26
12-2021

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Quan trọng như thế nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là loại sách vở rất quan trọng. Hiện nay, mẫu Giấy chứng nhận mới có tên pháp lý rất đầy đủ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Tùy theo từng quá trình, ở Nước Ta gồm nhiều loại Giấy chứng nhận về nhà đất như :

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ;
– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở .
Từ ngày 10/12/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành mẫu Giấy chứng nhận mới vận dụng chung trên khoanh vùng phạm vi cả nước với tên gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( Giấy chứng nhận có bìa màu hồng ) .
Mặc dù vận dụng chung một mẫu Giấy chứng nhận nhưng những loại Giấy chứng nhận được phát hành trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không bắt buộc phải đổi sang mẫu Giấy chứng nhận mới ( không bắt buộc đổi sang Sổ hồng ) .
Khi Luật Đất đai 2013 và những văn bản hướng dẫn được phát hành và có hiệu lực hiện hành thì vẫn thừa kế tên gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất. Quy định này được nêu rõ tại khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 như sau :

“ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, gia tài khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. ”

Như vậy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, gia tài khác gắn liền với đất hợp pháp .
Giấy chứng nhận hiện đang được cấp cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được vận dụng trong khoanh vùng phạm vi cả nước so với mọi loại đất, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất. Giấy chứng nhận gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen và Trang bổ trợ nền trắng ; mỗi trang có size 190 mm x 265 mm ; gồm có những nội dung như sau :
– Trang 1 : Gồm Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ ” Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ” in màu đỏ ; mục ” I. Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ” và số phát hành Giấy chứng nhận ( số seri ) gồm 02 vần âm tiếng Việt và 06 chữ số, được in màu đen ; dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường .
– Trang 2 : In chữ màu đen gồm mục ” II. Thửa đất, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất “, trong đó có những thông tin về thửa đất, nhà ở, khu công trình thiết kế xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây nhiều năm và ghi chú ; ngày tháng năm ký và cơ quan ký cấp Giấy chứng nhận ; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận .
– Trang 3 : In chữ màu đen gồm mục ” III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ” và mục ” IV. Những đổi khác sau khi cấp Giấy chứng nhận ” .
– Trang 4 : In chữ màu đen gồm nội dung tiếp theo của mục ” IV. Những biến hóa sau khi cấp Giấy chứng nhận ” ; nội dung chú ý quan tâm so với người được cấp Giấy chứng nhận ; mã vạch .
– Trang bổ trợ Giấy chứng nhận : In chữ màu đen gồm dòng chữ ” Trang bổ trợ Giấy chứng nhận ” ; số hiệu thửa đất ; số phát hành Giấy chứng nhận ; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận và mục ” IV. Những đổi khác sau khi cấp Giấy chứng nhận ” như trang 4 của Giấy chứng nhận .
giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? (Ảnh minh họa)
 

Tầm quan trọng của Giấy chứng nhận

Tầm quan trọng của Giấy chứng nhận được biểu lộ qua 1 số ít vai trò phổ cập sau :
1. Căn cứ xác nhận ai là chủ đất, chủ sở hữu nhà ở
Giấy chứng nhận là địa thế căn cứ để xác lập ai là người có quyền sử dụng đất, ai là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thông tin tại trang bìa hoặc trang ghi thông tin dịch chuyển .
2. Điều kiện thực thi những quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng Kèm cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất ; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định:

“ 1. Người sử dụng đất được thực thi những quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng Ngay cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất ; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế pháp luật tại khoản 1 Điều 168 của Luật này ;
b ) Đất không có tranh chấp ;
c ) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
d ) Trong thời hạn sử dụng đất. ”

3. Giấy chứng nhận là địa thế căn cứ để xác lập có được bồi thường về đất khi tịch thu hay không ?
Theo Điều 75 Luật Đất đai 2013, hộ mái ấm gia đình, cá thể được bồi thường về đất khi Nhà nước tịch thu đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng khi có đủ 02 điều kiện kèm theo sau :
Điều kiện 1 : Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm .
Điều kiện 2 : Phải có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện kèm theo để được cấp Giấy chứng nhận mà chưa được cấp, trừ trường hợp theo khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013 .
4. Giấy chứng nhận là địa thế căn cứ để xử lý tranh chấp đất đai

Căn cứ khoản 2 và 3 Điều 203 Luật Đất đai 2013, tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại UBND cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

– Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong những loại sách vở lao lý tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và tranh chấp về gia tài gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân xử lý .
– Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong những loại sách vở lao lý tại Điều 100 Luật Đất đai thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức xử lý tranh chấp đất đai theo lao lý sau :
+ Nộp đơn nhu yếu xử lý tranh chấp tại Ủy Ban Nhân Dân cấp có thẩm quyền ( cấp tỉnh, cấp huyện ) .
+ Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý về tố tụng dân sự .
Như vậy, việc có hoặc không có Giấy chứng nhận là một trong những địa thế căn cứ để có phương pháp xử lý tranh chấp đất đai khác nhau. Đồng thời, khi xử lý tranh chấp, cơ quan có thẩm quyền sử dụng Giấy chứng nhận là một trong những địa thế căn cứ để xử lý tranh chấp đó .
5. Giấy chứng nhận sử dụng làm địa thế căn cứ để xác lập loại đất ( xem trong Sổ đỏ, Sổ hồng sẽ thấy phần mục tiêu sử dụng đất ) .
6. Giấy chứng nhận là thành phần trong hồ sơ ĐK dịch chuyển khi triển khai những quyền chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Ngay cho, thế chấp ngân hàng, góp vốn, chuyển mục tiêu sử dụng đất, …

Kết luận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu cũ) hoặc theo mẫu Giấy chứng nhận mới với tên gọi đầy đủ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý được Nhà nước sử dụng để chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp cho người có quyền.

Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Xem thêm các chính sách mới về đất đai tại đây

>> Làm Sổ đỏ: Hồ sơ, thủ tục và phí thực hiện

Tác giả: Admin