19
02-2022

Những chỉ số tài chính cơ bản trong một công ty

Những chỉ số tài chính cơ bản trong một công ty

Tham khảo những dịch vụ phong cách thiết kế website, dịch vụ SEO, lập trình web-app, cắt HTML và lập trình di động
Bạn có biết, một trong những lỗi khiến Shark Phú trong chương trình Shark Tank Nước Ta khước từ góp vốn đầu tư cho những Start up là gì không ? Đó là việc những Startup không kiến thiết xây dựng cho mình một bảng báo cáo giải trình kinh tế tài chính rõ ràng và đúng mực. Mà thật ra việc này không riêng gì xảy ra so với những doanh nghiệp non trẻ, mới sinh ra mà thập chí rất nhiều công ty dù đã hoạt động giải trí khá nhiều năm vẫn chưa hiểu rõ những chỉ số kinh tế tài chính quan trọng của công ty mình. Dầu rằng chỉ cần bộ phần kinh tế tài chính kế toán biết là được rồi hoặc thập chí họ chỉ cần đi thuê một công ty dịch vụ bên ngoài là đã hoàn toàn có thể yên tâm cuối tháng duyệt sơ qua một lần là được. Tuy nhiên, công ty phá sản cũng từ đây mà ra. Rất nhiều công ty đã không có sự chăm sóc đúng mực tới tình hình kinh tế tài chính của công ty mà dẫn đến nhiều phi vụ gian lận xảy ra, làm tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống còn của công ty .

Trong tài chính, để hiểu và theo dõi kịp thời chính xác bạn cần biết được khái niệm và cách vận hành của các chỉ số tài chính. Nó cũng giống như bạn phải học từ vứng mới có thể vận dụng mà nói được tiếng Anh vậy. Nếu tính trong cả ngành tài chính, số lượng chỉ số tài chính bạn cần biết nhiều vô số kể. Tuy nhiên, trong phạm vi hoạt động của một công ty, bạn chỉ cần quan tâm đến danh sách ngắn dưới đây thôi.

Tỷ số thanh toán hiện hành (Current Ratio)

Công thức:

Tỷ số thanh toán giao dịch hiện hành = ( Tài sản thời gian ngắn ) / ( Nợ thời gian ngắn )
Tỷ số giao dịch thanh toán hiện hành cho biết năng lực giao dịch thanh toán của một công ty dựa trên tỷ số giữa giá trị gia tài thời gian ngắn so với số nợ thời gian ngắn phải trả. Tài sản thời gian ngắn của công ty được tính dựa trên khoản tiền mặt hiện có, hàng tồn dư, hoặc những khoản phải thu thời gian ngắn. Tỷ số này nếu càng lớn hơn 1 cho thấy năng lực giao dịch thanh toán của công ty càng cao. Và ngược lại nếu số lượng này nhỏ hơn 1, nghĩa là công ty đang gặp khó khăn vất vả và năng lực thanh toán giao dịch thấp đi .
Tuy nhiên, đây chỉ là số lượng mang tính tương đối. Bạn cần phải có bước theo dỗi công ty xem năng lực kêu gọi vốn của công ty như thế nào. Đối với một công ty có tiềm năng, mặc dầu tỷ số thanh toán giao dịch hiện hành thấp nhưng họ có rất nhiều cách để kêu gọi vốn và điều đó giúp họ xử lý những khủng hoảng cục bộ kinh tế tài chính trong thời gian ngắn .

Tỷ số thanh toán nhanh (Quick ratio)

Công thức:

Tỷ số thanh toán giao dịch nhanh = ( Tiền và những khoản tương tự tiền + Các khoản phải thu + Các khoản góp vốn đầu tư thời gian ngắn ) / ( Nợ thời gian ngắn ) .
Thanh toán nhanh là hoạt động giải trí thanh toán giao dịch mà công ty không cần phải bán hàng tồn dư để có đủ tiền mặt cho những đợt thanh toán giao dịch thời gian ngắn. Tỷ số này cho thấy liệu công ty có cần phải xả hàng tồn dư để gom tiền mặt về ngân quỹ và dành cho đợt thanh toán giao dịch sau đó. Tỷ số này phản ảnh đúng chuẩn hơn tỷ số thanh toán giao dịch hiện hành cũng như là được sử dụng nhiều hơn .
Cách đánh gí tỷ số giao dịch thanh toán nhanh tương tự như như tỷ số thanh toán giao dịch hiện hành. Kết quả nhỏ hơn 1 nghĩa là công ty đang trong thực trạng hạn hẹp tiền mặt và cần phải có những giải pháp ứng phó kịp thời, hoặc là kêu gọi vốn tiền mặt bên ngoài hoặc là thanh lý hàng tồn dư để xử lý yếu tố khó khăn vất vả trước mắt .
Lưu ý, tỷ số này chỉ được vận dụng với những công ty có mẫu sản phẩm đơn cử, không vận dụng so với công ty dịch vụ .

