định 44/2015 / NĐ-CP ) lao lý về thành phần hồ sơ trình thẩm định và đánh giá, phê duyệt và hồ sơ lấy quan điểm thống nhất nội dung đồ án quy hoạch kiến thiết xây dựng gồm : Tờ trình đề xuất đánh giá và thẩm định, phê duyệt đồ án ; thuyết minh tổng hợp gồm có bản vẽ in màu thu nhỏ ; pháp luật quản trị theo đồ án quy hoạch thiết kế xây dựng được duyệt ; dự thảo quyết định hành động phê duyệt đồ án ; bản vẽ in màu đúng tỷ suất pháp luật ; những văn bản pháp lý có tương quan ; văn bản báo cáo giải trình quan điểm của những cơ quan, tổ chức triển khai và hội đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch ; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lượng của tổ chức triển khai tư vấn lập quy hoạch kiến thiết xây dựng ; đĩa CD sao lưu hàng loạt nội dung hồ sơ đồ án .

Dựa trên các quy định chung đó, Điều 4, Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định về nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện bao gồm:

2.1. Bản vẽ

Thành phần bản vẽ gồm có :
+ Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng : Vị trí, ranh giới của vùng, mối quan hệ về tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội và thiên nhiên và môi trường có ảnh hưởng tác động tới vùng quy hoạch. Thể hiện trên nền map địa hình theo tỷ suất thích hợp .

+ Các sơ đồ hiện trạng vùng: Điều kiện tự nhiên; hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất; hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường cấp vùng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000 hoặc 1/250.000 đối với vùng liên tỉnh và tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000 đối với các vùng khác.

+ Các sơ đồ về phân vùng và khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống vùng : Xác định những vùng tăng trưởng, bảo tồn, hạn chế tăng trưởng, vùng cấm tăng trưởng ; tổ chức triển khai mạng lưới hệ thống những đô thị, những khu vực dân cư nông thôn ; phân bổ, xác lập quy mô những khoảng trống tăng trưởng công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp ; những vùng nghỉ ngơi du lịch, khai thác, bảo vệ vạn vật thiên nhiên, tôn tạo, những vùng di tích lịch sử lịch sử dân tộc văn hóa truyền thống và những tính năng khác, phân bổ cơ sở kinh tế tài chính – kỹ thuật cấp vùng. Thể hiện trên nền map địa hình tỷ suất 1/100. 000 hoặc 1/250. 000 so với vùng liên tỉnh và tỷ suất 1/25. 000 hoặc 1/50. 000 so với những vùng khác .
+ Các sơ đồ xu thế hạ tầng kỹ thuật cấp vùng : Giao thông, cao độ nền, thoát nước mặt, cung ứng nguồn năng lượng, viễn thông, cấp nước, quản trị chất thải và nghĩa trang. Thể hiện trên nền map địa hình tỷ suất 1/100. 000 hoặc 1/250. 000 so với vùng liên tỉnh và tỷ suất 1/25. 000 hoặc 1/50. 000 so với những vùng khác .

+ Các bản vẽ về đánh giá môi trường chiến lược. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp.

Xem thêm :
Tổng hợp những bài viết về Luật Xây dựng

Luật Hoàng Anh 

Tác giả: Admin