26
12-2021

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì theo quy định pháp luật?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì theo quy định pháp luật? Những trường hợp được cấp và không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay.

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Khái niệm về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sự biến hóa theo thời hạn đơn cử theo Luật đất đai năm 2003 lao lý : “ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo lãnh quyền và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất ” .Đến Luật đất đai 2013 đã bổ trợ về khái niệm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khoản 16 Điều 3 như sau : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất .

2. Mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định: 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được vận dụng trong khoanh vùng phạm vi cả nước so với mọi loại đất, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất. Giấy chứng nhận gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen ( được gọi là phôi Giấy chứng nhận ) và Trang bổ trợ nền trắng ; mỗi trang có size 190 mm x 265 mm ; gồm có những nội dung theo lao lý như sau :– Trang 1 gồm Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ “ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ” in màu đỏ ; mục “ I. Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ” và số phát hành Giấy chứng nhận ( số seri ) gồm 02 vần âm tiếng Việt và 06 chữ số, được in màu đen ; dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường ;– Trang 2 in chữ màu đen gồm mục “ II. Thửa đất, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ”, trong đó có những thông tin về thửa đất, nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây nhiều năm và ghi chú ; ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp Giấy chứng nhận ; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận ;– Trang 3 in chữ màu đen gồm mục “ III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ” và mục “ IV. Những biến hóa sau khi cấp Giấy chứng nhận ” ;– Trang 4 in chữ màu đen gồm nội dung tiếp theo của mục “ IV. Những biến hóa sau khi cấp Giấy chứng nhận ” ; nội dung quan tâm so với người được cấp Giấy chứng nhận ; mã vạch ;– Trang bổ trợ Giấy chứng nhận in chữ màu đen gồm dòng chữ “ Trang bổ trợ Giấy chứng nhận ” ; số hiệu thửa đất ; số phát hành Giấy chứng nhận ; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận và mục “ IV. Những biến hóa sau khi cấp Giấy chứng nhận ” như trang 4 của Giấy chứng nhận .

3. Các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 99 Luật đất đai 2013, Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây :– Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý tại những điều 100, 101 và 102 của Luật này ;– Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành ;– Người được quy đổi, nhận chuyển nhượng ủy quyền, được thừa kế, nhận Tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất ; người nhận quyền sử dụng đất khi giải quyết và xử lý hợp đồng thế chấp ngân hàng bằng quyền sử dụng đất để tịch thu nợ ;– Người được sử dụng đất theo tác dụng hòa giải thành so với tranh chấp đất đai ; theo bản án hoặc quyết định hành động của Tòa án nhân dân, quyết định hành động thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định hành động xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành ;

– Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

– Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính ;– Người mua nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất ;– Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở ; người mua nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước ;– Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa ; nhóm người sử dụng đất hoặc những thành viên hộ mái ấm gia đình, hai vợ chồng, tổ chức triển khai sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có ;– Người sử dụng đất ý kiến đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất .

4. Các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Điều 19 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP Quy định cụ thể thi hành 1 số ít điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013 / QH13, những trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất gồm có những trường hợp sau :– Tổ chức, hội đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản trị thuộc những trường hợp pháp luật tại Điều 8 của Luật Đất đai .– Người đang quản trị, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị xã .– Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư thiết kế xây dựng, kinh doanh thương mại kiến trúc trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính .– Người nhận khoán đất trong những nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản trị rừng phòng hộ, ban quản trị rừng đặc dụng .

– Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Người sử dụng đất có đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất nhưng đã có thông tin hoặc quyết định hành động tịch thu đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .– Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục tiêu thiết kế xây dựng khu công trình công cộng gồm đường giao thông vận tải, khu công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí ; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin ; khu đi dạo vui chơi ngoài trời ; nghĩa trang, nghĩa trang không nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại .

Trên đây là nội dung bài viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? LawKey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc liên hệ LawKey để được giải đáp.

Tác giả: Admin