19
02-2022

Một vài thuật ngữ quan trọng trong kế toán cho người mới bắt đầu

Trong kế toán, một vài thuật ngữ quan trọng có cách hiểu rất khác so với những gì bạn nghĩ. Sau đây là một vài từ vựng dễ gây nhầm lẫn. Khi luận bàn về những báo cáo giải trình kinh tế tài chính, việc sử dụng những từ này một cách đúng mực là việc rất thiết yếu. Bạn chỉ cần học chúng. Thực ra số từ vựng này là không nhiều nhưng nó rất quan trọng. Ta cùng xem những ví dụ sau :

Doanh sốdoanh thu có nghĩa giống nhau
Lợi nhuậnthu nhập có nghĩa giống nhau.
Bây giờ, doanh thuthu nhập không cùng một nghĩa.

Chi phí khác với chi tiêu
Chi tiêu thì khác với sự tiêu dùng.

Doanh thu thì khác với số lượng đơn hàng được đặt, nhưng giống với số lượng đơn hàng được giao.

Lợi nhuận khác với tiền mặt.
Khả năng thanh toán khác với lợi nhuận.

  • Doanh số bán hàng và doanh thu là 2 từ đồng nghĩa, nó là “dòng đầu tiên” trong Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và là số tiền thu được từ khách hàng.
  • Lợi nhuận thu nhập và thu nhập là 2 từ đồng nghĩa và nó nằm ở “dòng cuối cùng” của Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Dễ hiểu hơn, đây là những gì còn lại từ doanh thu sau khi trừ đi tổng chi phí và chi tiêu để tạo ra doanh thu đó. Lưu ý rằng doanh thu và thu nhập có ý nghĩa khác nhau. Doanh thu nằm ở “dòng đầu tiên” và thu nhập nằm ở “dòng cuối cùng” của Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.
  • Chi phí là tiền (chủ yếu chi trả cho nguyên vật liệu và nhân công) đã bỏ ra để tạo thành một sản phẩm. Còn chi tiêu là tiền để phát triển và bán sản phẩm đó, cũng như quản lý toàn bộ quy trình sản xuất và kinh doanh sản phẩm.
  • Cả chi phí và chi tiêu đều trở thanh khoản chi khi tiền thực sự được dùng để chi trả cho nhà cung cấp.
  • Đơn đặt hàng được thực hiện bởi khách hàng và có chữ ký cho việc yêu cầu cung cấp sản phẩm trong tương lai. Các đơn đặt hàng không ảnh hưởng đến bất kỳ thông tin nào trên báo cáo tài chính cho đến khi các sản phẩm thực sự được giao cho khách hàng. Thời điểm này, các phiếu chuyển hàng trở thành doanh số bán hàng. Phiếu chuyển hàng và doanh số là những từ ngữ đồng nghĩa.
  • Khả năng thanh toán có nghĩa là bạn có đủ tiền trong ngân hàng để thanh toán cho các hóa đơn, Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa doanh số với chi phí và chi tiêu. Bạn có thể có lợi nhuận nhưng lại không có khả năng thanh toán tại cùng một thời điểm. Bạn kiếm được tiền nhưng vẫn không có đủ tiền mặt để trả các hóa đơn.
a Doanh thu ($)
b Giá vốn hàng bán
a – b = c Lợi nhuận gộp
d Chi tiêu bán hàng & Marketing
e Chi tiêu nghiên cứu & phát triển
f Chi tiêu bộ phận G&A
d + e + f = g Tổng chi tiêu
h Thu nhập từ lãi
i Thuế thu nhập
c – g + h – i = j Lợi nhuận thuần ($)

Lưu ý rằng mặc dầu toàn bộ số lượng trong báo cáo giải trình đều biểu lộ số tiền, tuy nhiên chỉ dòng tiên phong và dòng sau cuối là có ký hiệu đô la ( USD ) .
Một khi bạn đã hiểu những thuật ngữ đặc biệt quan trọng kể trên, bạn hoàn toàn có thể nhìn nhận được cấu trúc của báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Ví dụ, bạn sẽ không nhầm lẫn nói rằng lệch giá nằm ở dòng ở đầu cuối và thu nhập thì ở dòng tiên phong trong Báo cáo Kết quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Gihito. com chúc bạn thành công xuất sắc !

CÓ THỂ BẠN CŨNG QUAN TÂM:

Chuẩn mực kế toán : Mã số 15 – Hợp đồng thiết kế xây dựng
Chuẩn mực kế toán : Mã số 25 – Báo cáo kinh tế tài chính hợp nhất và kế toán khoản góp vốn đầu tư vào công ty con
Chuẩn mực kế toán : Mã số 07 – Kế toán những khoản góp vốn đầu tư vào công ty link

Đánh giá bài viết này

Tác giả: Admin