19
02-2022

Pepsi (PEP) Báo Cáo Thu Nhập

PepsiCo Inc (PEP)

NASDAQ
 

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Bạn đang đọc: Pepsi (PEP) Báo Cáo Thu Nhập

Thêm vào Danh Mục

167.71
+ 0.96

+ 0.58 %

03:59:59 – Đóng cửa. Tiền tệ tính theo USD Miễn trừ Trách nhiệm )– Đóng cửa. Tiền tệ tính theo167.36
– 0.36
– 0.21 %
Sau giờ đóng cửa

Loại : 
Cổ phiếu

Thị phần : 
Hoa Kỳ

Mã ISIN : 
US7134481081

CUSIP : 
713448108

  • Khối lượng :

    5,179,920

  • Giá Mua / Bán :

    167.00 / 167.68

  • Biên độ ngày :

    166.22 – 168.24

PepsiCo
167.71
+ 0.96
+ 0.58 %

Báo cáo Thu nhập PEP B

 

Cuối Kỳ:

202125/12 202104/09 202112/06 202120/03

Tổng doanh thu

25248 20189 19217 14820
Doanh thu 25248 20189 19217 14820
Doanh thu khác, Tổng số
Chi tiêu hàng bán, Tổng số 12114 9385 8877 6669
Lợi nhuận gộp 13134 10804 10340 8151

Tổng chi phí hoạt động

22702 17031 16087 12514
Bán / Chung / Quản trị Ngân sách chi tiêu, Tổng số 10454 7578 7171 5851
Nghiên cứu và tăng trưởng
Sụt giá / Khấu hao
Ngân sách chi tiêu trả lãi ( Thu nhập ) – Hoạt động ròng 20 19 -20 -39
giá thành không bình thường ( Thu nhập ) 114 49 59 33
giá thành hoạt động giải trí khác, Tổng số
Thu nhập hoạt động giải trí 2546 3158 3130 2306
Thu nhập từ lãi ( Ngân sách chi tiêu ), Phi hoạt động giải trí ròng -1132 -232 -241 -258
Lời ( lỗ ) bán gia tài
Khác, Ròng 174 119 125 126
Thu nhập ròng trước thuế 1588 3045 3014 2174
Dự phòng cho thuế thu nhập 247 612 642 451
Thu nhập ròng sau thuế 1341 2433 2372 1723
Quyền lợi thiểu số -19 -19 -14 -9
Vốn chiếm hữu trong Trụ sở
Điều chỉnh GAAP Hoa Kỳ
Thu nhập ròng trước khoản mục không bình thường 1322 2414 2358 1714
Tổng khoản mục không bình thường -190
Thu nhập ròng 1322 2224 2358 1714
Tổng kiểm soát và điều chỉnh thu nhập ròng
Thu nhập có sẵn với khuôn khổ thường thì ngoại trừ khoản mục không bình thường 1322 2414 2358 1714
Điều chỉnh loãng giá
Thu nhập ròng pha loãng 1322 2224 2358 1714
Số CP trung bình trọng số đã pha loãng 1392 1389 1388 1387
EPS pha loãng ngoại trừ khoản mục không bình thường 0.95 1.74 1.7 1.24
Cổ tức trên mỗi CP – Phát hành chính CP thường 2.15 1.07 1.02
EPS chuẩn hóa đã bị pha loãng 1.01 1.78 1.76 1.31

* Trong Hàng Triệu USD ( ngoại trừ trên những khuôn khổ CP )

Bạn trong thời điểm tạm thời không hề phản hồi do đã có báo cáo giải trình xấu đi từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn .

Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình .

Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.

Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.

Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.

Tác giả: Admin