26
12-2021

Giá đền bù đất thổ cư năm 2021 như thế nào?

Chú thích ảnh
Người dân đến Văn phòng đăng ký đất đai làm thủ tục đất đai. 

Vấn đề này, Báo Tin tức thông tin như sau:

Theo khoản 12 Điều 3 Luật Đất đai 2013, đền bù đất thổ cư là việc nhà nước sẽ trả lại quyền sử dụng đất cho người có đất với phần đất bị tịch thu. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào người sử dụng đất cũng nhận được bồi thường mà họ phải cung ứng những điều kiện kèm theo được pháp luật tại Điều 75 Luật đất đai 2013 như :
Có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ chính chủ ) hoặc đủ điều kiện kèm theo được cấp sổ đỏ chính chủ nhưng chưa được cấp ; đất đang sử dụng không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm. Ngoài ra, trường hợp người sử dụng đất là người quốc tế mà có đủ 2 điều kiện kèm theo trên cũng sẽ được bồi thường đất .

Theo Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai: UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. 

Đồng thời, Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định giá đất cụ thể trường hợp Nhà nước thu hồi đất được UBND cấp tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho từng dự án tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi đất. 

Trường hợp này, giá đất không được vận dụng luôn giá đất đơn cử mà hàng năm Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật, mà tùy theo từng dự án Bất Động Sản cần tịch thu đất mà đưa ra thông số kiểm soát và điều chỉnh tương thích. Việc xác lập thông số phải dựa trên cơ sở tìm hiểu, tích lũy thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở tài liệu đất đai .
Căn cứ hiệu quả tư vấn xác lập giá đất, cơ quan quản trị đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy Ban Nhân Dân cùng cấp quyết định hành động thông số bồi thường về đất ở .
Như vậy, khi Nhà nước tịch thu đất, địa thế căn cứ để tính tiền bồi thường về đất bằng tiền là giá đất tại Bảng giá đất và thông số kiểm soát và điều chỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và những sở, ngành có tương quan kiến thiết xây dựng và được Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quyết định hành động. Giá đền bù thiệt hại về nhà tại, khu công trình thiết kế xây dựng gắn liền với đất thổ cư

Tác giả: Admin