19
02-2022

Kế toán tổng hợp Tài khoản 511: Hướng dẫn hạch toán chuyên sâu

Doanh thu đến từ hoạt động bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ là một yếu tố quan trọng phản ánh sự “sống còn” của một doanh nghiệp. Vì vậy, việc theo dõi và quản lý sát sao nguồn thu này là một nhiệm vụ rất quan trọng của mỗi kế toán, đặc biệt là kế toán bán hàng, kế toán công nợ,… Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách hạch toán chuyên sâu kế toán tổng hợp Tài khoản 511, giúp các kế toán có một nền tảng kiến thức đầy đủ về Tài khoản 511.

Kế toán là bộ phận quan trọng không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp

1. Ứng dụng của Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ

Tài khoản 511 là thông tin tài khoản phản ánh doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, doanh thu này phát sinh trong quy trình hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp gồm có những nhiệm vụ :

 • Hoạt động bán hàng : bán sản phẩm & hàng hóa, mẫu sản phẩm doanh nghiệp tự sản xuất hoặc loại sản phẩm doanh nghiệp mua vào sau đó bán ra, bán bất động sản góp vốn đầu tư, …
 • Hoạt động cung cấp dịch vụ: các công việc được thực hiện theo hợp đồng, thời hạn thỏa thuận thường trong nhiều kỳ kế toán, một số dịch vụ như: dịch vụ vận chuyển, du lịch; dịch vụ cho thuê bảo vệ; cho thuê TSCĐ, văn phòng, nhà xưởng; cung cấp, duy trì và hỗ trợ các phần mềm làm việc,…

 • Doanh thu khác .

2. Các pháp luật khi kế toán tổng hợp Tài khoản 511

Khi kế toán tổng hợp Tài khoản 511 cần bảo vệ triển khai những pháp luật sau đây :

