09
01-2022

Cách chọn tuổi xông đất Tết Kỷ Hợi 2019 cho tuổi Dậu

Trong ngày đầu năm mới, người Việt thường coi trọng nhiều phong tục tập quán, trong đó có tục xông đất xông nhà .
Sở dĩ lệ này được coi trọng là bởi người xưa ý niệm, đầu năm mới có người “ vía ” tốt tới xông đất sẽ mang theo nhiều cát lành, suôn sẻ cho họ và mái ấm gia đình. Theo đó, năm mới hứa hẹn sinh khí hanh thông, làm ăn tiến tới, vạn sự bình an .Dưới đây là phần chi tiết cụ thể về xem tuổi xông đất 2019 cho tuổi Dậu do những chuyên gia phong thủy gợi ý :

– Tuổi xông đất năm 2019 cho tuổi Kỷ Dậu

Những tuổi xông nhà 2019 tốt với gia chủ Kỷ Dậu gồm : Giáp Thìn 1964 ( Tốt ), Kỷ Sửu 1949 ( Tốt ), Kỷ Mùi 1979 ( Tốt ), Bính Dần 1986 ( Khá ), Đinh Mão 1987 ( Khá ), Mậu Tý 1948 ( Khá ), Đinh Dậu 1957 ( Khá ), Mậu Ngọ 1978 ( Khá ), Bính Thân 1956 ( Trung bình ), Ất Tỵ 1965 ( Trung bình ) .Những tuổi xông đất 2019 xấu với gia chủ Kỷ Dậu : Kỷ Mão 1939 ( Xấu ), Qúy Tỵ 1953 ( Xấu ), Tân Mão 1951 ( Xấu ), Canh Dần 1950 ( Xấu ), Qúy Mùi 1943 ( Xấu ), Qúy Mão 1963 ( Xấu ), Qúy Sửu 1973 ( Xấu ), Ất Mão 1975 ( Xấu ), Đinh Tỵ 1977 ( Xấu ), Kỷ Tỵ 1989 ( Xấu )

– Tuổi xông đất năm 2019 cho tuổi  Ất Dậu 

Nên chọn những tuổi : Đinh Mùi 1967 ( Khá ), Đinh Sửu 1997 ( Khá ), Canh Dần 1950 ( Khá ), Nhâm Thìn 1952 ( Khá ), Giáp Dần 1974 ( Khá ), Mậu Thìn 1988 ( Khá ), Qúy Mùi 1943 ( Trung bình ), Canh Thìn 1940 ( Trung bình ), Giáp Thìn 1964 ( Trung bình ), Qúy Sửu 1973 ( Trung bình ) .Tránh những tuổi : Bính Thân 1956 ( Xấu ), Tân Hợi 1971 ( Xấu ), Qúy Mão 1963 ( Xấu ), Nhâm Thân 1992 ( Xấu ), Giáp Tuất 1994 ( Xấu ), Ất Hợi 1995 ( Xấu ), Bính Thìn 1976 ( Xấu ), Tân Sửu 1961 ( Xấu ), Tân Mùi 1991 ( Xấu ), Qúy Dậu 1993 ( Xấu ) .

Tuổi xông đất năm 2019 cho tuổi  Tân Dậu 

Danh sách các tuổi xông đất 2019 tốt với gia chủ: Kỷ Sửu 1949 (Tốt), Giáp Thìn 1964 (Tốt), Kỷ Mùi 1979 (Tốt), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Bính Tý 1996 (Khá).

Các tuổi nên tránh : Tân Sửu 1961 ( Xấu ), Bính Thìn 1976 ( Xấu ), Canh Thân 1980 ( Xấu ), Tân Mùi 1991 ( Xấu ), Canh Thìn 1940 ( Xấu ), Nhâm Dần 1962 ( Xấu ), Bính Tuất 1946 ( Xấu ), Tân Tỵ 1941 ( Xấu ), Kỷ Mão 1939 ( Xấu ), Ất Mùi 1955 ( Xấu ) .

Tuổi xông đất năm 2019 cho tuổi  Đinh Dậu 

Tuổi xông đất tốt với gia chủ Đinh Dậu năm Kỷ Hợi 2019 : Kỷ Sửu 1949 ( Khá ), Giáp Thìn 1964 ( Khá ), Kỷ Mùi 1979 ( Khá ), Mậu Thìn 1988 ( Khá ), Canh Dần 1950 ( Trung bình ), Nhâm Thìn 1952 ( Trung bình ), Qúy Mùi 1943 ( Trung bình ), Nhâm Ngọ 1942 ( Trung bình ), Đinh Mùi 1967 ( Trung bình ), Nhâm Tý 1972 ( Trung bình ) .Tuổi nên tránh : Qúy Tỵ 1953 ( Xấu ), Ất Dậu 1945 ( Xấu ), Mậu Thân 1968 ( Xấu ), Canh Thìn 1940 ( Xấu ), Nhâm Dần 1962 ( Xấu ), Ất Mùi 1955 ( Xấu ), Qúy Hợi 1983 ( Xấu ), Ất Sửu 1985 ( Xấu ), Giáp Ngọ 1954 ( Xấu ), Giáp Tý 1984 ( Xấu )

Tuổi xông đất năm 2019 cho tuổi Quý Dậu: 

Nên chọn các tuổi: Đinh Mùi 1967 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Ất Mão 1975 (Trung bình), Qúy Tỵ 1953 (Trung bình), Giáp Thân 1944 (Trung bình), Bính Ngọ 1966 (Trung bình), Nhâm Tuất 1982 (Trung bình), Bính Tý 1996 (Trung bình)

Tránh chọn những tuổi : Mậu Tý 1948 ( Xấu ), Đinh Hợi 1947 ( Xấu ), Bính Tuất 1946 ( Xấu ), Qúy Mùi 1943 ( Xấu ), Ất Mùi 1955 ( Xấu ), Canh Thìn 1940 ( Xấu ), Đinh Dậu 1957 ( Xấu ), Canh Tý 1960 ( Xấu ), Ất Tỵ 1965 ( Xấu ), Kỷ Dậu 1969 ( Xấu )Trong trường hợp không có ai phân phối được những tiêu chuẩn trên, người tuổi Dậu hoàn toàn có thể chọn người có tuổi Tam hợp hay Lục hợp với mình. Các tuổi này gồm : Tị, Sửu và Thìn .( Các thông tin ở trên chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm )

Tác giả: Admin