Tỷ số thanh toán tiền mặt (Cash Ratio)

Công thức:

Tỷ số thanh toán giao dịch tiền mặt = ( Tiền và những khoản tương tự tiền ) / ( Nợ thời gian ngắn )
Nhanh hơn cả năng lực giao dịch thanh toán nhanh, năng lực thanh toán giao dịch bằng tiền mặt hiện có được cho phép bạn nhìn nhận được năng lực giao dịch thanh toán nợ thời gian ngắn của doanh nghiệp minh như thế nào. Bằng cách tính tỷ số giữa số tiền mặt hiện có với nợ thời gian ngắn. Nếu số lượng hiệu quả lớn hơn 1, bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Ngược lại, liên tục tính tới tỷ số thanh khoản nhanh và tỷ số thanh khoản hiện tại, cũng như lường trường những năng lực hoàn toàn có thể xảy ra, kêu gọi vốn như thế nào để duy trì doanh nghiệp ở mức độ không thay đổi .

Thu nhập trên cổ phần (EPS)

Công thức:

Thu nhập trên CP = ( Lợi nhuận sau thuế – Cổ tức của CP ưu đại ) / ( Khối luowngjc ổ phiếu lưu hành trung bình trong kỳ )
Trong công ty CP, EPS được xem như tỷ số nhìn nhận hiệu suất cao hoạt động giải trí của công ty. EPS còn là thành phần chính để tính chỉ số P. / E ( chỉ số thống kê giám sát mối quan hệ giữa giá thị trường và thu nhập của mỗi CP ) .

Chỉ số P/E

Công thức:

P. / E = Giá CP / EPS
Là chỉ số giám sát mối quan hệ giữa giá thị trường và thu nhập của mỗi CP. Trong đó giá thị trường của CP là giá mà tại đó CP đang được mua và bán ở thời gian hiện tại. Chỉ số P. / E giúp những nhà đầu tư dự kiến vận tốc tăng trưởng cổ tức trong tương lai. Nếu chỉ số P. / E cao có nghĩa là CP có mức độ rủi ro đáng tiếc thấp .
“ Cổ tức là một phần doanh thu sau thuế được chia cho những cổ đông của một công ty CP ”

Giá trị sổ sách (Book Value)

Công thức:

Giá trị sổ sách = Tổng tài sản – Tổng tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung – Tổng nợ
Chỉ số này cho biết giá trị còn lại của công ty là bao nhiêu sau khi ngừng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Nếu công ty đang hoạt động giải trí không thay đổi tất yếu bạn không cần chăm sóc đến chỉ số này. Tuy nhiên, trong kinh doanh thương mại, rủi ro đáng tiếc là điều không hề tránh khỏ và trấn áp giá trị sổ sách của công ty giúp bạn có những quyết định hành động đúng đắn hơn vào phút cuối .
Trên thực tiễn, giá trị sổ sách của công ty giúp những nhà đầu tư có được số lượng đúng mực hơn cũng như biết được đúng chuẩn tình hình hoạt động giải trí của công ty, giúp họ đưa ra những nhìn nhận đúng chuẩn nhất .

Chỉ số vòng quay các khoản phải thu

Công thức:

Vòng quay những khoản phải thu = Doanh thu trong kỳ / Bình quân những khoản phải thu trong kỳ
Trong kinh doanh thương mại, bạn cần phải đặc biệt quan trọng chăm sóc đến chỉ số này. Nó phản ánh năng lực biến hóa thành tiền mặt của những khoản phải thu .
Ảnh hưởng của những khoản phải thu trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp không hiển hiện rõ ràng. Tuy nhiên, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được rằng việc người mua nợ tiền hàng là một dạng của hình thức chiếm hữu vốn. Nghĩ đơn thuần, khoản tiền này chắc chắc sẽ được người mua thanh toán giao dịch tại một thời gian nào đó và nó không mất đi. Tuy nhiên, tác động ảnh hưởng của những khoản phải thu đến khi có quá nhiều khoản nợ phải thu từ người mua và bạn không biết đúng mực thời gian nhận tiền từ họ. Trong khi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp đang cần tiền mặt để chi tra cho những hoạt động giải trí như lan rộng ra kinh doanh thương mại cần nhập nguyên vật liệu hoặc đẻ chi trả bằng tiền mặt cho những khoản nợ nhà cung ứng ví dụ điển hình. Khi này, chỉ số vòng xoay những khoản phải thu giúp bạn có tài liệu nhìn nhận tình hình chi tiết cụ thể hơn cũng như có cơ sở để đưa ra giải pháp kịp thời .

Chỉ số số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu

Công thức:

Chỉ số số ngày trung bình vòng xoay khoản phải thu = 365 / Vòng quay những khoản phải thu
Chỉ số này cho biết số ngày trung bình mà doanh nghiệp của bạn hoàn toàn có thể nhận được tiền của người mua .

Chỉ số vòng quay hàng tồn kho

Công thức:

Chỉ số vòng xoay hàng tồn dư = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn dư trung bình
Với :
Hàng tồn dư trung bình = ( Hàng tồn dư năm trước + Hàng tồn dư năm sau ) / 2
Chỉ số này giúp bạn tăng hiệu suất cao hoạt động giải trí quản trị hàng tồn dư của mình .
Chỉ số càng cao có hai tầng ý nghĩa, hoặc là doanh nghiệp bán chạy hàng, năng lực hàng lưu kho thấp, và hoặc là lượng hàng tồn dư quá thấp, nếu nhu yếu thị trường tăng cao thì doanh nghiệp khó hoàn toàn có thể cung ứng kịp thời. Để có sự nhìn nhận đúng mực, chỉ số này chỉ nên được duy trì ở trạng thái trung bình, không quá thấp và cũng không quá cao .

Chỉ số vòng quay các khoản phải trả

Công thức:

Vòng quay những khoản phải trả = Doanh số mua hàng thường niên / Phải trả trung bình
Với :
Doanh số mua hàng thường niên = Giá vốn hàng bán + Hàng tồn dư cuối kỳ – Hàng tồn dư đầu kỳ
Và :
Phải trả trung bình = ( Phải trả trong năm trước + Phải trả năm nay ) / 2
Đây lại là một chỉ số quan trọng nữa để bạn lưu tâm. Tất nhiên mua hàng trả tiền hàng là lẽ thông thường. Tuy nhiên, trả khi nào và trả như thế nào có tác động ảnh hưởng trực tiếp tới mức độ không thay đổi của hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Nếu trong thời gian doanh nghiệp gặp khó khăn vất vả mà số lượng những khoản phải trả quá nhiều, quá nhanh sẽ khiến doanh nghiệp trở nên khốn đốn .

Biên lợi nhuận thuần

Công thức:

Biên doanh thu thuần = Lợi nhuận ròng / Doanh thu thuần
Với :
Lợi nhuận ròng = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán – giá thành quản trị bán hàng, .. – Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
Chỉ số này cho bạn biết mức độ tăng thêm doanh thu trên mỗi đơn vị chức năng hàng bán hoặc trên mỗi dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng .

Lợi nhuận ròng

Công thức:

Lợi nhuận ròng = Thu nhập ròng / Doanh thu

Biên lợi nhuận phân phối

Công thức:

Biên doanh thu phân phối = Tổng doanh thu phân phối / Doanh thu
Chỉ số này cho biết bao nhiêu lệch giá được phi cho những ngân sách cố đinh trong mỗi đơn vị chức năng hàng bán .

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn (ROTC)

Công thức:

ROTC = ( Thu nhập ròng + giá thành lãi vai ) / Tổng vốn trung bình

Đây là chỉ số đo lường khả năng sinh lợi từ tổng các nguồn tài trợ của doanh nghiệp

Vòng quay tổng tài sản

Công thức:

Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần / Tổng tài sản trung bình
Khả năng doanh nghiệp tạo ra lệch giá từ tổng tài sản của mình được giám sát dựa trên tỷ số Vòng quay tổng tài sản này. Nếu chỉ số thấm, doanh nghiệp đó được nhìn nhận là doanh nghiệp thâm dụng vốn .

Tác giả: Admin