 1. Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ được xác lập địa thế căn cứ trên giá trị hài hòa và hợp lý của những khoản đã thu được tiền hoặc sẽ thu được tiền từ những nhiệm vụ phát sinh doanh thu, gồm có những khoản phí phụ thu khác ( nếu có ) .
 2. Trong trường hợp doanh thu bằng ngoại tệ thì cần quy đổi ra Nước Ta Đồng hoặc đơn vị chức năng tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá trung bình liên ngân hàng nhà nước ( do Ngân hàng nhà nước Nước Ta công bố tại thời gian phát sinh doanh thu ) .
 3. Doanh thu thuần trong kỳ hoàn toàn có thể thấp hơn so với doanh thu ghi nhận bắt đầu do có những khoản giảm trừ như : chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, những loại thuế doanh nghiệp phải nộp ( thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thuế nhập khẩu, thuế giá trị ngày càng tăng theo chiêu thức trực tiếp ) …
 4. Đối với doanh nghiệp vận dụng giải pháp khấu trừ thuế GTGT thì doanh thu ghi nhận là doanh thu chưa gồm thuế GTGT .
 5. Đối với doanh nghiệp vận dụng chiêu thức tính thuế GTGT theo giải pháp trực tiếp thì doanh thu ghi nhận là tổng giá giao dịch thanh toán ( đã gồm có thuế GTGT ) .
 6. Đối với sản phẩm & hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thuế xuất khẩu thì doanh thu là tổng giá đã gồm thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và thuế xuất khẩu, hàng kỳ phân chia số thuế phải nộp bằng cách ghi giảm doanh thu và tăng số thuế phải nộp .
 7. Doanh thu ghi nhận tại Tài khoản 511 chỉ phản ánh giá trị doanh thu tiêu thụ sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong kỳ, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu tiền .
 8. Đối với doanh nghiệp nhận gia công vật tư, sản phẩm & hàng hóa, doanh thu ghi nhận là số tiền thực hưởng biểu lộ trên hợp đồng gia công, không gồm có giá trị sản phẩm & hàng hóa, vật tư nhận gia công .
 9. Đối với đại lý bán sản phẩm & hàng hóa theo phương pháp hưởng hoa hồng trên số hàng bán đúng giá, doanh thu ghi nhận là phần hoa hồng doanh nghiệp được hưởng .
 10. Trường hợp doanh nghiệp bán hàng theo hình thức trả chậm, trả góp, doanh thu ghi nhận theo giá bán trả ngay, phần chênh lệch giữa giá trả chậm và giá bán trả ngay ghi vào thông tin tài khoản 3387 ( Doanh thu chưa triển khai ), sau đó hàng kỳ kết giao dịch chuyển tiền lãi đó sang doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( TK 515 ) .
 11. Doanh thu thu được từ việc cung ứng dịch vụ, sản phẩm & hàng hóa cho công ty trong cùng mạng lưới hệ thống, tập đoàn lớn cũng hạch toán vào TK 511 và phải được kế toán chi tiết cụ thể để ship hàng công tác làm việc lên báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất .
 12. Doanh thu của hợp đồng kiến thiết xây dựng được ghi nhận dựa trên : giá trị hợp đồng khởi đầu và những phụ lục tương quan ( hoàn toàn có thể làm tăng hoặc giảm giá trị hợp đồng ) .
 13. Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC hướng dẫn ghi nhận doanh thu của hợp đồng xây dựng có 2 trường hợp, cụ thể:Theo Chuẩn mực số 15 về Hợp đồng thiết kế xây dựng – phát hành theohướng dẫn ghi nhận doanh thu của hợp đồng thiết kế xây dựng có 2 trường hợp, đơn cử :
  • Thứ nhất, nếu lao lý trong hợp đồng thiết kế xây dựng lao lý nhà thầu được giao dịch thanh toán theo tiến trình việc làm, khi tác dụng thực thi được ước tính một cách đáng đáng tin cậy thì doanh thu được ghi nhận tương ứng với phần việc làm đã triển khai xong do nhà thầu tự xác lập mà không nhờ vào vào hóa đơn kinh tế tài chính và số tiền ghi trên hóa đơn .
  • Thứ hai, hợp đồng thiết kế xây dựng pháp luật nhà thầu được giao dịch thanh toán trên giá trị khối lượng thực thi, khi hiệu quả triển khai hợp đồng được xác lập một cách đáng an toàn và đáng tin cậy và được chủ góp vốn đầu tư xác nhận, khi đó ghi nhận doanh thu và ngân sách tương quan địa thế căn cứ tại giá trị trên hóa đơn kinh tế tài chính đã lập .
 14. Trường hợp kết quả xây dựng không đủ căn cứ để ước tính một cách đáng tin cậy, khi đó doanh thu chỉ được hạch toán ứng với chi phí đã phát sinh (khi việc hoàn trả tương đối chắc chắn) và chi phí đã phát sinh chỉ được ghi nhận là chi phí trong kỳ.
 15. Những sản phẩm & hàng hóa, mẫu sản phẩm được xác lập là đã bán nhưng vì nguyên do chất lượng mẫu sản phẩm lỗi, sai sót, không bảo vệ tiêu chuẩn, … người mua phủ nhận thanh toán giao dịch, gửi trả lại hoặc nhu yếu giảm giá được doanh nghiệp chấp thuận đồng ý, người mua mua hàng với khối lượng lớn được chiết khấu thương mại thì những khoản giảm trừ doanh thu bán hàng này được theo dõi riêng không liên quan gì đến nhau, đến cuối kỳ kết chuyển vào TK 511 để tính doanh thu thuần .
 16. Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp đã xuất hoá đơn bán hàng và đã thu tiền người mua nhưng đến cuối kỳ vẫn chưa giao hàng, thì số tiền này cần ghi giảm vào Tài khoản Phải thu người mua ( bên Có TK 131 ). Đến khi thực giao hàng thì hạch toán Có TK 511 số tiền hàng đã thực giao .
 17. Đối với trường hợp cho thuê gia tài, tiền thuê được nhận trước vài năm thì doanh thu ghi nhận bằng tổng tiền nhận chia cho số kỳ nhận trước tiền .
 18. Những doanh nghiệp được trợ cấp, trợ giá từ Nhà nước theo pháp luật thì doanh thu trợ cấp, trợ giá sẽ được hạch toán vào TK 5114 ( Doanh thu trợ cấp, trợ giá ) .
 19. Các nguồn thu từ những hoạt động giải trí sau sẽ không được hạch toán vào TK 511
  • Giá trị bán thành phẩm, sản phẩm & hàng hóa, vật tư xuất cho bên thứ ba gia công, chế biến .
  • Nguồn thu đến từ việc bán loại sản phẩm sản xuất thử .
  • Trị giá sản phẩm & hàng hóa gửi bán đại lý, ký gửi và chưa được xác lập là đã bán .
  • Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính và những khoản thu nhập khác .

