19
02-2022

Sự khác biệt giữa Doanh số và Doanh thu (với Biểu đồ so sánh) – Kinh Doanh – 2022

Kinh Doanh

|

Sự khác biệt giữa Doanh số và Doanh thu - Kinh Doanh
Sự khác biệt giữa Doanh số và Doanh thu – Kinh Doanh

NộI Dung:

Trong thuật ngữ kinh doanh, các thuật ngữ bán hàng và doanh thu thường được sử dụng như từ đồng nghĩa, nhưng có một ranh giới rõ ràng phân định hai thuật ngữ này. Bán hàng đề cập đến số tiền thu được từ việc bán hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng. Nó đại diện cho hợp đồng giữa người mua và người bán kết hợp chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa, để đổi lấy sự cân nhắc đầy đủ.

Mặt khác, doanh thu cho biết tổng lượng tiền mặt mà công ty tạo ra từ các hoạt động đa dạng của nó. Nó mô tả thu nhập kiếm được từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng vốn theo bất kỳ cách nào khác, liên quan đến các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp, trước khi ảnh hưởng đến các khoản chi phí và chi phí.

Trong bài viết này, một nỗ lực được triển khai để làm sáng tỏ sự độc lạ giữa bán hàng và doanh thu, thế cho nên hãy đọc .

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánh Bán hàng Doanh thu
Ý nghĩa Bán hàng là việc bán hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng, để đổi lấy tiền, trong một năm tài chính. Doanh nghiệp nhận được, thông qua các nguồn đa dạng được gọi là doanh thu.
Nó là gì? Nguồn doanh thu của công ty. Kết quả bán hàng
Đại diện Doanh thu hoạt động Tổng doanh thu
Hợp nhất Giá trị kinh tế của sản phẩm và dịch vụ nhận được từ khách hàng. Tất cả các nguồn thu nhập, tức là doanh thu, tiền lãi, cổ tức, tiền bản quyền, v.v.
Liệu họ có thể tồn tại nếu không có nhau? Không, bán hàng không thể tồn tại nếu không có doanh thu. Có, có thể tồn tại riêng biệt doanh thu mà không cần bán hàng.

Định nghĩa bán hàng

Trước khi hiểu ý nghĩa của bán hàng, thứ nhất tất cả chúng ta hãy xem qua ý nghĩa của từ ” bán ” – đó là trao đổi sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ, theo đó quyền sở hữu sản phẩm & hàng hóa được chuyển cho người mua cùng với việc chuyển giao sản phẩm & hàng hóa. Thuật ngữ bán hàng không khác nhiều so với ” marketing “. Nó là tổng giá trị kinh tế tài chính của sản lượng mà doanh nghiệp bán ra trong một năm kinh tế tài chính đơn cử .

Doanh số hoàn toàn có thể được tính bằng cách nhân số lượng đơn vị chức năng loại sản phẩm mà công ty bán được trong năm với giá cả của loại sản phẩm. Doanh số bán hàng thực sự đề cập đến tổng doanh số bán hàng của công ty, tức là nó gồm có cả doanh số bán hàng bằng tiền mặt và doanh số bán hàng tín dụng thanh toán. Doanh thu tạo ra từ việc bán sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ được gọi là doanh thu bán hàng .

Định nghĩa về Doanh thu

Thu nhập do doanh nghiệp tạo ra từ những hoạt động giải trí hoạt động giải trí và phi hoạt động giải trí của nó được gọi là doanh thu. Đây là tổng số tiền, trước khi trừ bất kể ngân sách và ngân sách nào. Nó đề cập đến tổng số tiền mà công ty nhận được, trong một khoảng chừng thời hạn đơn cử .Có 1 số ít nguồn doanh thu của công ty gồm có cả doanh thu từ những hoạt động giải trí chính và ngoại vi của công ty. Các nguồn đó là tiền lãi, cổ tức, tiền thuê, lệ phí, tiền quyên góp, tiền bản quyền, bán gia tài cũ, v.v. Khi doanh thu nhận được từ những hoạt động giải trí thường thì ( hoạt động giải trí chính ) của doanh nghiệp, nó được gọi là doanh thu bán hàng ( doanh thu hoạt động giải trí ). Mặt khác, doanh thu từ những nguồn khác được gọi là doanh thu phi hoạt động giải trí .

Doanh thu hoàn toàn có thể khác nhau so với ngành sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ, tức là một công ty sản xuất sẽ kiếm được một phần doanh thu tối đa từ việc bán sản phẩm & hàng hóa. trái lại, công ty phân phối dịch vụ như nghệ thuật và thẩm mỹ viện sẽ nhận được phần doanh thu tối đa từ việc cung ứng dịch vụ cho người mua .

Doanh thu xuất hiện ở đầu báo cáo thu nhập, từ đó tất cả các khoản thuế, chiết khấu và các chi phí khác được khấu trừ để tạo ra thu nhập ròng của công ty. Thu nhập ròng xuất hiện ở cuối báo cáo thu nhập.

Sự khác biệt chính giữa bán hàng và doanh thu

Năm điểm khác biệt đáng chú ý giữa doanh số và doanh thu được giải thích ở những điểm sau:

  1. Doanh thu đề cập đến một số hàng hóa và dịch vụ được bán bởi công ty trong một năm tài chính cụ thể. Doanh thu là số tiền mà công ty nhận được từ các hoạt động đa dạng của mình.
  2. Mặc dù doanh số bán hàng là một trong những nguồn doanh thu chính của công ty, doanh thu là kết quả của việc bán hàng.
  3. Doanh thu đại diện cho doanh thu hoạt động, trong khi doanh thu là tổng doanh thu của doanh nghiệp bao gồm cả doanh thu hoạt động và phi hoạt động.
  4. Bán hàng bao gồm giá trị tiền tệ nhận được từ việc bán các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Mặt khác, doanh thu bao gồm tất cả các nguồn, giúp tạo ra doanh thu cho công ty, tức là tiền lãi, tiền bản quyền, quyên góp, bán hàng, phí, cổ tức, v.v.
  5. Không có sự tồn tại của bán hàng mà không có doanh thu, nhưng doanh thu có thể được tạo ra từ các nguồn khác ngoài doanh thu. Vì vậy, có thể nói rằng doanh thu có một sự tồn tại riêng lẻ.

Phần kết luận

Như tất cả chúng ta biết rằng doanh thu không hề tách rời khỏi doanh thu, đây là một trong những nguyên do chính để coi hai thuật ngữ này là một. Nhưng như tất cả chúng ta đã đàm đạo ở trên, có một số ít điểm phân biệt giữa chúng. Doanh thu chỉ là một phần của doanh thu trong khi doanh thu là tác dụng của việc bán hàng .Không hoài nghi gì nữa, bán hàng là nguồn doanh thu quan trọng và lớn nhất của công ty, nhưng bạn không hề bỏ lỡ thực tiễn rằng đó không phải là nguồn duy nhất, vì còn có những nguồn khác, từ đó công ty hoàn toàn có thể thuận tiện kiếm được thu nhập. Hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể gọi bán hàng là doanh thu, nhưng chỉ khi thu nhập của một công ty chỉ là từ bán hàng và không có nguồn nào khác được sử dụng .

Tác giả: Admin