19
02-2022

Phú Tài ghi nhận hơn 500 tỷ đồng doanh thu bất động sản năm 2021

Doanh nghiệp Kết quả kinh doanh thương mạiPhú Tài lỗ mảng kinh doanh thương mại ôtô Toyota trong năm 2021 nhưng được bù đắp bởi mảng bất động sản. Đơn vị không triển khai xong tiềm năng doanh thu năm 7.000 tỷ đồng nhưng cơ bản hoàn thành xong tiềm năng doanh thu sau thuế 524,5 tỷ đồng .Phú Tài ( HoSE : PTB ) công bố BCTC hợp nhất quý IV / 2021 với doanh thu 1.760 tỷ đồng, tăng 11 %. Giá vốn tăng thấp hơn nên doanh thu gộp tăng 18 % lên 375 tỷ đồng. Biên doanh thu gộp tăng từ 20 % lên 21,3 % .

Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng cao từ 20 tỷ lên 40 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng tăng 19% lên 143 tỷ đồng. Hoạt động khác giảm lãi từ 16 tỷ về 5 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp gỗ, đá chỉ còn tăng 6,2% đạt 125 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, Phú Tài báo doanh thu tăng 16 % lên 6.490 tỷ đồng ; doanh thu sau thuế 526 tỷ đồng, tăng 39 % ; phần doanh thu sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 43 % lên 512 tỷ đồng. Đơn vị không hoàn thành xong tiềm năng doanh thu 7.000 tỷ đồng nhưng cơ bản triển khai xong tiềm năng doanh thu sau thuế 524,5 tỷ đồng .

ptb-quyiv35-1354-1644466024.png
Đơn vị : tỷ đồng

Xét doanh thu theo mảng kinh doanh thương mại năm qua, mẫu sản phẩm gỗ ghi nhận tăng 13,7 % lên 3.431 tỷ đồng trong khi bán xe ôtô Toyota và loại sản phẩm đá gần như đi ngang. Đáng chú ý quan tâm, doanh nghiệp phát sinh doanh thu bất động sản 511 tỷ đồng mà năm trước không có .

Về lợi nhuận gộp, mảng gỗ mang về 796 tỷ đồng, tăng 18% và chiếm tỷ trọng 55%. Mảng bán ô tô lỗ gộp 7 tỷ đồng, mảng đá tăng nhẹ 4% và bất động sản phát sinh 208 tỷ đồng.

ptb-mang-7632-1644466025.png
Đơn vị : tỷ đồng

Theo kế hoạch, trong năm nay Phú Tài hoàn thành xong và chuyển giao dự án Bất Động Sản Chung cư Phú Tài Residence, Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Dự án có tổng góp vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, diện tích quy hoạnh 5.830 mét vuông, được thi công từ năm 2019 .
Với mảng bất động sản, doanh nghiệp cho biết liên tục góp vốn đầu tư công tác làm việc điều tra và nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm những quỹ đất mới trong tỉnh Tỉnh Bình Định và khu vực làm cơ sở yêu cầu giải pháp góp vốn đầu tư trong kế hoạch trung – dài hạn .

Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản đạt 5.431 tỷ đồng, tăng thêm 657 tỷ đồng. Trong đó, tài sản tài hạn tăng thêm gần 300 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn tăng thêm hơn 100 tỷ lên 929 tỷ đồng (tăng trong khoản phải thu khách hàng), hàng tồn kho tăng từ 1.440 tỷ đồng lên 1.790 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dành ngân sách 55,7 tỷ đồng để góp vốn đầu tư sàn chứng khoán kinh doanh thương mại, tăng mạnh so với số lượng đầu năm 12,6 tỷ đồng ; dự trữ giảm giá 2 tỷ đồng .
Phú Tài tăng vay nợ thời gian ngắn từ 1.397 tỷ đồng lên 1.609 tỷ đồng và vay nợ dài hạn từ 307 tỷ lên 360 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức 1.969 tỷ đồng, tương tự 82,3 % vốn chủ chiếm hữu .
Đơn vị tích góp được 536 tỷ đồng doanh thu sau thuế chưa phân phối, cao hơn vốn góp chủ sở hữu là 486 tỷ đồng.

Tác giả: Admin