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 511

Tài khoản 511 phản ánh doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ của doanh nghiệp và mang đặc trưng của thông tin tài khoản doanh thu là không có số dư cuối kỳ, cấu trúc và nội dung Tài khoản 511 được phản ánh ở hai bên Nợ và Có như sau :

 • Bên Nợ TK 511 :
  • Các khoản thuế gián thu phải nộp gồm có thuế GTGT( Nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo chiêu thức trực tiếp ), thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Đây là những loại thuế hầu hết đánh vào người tiêu dùng .
  • Các khoản giảm trừ doanh thu gồm có : Trị giá hàng bán bị trả lại, Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán được kết chuyển vào cuối kỳ .
  • Cuối kỳ kết chuyển doanh thu thuần vào thông tin tài khoản 911 ( Xác định tác dụng kinh doanh thương mại ) .
 • Bên Có TK 511 : phản ánh doanh thu đến từ hoạt động giải trí bán sản phẩm & hàng hóa, mẫu sản phẩm, bất động sản góp vốn đầu tư, … và phân phối dịch vụ trong kỳ kế toán .

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC:

“ Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ, có 6 thông tin tài khoản cấp 2 :

 • Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hoá : Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm & hàng hóa được xác lập là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này đa phần dùng cho những ngành kinh doanh thương mại hàng hoá, vật tư, lương thực, …
 • Tài khoản 5112 – Doanh thu bán những thành phẩm : Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng mẫu sản phẩm ( thành phẩm, bán thành phẩm ) được xác lập là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này hầu hết dùng cho những ngành sản xuất vật chất như : Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, …
 • Tài khoản 5113 – Doanh thu cung ứng dịch vụ : Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã triển khai xong, đã phân phối cho người mua và được xác lập là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này hầu hết dùng cho những ngành kinh doanh thương mại dịch vụ như : Giao thông vận tải đường bộ, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, truy thuế kiểm toán, …
 • Tài khoản 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá : Tài khoản này dùng để phản ánh những khoản doanh thu từ trợ cấp, trợ giá của Nhà nước khi doanh nghiệp triển khai những trách nhiệm phân phối loại sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ theo nhu yếu của Nhà nước .
 • Tài khoản 5117 – Doanh thu kinh doanh thương mại bất động sản góp vốn đầu tư : Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu cho thuê bất động sản góp vốn đầu tư và doanh thu bán, thanh lý bất động sản góp vốn đầu tư .
 • Tài khoản 5118 – Doanh thu khác : Tài khoản này dùng để phản ánh những khoản doanh thu ngoài doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm, doanh thu phân phối dịch vụ, doanh thu được trợ cấp trợ giá và doanh thu kinh doanh thương mại bất động sản như : Doanh thu bán vật tư, phế liệu, nhượng bán công cụ, dụng cụ và những khoản doanh thu khác. ”

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC:

“ Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ, có 4 thông tin tài khoản cấp 2 :

 • Tài khoản 5111 – Doanh thu bán sản phẩm & hàng hóa : Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm & hàng hóa được xác lập là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này đa phần dùng cho những ngành kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, vật tư, lương thực, …
 • Tài khoản 5112 – Doanh thu bán thành phẩm : Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng loại sản phẩm ( thành phẩm, bán thành phẩm ) được xác lập là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này hầu hết dùng cho những ngành sản xuất vật chất như : Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, …
 • Tài khoản 5113 – Doanh thu phân phối dịch vụ : Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành xong, đã cung ứng cho người mua và được xác lập là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này đa phần dùng cho những ngành kinh doanh thương mại dịch vụ như : Giao thông vận tải đường bộ, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, truy thuế kiểm toán, …
 • Tài khoản 5118 – Doanh thu khác : Tài khoản này dùng để phản ánh về doanh thu nhượng bán, thanh lý bất động sản góp vốn đầu tư, những khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước … ”

