19
02-2022

Khai thuế giá trị gia tăng khi công ty có doanh thu trên 50 tỷ đồng

Trước vướng mắc về việc khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng hay theo quý trong năm 2018 và 2019 của Công ty TNHH Phần mềm L.H.V, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có hướng dẫn cụ thể.

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phần mềm L.H.V ( TP. Hồ Chí Minh ) có doanh thu từ năm 2013 đến năm nay là dưới 50 tỷ đồng và được vận dụng khai thuế GTGT theo quý từ ngày 1/10/2014. Tới năm 2017, Công ty có doanh thu trên 50 tỷ đồng. Trong năm 2017, Công ty vận dụng khai thuế theo quý như vậy có đúng chuẩn không ? Kể từ năm 2018 và 2019 thì Công ty sẽ khai thuế theo tháng hay theo quý ?

Trước nội dung mà Công ty TNHH Phần mềm L.H.V quan tâm, Tổng cục Thuế có đưa ra câu trả lời. Căn cứ hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT theo quý.

Cụ thể, đối tượng khai thuế GTGT theo quý áp dụng đối với: người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Nếu người nộp thuế mới mở màn hoạt động giải trí SXKD, việc khai thuế GTGT được triển khai theo quý. Ngay khi sản xuất kinh doanh thương mại vừa đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo, triển khai khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý sẽ dựa vào mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề ( đủ 12 tháng ) .
Dẫn chứng đơn cử được Tổng cục Thuế đưa ra : Doanh Nghiệp tên A mở màn hoạt động giải trí SXKD từ T1 / năm ngoái thì năm năm ngoái của Doanh Nghiệp này triển khai khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp dựa vào doanh thu năm năm ngoái ( đủ 12 tháng năm dương lịch ) để xác lập năm năm nay khai thuế theo tháng hay theo quý. Bản thân người nộp thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm tự xác lập thuộc đối tượng người dùng khai thuế theo tháng hay theo quý để triển khai khai thuế đúng lao lý .
Mặt khác, nếu người nộp thuế đủ điều kiện kèm theo và thuộc đối tượng người tiêu dùng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông tin ( Mẫu số 07 / GTGT phát hành kèm theo Thông tư 151 / năm trước / TT-BTC ) cho cơ quan thuế quản trị trực tiếp, muộn nhất là cùng thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng tiên phong năm khởi đầu khai thuế GTGT theo tháng .
Xét thời kỳ khai thuế theo quý, Tổng cục Thuế pháp luật việc thực thi khai thuế theo quý hay theo tháng được không thay đổi trọn năm dương lịch và không thay đổi theo chu kỳ luân hồi 3 năm. Chu kỳ không thay đổi tiên phong sẽ được xác lập tính từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016 .
Ví dụ : Doanh nghiệp X năm 2013 có tổng doanh thu đạt 38 tỷ đồng ( thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014 ). Các năm năm trước ; năm ngoái ; năm nay, nếu doanh thu do doanh nghiệp kê khai ( kể cả trường hợp khai bổ trợ ) hoặc do kiểm tra Kết luận là 55 tỷ đồng thì doanh nghiệp X vẫn liên tục thực thi khai thuế GTGT theo quý đến hết năm năm nay. Từ năm 2017 sẽ xác lập lại chu kỳ luân hồi khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm năm nay .
Bổ sung thêm, Tổng cục Thuế cho biết trong chu kỳ luân hồi khai thuế không thay đổi theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế Kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ luân hồi khai thuế không thay đổi này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện kèm theo để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ luân hồi không thay đổi đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ luân hồi không thay đổi, người nộp thuế phải triển khai khai thuế GTGT theo tháng .
Thông tư số 151 / năm trước / TT-BTC lao lý, trong chu kỳ luân hồi khai thuế không thay đổi theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế Kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ luân hồi khai thuế không thay đổi này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện kèm theo để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ luân hồi không thay đổi đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ luân hồi không thay đổi .

Trường hợp các DN áp dụng khai thuế theo quý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.

Hướng dẫn của Tổng cục thuế về cách xác lập doanh thu bán sản phẩm & hàng hóa, phân phối dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện kèm theo xác lập đối tượng người dùng khai thuế GTGT theo quý, đơn cử :
Trường hợp thứ nhất, doanh thu bán sản phẩm & hàng hóa, phân phối dịch vụ được xác lập là Tổng doanh thu trên những Tờ khai thuế GTGT của những kỳ tính thuế trong năm dương lịch ( gồm có cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT ) .
Trường hợp thứ hai, trường hợp người nộp thuế triển khai khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị chức năng thường trực thì doanh thu bán hàng hoá, phân phối dịch vụ gồm có cả doanh thu của đơn vị chức năng thường trực ” .
Như vậy, trường hợp Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phần mềm L.H.V thuộc diện khai thuế GTGT theo quý theo chu kỳ luân hồi không thay đổi tiên phong từ ngày 1/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016 thì :
Từ năm 2017, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phần mềm L.H.V sẽ xác lập lại chu kỳ luân hồi khai thuế mới dựa trên doanh thu bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ được xác lập là tổng doanh thu trên những tờ khai thuế GTGT của những kỳ tính thuế năm năm nay .
Trong trường hợp năm năm nay, Công ty có tổng doanh thu dưới 50 tỷ đồng thì thuộc diện vận dụng khai thuế GTGT theo quý theo chu kỳ luân hồi không thay đổi ( kể cả trường hợp khai bổ trợ ) hoặc do kiểm tra, thanh tra Kết luận là trên 50 tỷ đồng thì vẫn liên tục thực thi khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2019 .
Nếu như Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phần mềm L.H.V đủ điều kiện kèm theo và thuộc đối tượng người dùng khai thuế GTGT theo quý theo chu kỳ luân hồi không thay đổi 3 năm 2017, 2018, 2019 mà muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông tin ( Mẫu số 07 / GTGT phát hành kèm theo Thông tư số 151 / năm trước / TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính ) cho cơ quan thuế quản trị trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng tiên phong của năm khởi đầu khai thuế GTGT theo tháng .

Có thể bạn quan tâm:

>> Cách khấu trừ thuế TNCN của người lao động trong thời gian thử việc.

Theo Tạp chí tài chính

Tác giả: Admin