26
12-2021

Thẩm định Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn 2 huyện: Định Quán và Tân Phú

( ĐN ) – Ngày 26-11, Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch đất cấp huyện đã tổ chức triển khai cuộc họp để nhìn nhận về quy hoạch sử dụng đất H.Định Quán đến năm 2030. Tham dự có Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Võ Văn Phi, những thành viên trong Hội đồng đánh giá và thẩm định và đại diện thay mặt những sở ngành .

Phó chủ tịch UBND H.Định Quán Ngô Tấn Tài phát biểu tại cuộc họp
Phó chủ tịch UBND H.Định Quán Ngô Tấn Tài phát biểu tại cuộc họp về quy hoạch sử dụng đất H.Định Quán đến năm 2030

Trong quá trình 2021 – 2030, H.Định Quán sẽ xu thế sử dụng đất theo 5 tiểu vùng là Vùng tăng trưởng đô thi dọc Quốc lộ 20 ; Vùng cảnh sắc sinh thái xanh ven hồ Trị An ; Vùng sản xuất nông nghiệp ; Vùng lâm nghiệp phía Đông và Vùng lâm nghiệp phía Bắc .

H.Định Quán có tổng diện tích đất tự nhiên gần 97.288ha. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, có một số diện tích đất chuyển đổi chưa đạt so với chỉ tiêu được duyệt như đất nông nghiệp chuyển sang đất công nghiệp, vật liệu xây dựng, thương mại dịch vụ… Đến cuối năm 2020, H.Định Quán còn 1.781ha đất nông nghiệp chưa chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp.

Theo giải pháp quy hoạch sử dụng đất của H.Định Quán đến năm 2030, sẽ giảm 4.486 ha đất nông nghiệp để chuyển sang đất công nghiệp, thương mại dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, đất ở .

Tại cuộc họp, đa số các thành viên trong Hội đồng thẩm định thống nhất với phương án sử dụng đất của H.Định Quán trong giai đoạn 10 năm tới. Tuy nhiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chỉ đạo, đơn vị tư vấn phối hợp với huyện và các sở ngành xem xét lại một số lĩnh vực được quy hoạch nhiều đất đai như: công nghiệp, đất ở để điều chỉnh cho phù hợp để khi quy hoạch được phê duyệt sẽ thuận lợi hơn cho việc triển khai các dự án.

* Tại buổi thao tác với Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch đất cấp huyện về quy hoạch sử dụng đất trên địa phận huyện Tân Phú tiến trình 2021 – 2030, Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Võ Văn Phi nhu yếu huyện Tân Phú phải thanh tra rà soát lại những dự án Bất Động Sản trên địa phận xem nguyên do dẫn việc tiến hành chậm là do đâu để tìm cách khắc phục, nhằm mục đích đẩy nhanh quy trình tiến độ trong những năm tới. Trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tiến trình 2021 – 2030, huyện cần bám sát chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của huyện để phân chia quỹ đất tiết kiệm chi phí và hiệu suất cao, sớm hoàn thành xong huyện nông thôn mới nâng cao ..

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì cuộc họp thẩm định quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Tân Phú giai đoạn 2021- 2030

Được biết, tổng diện tích đất tự nhiên của H.Tân Phú là gần 77,5 ngàn ha. Trong giai đoạn 2011-2020, nhiều loại đất của huyện thực hiện chưa đạt so với chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt. Cụ thể, quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp duyệt đến năm 2020 gần 71,7 ngàn ha, nhưng đến nay vẫn còn cao hơn chỉ tiêu gần 500ha. Theo đó, diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp thấp, nhiều dự án chưa được triển khai ảnh hưởng đến phát triển kinh tế- xã hội. Trong giai đoạn 2021-2025, H.Tân Phú quy hoạch 828 dự án với diện tích gần 3,6 ngàn ha, nhưng chỉ thực hiện xong được 190 dự án có diện tích hơn 311ha.

Theo quy hoạch sử dụng đất của H. Tân Phú, trong quá trình 2021 – đến 2030, huyện sẽ quy đổi hơn 3,5 ngàn ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để tiến hành những dự án Bất Động Sản trên nghành nghề dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ, đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị. Trong đó, đất công nghiệp tăng 325 ha, đất làm đường giao thông vận tải tăng thêm 1.456 ha ngàn ha, đất thực thi những khu công trình thủy lợi tăng 290 ha, đất ở tăng gần 560 ha …
Tại buổi thao tác, 1 số ít thành viên trong Hội đồng thẩm định và đánh giá cho rằng, H.Tân Phú nên làm rõ tại sao nhiều diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp chưa quy đổi sang đất phi nông nghiệp, nhiều dự án Bất Động Sản quy hoạch không tiến hành được .

                                                                Hương Giang 

Tác giả: Admin