4. Hướng dẫn kế toán tổng hợp Tài khoản 511 theo Thông tư 133

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn một số ít nhiệm vụ thông dụng phản ánh vào Tài khoản 511 được khi kế toán tổng hợp Tài khoản 511 theo Thông tư 133 :

4.1 Đối với doanh nghiệp lựa chọn tính thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ :

Khi bán sản phẩm & hàng hóa, loại sản phẩm, cung ứng dịch vụ :

 • Bút toán ghi nhận doanh thu :

Nợ TK 131, 111, 112 : Tổng giá thanh toán giao dịch .
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ ( giá chưa có thuế )
Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước

 • Bút toán ghi nhận giá vốn :

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 155, 156 … .
Khi doanh nghiệp chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán cho người mua, ghi nhận bút toán :
Nợ TK 511 : Giá trị chiết khấu, giảm giá hàng bán ( chưa thuế GTGT )
Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước
Có TK 131, 111, 112 : Tổng giá trị chiết khấu, giảm giá hàng bán
Khi người mua trả lại hàng cho doanh nghiệp :

 • Bút toán ghi giảm doanh thu :

Nợ TK 511 : Giá trị hàng bị trả lại ( chưa thuế GTGT )
Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước
Có TK 131, 111, 112 : Tổng số tiền thanh toán giao dịch hàng bị trả lại

 • Bút toán ghi giảm giá vốn :

Nợ TK 155, 156 …
Có TK 632 – Giá vốn hàng bán

4.2 Doanh nghiệp bán sản phẩm & hàng hóa theo phương pháp trả chậm, trả góp :

 • Bút toán ghi nhận doanh thu :

Nợ TK 131 – Phải thu người mua
Có TK 511 ( ghi theo giá bán trả ngay chưa có thuế )
Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp nhà nước ( theo giá bán trả tiền ngay 1 lần )
Có TK 3387 ( ghi theo phần chênh lệch giữa giá trả ngay và giá trả góp )

 • Bút toán ghi nhận giá vốn :

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 155, 156 …

 • Khi nhận được tiền trả góp mỗi kỳ, ghi nhận :

Nợ TK 111, 112 …
Có TK 131 – Phải thu người mua

 • Bút toán kết chuyển doanh thu chưa thực thi ghi nhận doanh thu tiền lãi trả chậm, trả góp cuối mỗi kỳ kế toán :

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( tiền lãi trả chậm, trả góp

 • Cuối mỗi kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ sang TK 911 để xác lập hiệu quả kinh doanh thương mại :

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ
Có TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh thương mại

4.3 Đối với doanh nghiệp lựa chọn tính thuế GTGT theo chiêu thức trực tiếp :

Khi doanh nghiệp bán sản phẩm & hàng hóa và cung ứng dịch vụ :

 • Bút toán ghi nhận doanh thu :

Nợ TK 131, 111, 112 : Tổng giá giao dịch thanh toán .
Có TK 511 : Tổng giá giao dịch thanh toán

 • Bút toán ghi nhận giá vốn :

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 155, 156 … .

Khi doanh nghiệp thực hiện chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán cho khách hàng:

 • Bút toán ghi giảm doanh thu :

Nợ TK 511 : Tổng giá trị chiết khấu, giảm giá hàng bán
Có TK 131, 111, 112 : Tổng giá trị chiết khấu, giảm giá hàng bán
Khi doanh nghiệp nhận hàng bị trả lại từ người mua :

 • Bút toán ghi giảm doanh thu :

Nợ TK 511 : Giá trị hàng bị trả lại
Có TK 131, 111, 112 : Tổng số tiền thanh toán giao dịch hàng bị trả lại

 • Bút toán ghi giảm giá vốn :

Nợ TK 155, 156 …
Có TK 632 – Giá vốn hàng bán

 • Cuối mỗi kỳ kế toán cần kết chuyển doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ sang thông tin tài khoản 911 ( Xác định tác dụng kinh doanh thương mại ) :

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ
Có TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh thương mại

