19
02-2022

Cách xác định doanh thu ngưỡng 1 tỷ như thế nào? | https://vantamland.com


Hàng năm, các doanh nghiệp phải xác định doanh thu để xem doanh thu của mình trong năm qua là bao nhiêu. Nếu trên 1 tỷ thì được kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Nếu dưới 1 tỷ, mà muốn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì phải làm Mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12. Vậy cách xác định doanh thu để xác định phương pháp kê khai thuế như thế nào ? Kế toán 68 xin chia sẻ cùng các bạn Cách xác định doanh thu ngưỡng 1 tỷ

1. Những doanh nghiệp cần xác lập doanh thungưỡng 1 tỷ đồng

– Khoản 2, Điều 12, Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính lao lý về lệch giá làm cơ sở kê khai nộp thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ như sau :

“ 2. Doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên làm địa thế căn cứ xác lập cơ sở kinh doanh thương mại nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp khấu trừ

… Thời gian vận dụng không thay đổi chiêu thức tính thuế là 2 năm liên tục. ”

– Điểm 3 Điều 3 Thông tư 119 / năm trước / TT-BTC sửa đổi, bổ trợ khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC như sau :

“ 3. Sửa đổi, bổ trợ khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC như sau :

… 4. Các trường hợp khác : .

… d ) Khi hết năm dương lịch tiên phong từ khi xây dựng, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã có lệch giá từ 1 tỷ đồng trở lên theo cách xác lập tại khoản 2 Điều này và thực thi khá đầy đủ chính sách kế toán, hóa đơn, chứng từ theo lao lý của pháp lý về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì liên tục vận dụng chiêu thức khấu trừ thuế ; nếudoanh nghiệp, hợp tác xã không đạt mức lệch giá từ một tỷ đồng trở lên nhưng vẫn triển khai vừa đủ chính sách kế toán, hóa đơn, chứng từ theo lao lý của pháp lý về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được ĐK tự nguyện liên tục vận dụng giải pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều này. Sau năm dương lịch tiên phong từ khi xây dựng, doanh nghiệp, hợp tác xã vận dụng không thay đổi chiêu thức tính thuế trong 2 năm liên tục. ”

Theo pháp luật trên những doanh nghiệp phải xác lập lệch giá để lựa chọn giải pháp tính thuế là :

  • Doanh nghiệp sau 2 năm liên tục kê khai thuế GTGT theo giải pháp trực tiếp, lệch giá không đặt mức 1 tỷ đồng trở lên, muốn nộp mẫu 06 / GTGT để tự nguyện chuyển sang kê khai thuế theo giải pháp khấu trừ
  • Doanh nghiệp sau 2 năm kê khai thuế theo chiêu thức khấu trừ, nhưng lệch giá không đạt từ 1 tỷ đồng trở lên, muốn nộp mẫu 06 / GTGT để ĐK tự nguyện kê khai thuế theo giải pháp khấu trừ
  • Doanh nghiệp mới xây dựng trong năm năm ngoái, có lệch giá không đạt từ 1 tỷ đồng trở lên, muốn nộp mẫu 06 / GTGT để ĐK tự nguyện kê khai thuế theo chiêu thức khấu trừ

2. Cách xác lập lệch giá ngưỡng 1 tỷ đồng trở lên

– Khoản 2, Điều 12, Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính pháp luật về cách tính lệch giá làm cơ sở kê khai nộp thuế GTGT theo giải pháp khấu trừ như sau :

a ) Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh thương mại tự xác lập địa thế căn cứ vào tổng số chỉ tiêu “ Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT ” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác lập giải pháp tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác lập giải pháp tính thuế GTGT. ”

– Điểm 3 Điều 3 Thông tư 119 / năm trước / TT-BTC sửa đổi, bổ trợ khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC pháp luật cách tính lệch giá so với những doanh nghiệp mới xây dựng như sau :

“ 3. Sửa đổi, bổ trợ khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC như sau :

Ví dụ 53 : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tùng Linh xây dựng và mở màn hoạt động giải trí từ tháng 4/2015, Công ty TNHH MTV vận dụng giải pháp tính trực tiếp những kỳ tính thuế GTGT trong năm năm ngoái. Đến hết kỳ tính thuế tháng 11/2015, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Tùng Linh xác lập lệch giá như sau :

Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế từ tháng 4 đến hết tháng 11 năm năm ngoái chia cho 8 tháng, sau đó nhân với 12 tháng … ”

Theo pháp luật trên lệch giá để tính ngưỡng lệch giá từ 1 tỷ đồng trở lên của năm năm nay được xác lập như sau :

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động giải trí :

Kê khai theo tháng : Là lệch giá của tháng 11/2015 năm trước, tới hết kỳ tháng 10/2016

Kê khai theo quý : Là lệch giá từ quý 4/2015, tới hết kỳ quý 3/2016

Đối với doanh nghiệp mới xây dựng năm năm nay

Là số trung bình lệch giá của những tháng trong năm, nhân với 12 tháng

3. Cách lấy số liệu

Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế như đã nêu trên .Ketoan68. com Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Tác giả: Admin