5. Sơ đồ kế toán tổng hợp Tài khoản 511

Sơ đồ kế toán tổng hợp Tài khoản 511

6. Bài tập thực hành thực tế kế toán doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

Trích tài liệu tháng 3/N của một doanh nghiệp chế biến thuỷ sản A thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và hạch toán hàng tồn kho theo kê khai thường xuyên:

 1. Ngày 5/3 / N doanh nghiệp xuất bán thành phẩm cho công ty X :

– Tôm sú loại 15 con/kg, số lượng 500 kg, giá thành sản xuất thực tế 240.000 đ/kg, giá bán 300.000 đ/kg

– Tôm sú loại 18con/kg, số lượng 200 kg, giá thành sản xuất thực tế 220.000 đ/kg,giá bán 280.000 đ/kg

– Tôm sú loại 25con/kg, số lượng 500 kg, giá thành sản xuất thực tế  190.000 đ/kg, giá bán 220.000 đ/kg

Công ty X đã chấp nhận thanh toán, biết giá bán trên là giá chưa có thuế GTGT (thuế suất 5%)

 1. Ngày 15/3 / N Xuất bán thành phẩm cho công ty X :

– Tôm sú loại 15 con/kg, số lượng 200 kg, giá thành sản xuất thực tế 240.000 đ/kg, giá bán 310.000 đ/kg

– Tôm sú loại 18con/kg, số lượng 100 kg, giá thành sản xuất thực tế 220.000 đ/kg,giá bán 290.000 đ/kg

– Tôm sú loại 25con/kg, số lượng 300 kg, giá thành sản xuất thực tế  190.000 đ/kg, giá bán 225.000 đ/kg

Công ty Z đã trả 50% số tiền bằng chuyển khoản, còn 50% nhận nợ sau 2 tháng, biết giá bán trên là giá chưa có thuế GTGT (thuế suất 5%)

 1. Doanh nghiệp gật đầu cho công ty X được hưởng khoản giảm giá hàng bán cho 100 kg tôm hùm loại 18 con / kg của ngày 15/3 / N với tỷ suất giảm giá là 4 % giá cả .
 2. Phiếu thu số 07 ngày 15/3 / N đơn vị chức năng K ứng trước tiền cho doanh nghiệp là 10.000.000 đ để mua hàng .
 3. Ngày 25/3 / N doanh nghiệp giao hàng cho đơn vị chức năng K tương quan đến số tiền ứng trước : 100 kg chả mực loại 1 và 100 kg tôm nõn .

Giá thành sản xuất thực tế: 1kg chả mực loại 1 là 300.000 đ; 1 kg tôm nõn là 250.000 đ. Giá bán chưa có thuế GTGT (thuế suất 5%) của 1kg chả mực loại 1 là 330.000 đ;  

1 kg tôm nõn là 280.000 đ.

Yêu cầu: định khoản kế toán các nghiệp vụ trên:

Giải: Đơn vị đồng VN

 1. Ngày 5/3 Bán hàng trực tiếp cho công ty X :

– Giá vốn hàng bán:

Nợ TK 632: 259.000.000

Có TK 155:                   259.000.000

                           – Tôm sú loại 15con/kg: 500 kg x 240.000  = 120.000.000

                                 – Tôm sú loại 18con/kg: 200kg x   220.000 =  44.000.000

                                 – Tôm sú loại 25con/kg: 500 kg x 190.000       = 95.000.000

– Doanh thu bán hàng thu của công ty X:

Nợ TK 131(Công ty X): 331.800.000

Có TK 511:               316.000.000

                               – Tôm sú loại 15con/kg: 500 kg x 300.000  = 150.000.000

                               – Tôm sú loại 18con/kg: 200kg x   280.000 =  56.000.000

                               – Tôm sú loại 25con/kg: 500 kg x 220.000   = 110.000.000

Có TK3331:              15.800.000

 1. Bán hàng trực tiếp cho công ty X :

– Giá vốn hàng bán:

Nợ TK 632: 128.000.000

Có TK 155:                       127.000.000

                           – Tôm sú loại 15con/kg: 200 kg x 240.000  =  48.000.000

                                 – Tôm sú loại 18con/kg: 100kg x   220.000 =  22.000.000

                                 – Tôm sú loại 25con/kg: 300 kg x 190.000       = 57.000.000

– Doanh thu bán hàng thu của công ty X:

Nợ TK 131(Công ty X): 83.212.500

Nợ TK 112 : 83.212.500

Có TK 511:               158.500.000

                               – Tôm sú loại 15con/kg: 200 kg x 310.000  =  62.000.000

                               – Tôm sú loại 18con/kg: 100kg x   290.000 = 29.000.000

                               – Tôm sú loại 25con/kg: 300 kg x 225.000   = 67.500.000

Có TK3331:              7.925.000

 1. Trị giá hàng bị giảm giá trừ vào nợ phải thu

Nợ TK 5213: 1.160.000

Nợ TK 3331: 58.000                         

Có TK 131(Công ty X):              1.218.000

 1. Nhận tiền ứng trước của đơn vị chức năng K :

Nợ TK 111: 10.000.000

Có TK 131(Đơn vị K): 10.000.000

 1. Giao hàng cho công ty K :

 – Giá vốn hàng bán:

Nợ TK 632:  55.000.000

Có TK 155:                   55.000.000

       –  Chả mực: 100 kg x 300.000  =  30.000.000

         – Tôm nõn:100 kg x 250.000  =  25.000.000

– Doanh thu bán hàng thu của công ty K:

Nợ TK 131(Đơn vị K): 64.050.000

Có TK 511:                                 61.000.000

           – Chả cá: 100 kg x  330.000 =  33.000.000

           – Tôm nõn: 100 kg x  280.000 = 28.000.000

Có TK3331:                                           3.050.000

Có thể nói doanh thu là nhân tố phản ánh rõ ràng nhất hiệu quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, vị trí kế toán tổng hợp Tài khoản 511 nói riêng và kế toán tổng hợp nói chung đóng một vai trò cực kỳ cần thiết cho toàn doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, kế toán tổng hợp là vị trí yên cầu bạn phải nắm vững kỹ năng và kiến thức từ cơ bản đến khi kinh nghiệm tay nghề có trình độ vững vàng mới hoàn toàn có thể tiếp đón. Hiểu được nhu yếu thực tiễn này, Trung tâm huấn luyện và đào tạo NewTrain đã mở ra những khóa học giúp bạn học và thực hành thực tế kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao .
Đến với NewTrain, sau mỗi khóa học, những học viên sẽ được phân phối 2-3 bộ chứng từ kế toán ở đủ mô hình doanh nghiệp, giúp cho những học viên có tư liệu để thực hành thực tế đến khi thành thạo, không bị kinh ngạc khi làm kế toán ở những doanh nghiệp hoạt động giải trí trong những nghành nghề dịch vụ khác nhau .
Hơn nữa, với chủ trương tương hỗ giải đáp vướng mắc 24/7 và sát cánh trọn đời với học viên tại NewTrain, những học viên sẽ có một người bạn sẵn sàng chuẩn bị tư vấn, giải đáp vướng mắc trong suốt quy trình theo đuổi nghề kế toán, giúp sức và đưa bạn lên đến những vị trí cao với mức thu nhập xứng danh .
Để biết thêm thông tin về những khóa học, những bạn vui mắt liên hệ Trung tâm giảng dạy NewTrain theo thông tin sau :

 • Hotline: 098 721 8822

 • E-Mail :daotao.newtrain@gmail.com
 • Website :newtrain.edu.vn

Trung tâm Đào tạo NewTrain chúc những bạn thành công xuất sắc !

0/5
( 0 Reviews )

Ngô Thị Hoàn

AvatarTốt nghiệp cử nhân khoa Kế toán – Kiểm toán Học viện Ngân hàng. Với niềm đam mê và yêu quý giảng dạy, mình thi tuyển làm giảng viên khoa Kế toán trường Kinh tế, kỹ thuật và Thủy sản và theo đuổi việc làm giảng dạy gần 10 năm nay. Mình luôn trau dồi, khám phá những chiêu thức giảng dạy cô đọng, dễ hiểu nhất giúp học viên của mình không mất nhiều thời hạn mà vẫn tích góp được những kỹ năng và kiến thức quan trọng .

Tác giả: Admin