26
12-2021

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần như thế nào? Quy định hồ sơ xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013, Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không thay đổi mà có một trong những loại sách vở về quyền sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất .

Hồ sơ xin Cấp sổ đỏ

Trường hợp, Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất không thay đổi mà có Giấy tờ về quyền sử dụng đất thì cần sẵn sàng chuẩn bị một bộ hồ sơ Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT :

1.Đơn đăng ký, cấp Sổ đỏ theo Mẫu số 04a/ĐK;

2. Một trong những loại sách vở về quyền sử dụng đất pháp luật tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ trợ tại Nghị định 01/2017 / NĐ-CP ;3. Giấy tờ về gia tài gắn liền với đất như :– Giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà tại, giấy chứng nhận khu công trình thiết kế xây dựng không phải là nhà ở ;– Giấy chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, Chứng nhận quyền sở hữu cây nhiều năm ( nếu có gia tài và có nhu yếu chứng nhận quyền sở hữu ) .

Lưu ý:

Trường hợp ĐK về quyền sở hữu nhà ở hoặc khu công trình kiến thiết xây dựng thì phải có sơ đồ nhà tại, khu công trình thiết kế xây dựng ( trừ trường hợp trong sách vở về quyền sở hữu nhà tại, khu công trình thiết kế xây dựng đã có sơ đồ tương thích với thực trạng nhà tại, khu công trình đã thiết kế xây dựng ) ;4. Chứng từ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chínhVí dụ như : Biên lai nộp thuế, tiền sử dụng đất, … ; Giấy tờ tương quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính về đất đai, gia tài gắn liền với đất ( nếu có ) ;Ngoài những sách vở theo pháp luật trên, khi làm thủ tục cấp Sổ đỏ cần xuất trình giấy chứng tỏ nhân dân hoặc căn cước công dân .

Lưu ý:

– Đối với người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc đối tượng người tiêu dùng và đủ điều kiện kèm theo được chiếm hữu nhà ở và sử dụng đất ở Nước Ta thì phải có sách vở chứng tỏ theo pháp luật .– Trường hợp người sử dụng đất đã ĐK đất đai mà nay có nhu yếu được cấp sổ đỏ chính chủ thì chỉ phải nộp đơn ý kiến đề nghị cấp sổ đỏ chính chủ Mẫu số 04 a / ĐK .>> Xem thêm : Các trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất không phải xin phép

Thủ tục xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trình tự thực thi Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so với Hộ mái ấm gia đình, cá thể đã có sách vở về quyền sử dụng đất được lao lý cụ thể tại Nghị định 43/2014 / NĐ-CP .

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất gồm có những sách vở được liệt kê ở trên .

Bước 2. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (trong thời hạn 03 ngày làm việc).

Lưu ý:

– Nơi chưa xây dựng Văn phòng ĐK đất đai thì Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp tỉnh đảm nhiệm hồ sơ so với tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo, người Nước Ta định cư ở quốc tế triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, tổ chức triển khai quốc tế, cá thể quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế ; Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện đảm nhiệm hồ sơ so với hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư, người Nước Ta định cư ở quốc tế được chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Nước Ta .– Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư có nhu yếu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp đón hồ sơ và trả tác dụng .

Bước 3. Thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận

– Văn phòng ĐK đất đai gửi hồ sơ đến Ủy Ban Nhân Dân xã để lấy quan điểm xác nhận về Hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai ĐK và Niêm yết công khai minh bạch hiệu quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận thực trạng, thực trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời gian sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất .– Kiểm tra hồ sơ ĐK, xác nhận đủ điều kiện kèm theo hay không đủ điều kiện kèm theo được cấp Giấy chứng nhận vào đơn ĐK ;– Cập nhật thông tin thửa đất, gia tài gắn liền với đất, ĐK vào hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai ( nếu có ) ;– Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác lập và thông tin thu nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng người dùng phải nộp nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính hoặc được ghi nợ theo lao lý của pháp lý ;

– Chuẩn bị hồ sơ để Cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Cập nhật bổ trợ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai ;

Lưu ý:

Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp hồ sơ tại cấp xã thì gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp .

Bước 4. Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người sử dụng đất thực thi vừa đủ những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo thông tin của cơ quan thuế .

Bước 5. Trao Giấy chứng nhận cho Người sử dụng đất

– Việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất được triển khai sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật– Thời hạn thực thi thủ tục Cấp giấy chúng nhận là không quá 30 ngày .

Lưu ý:

Thời gian làm thủ tục Cấp giấy chứng nhận được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ; không tính thời hạn những ngày nghỉ, đợt nghỉ lễ theo pháp luật của pháp lý ; không tính thời hạn đảm nhiệm hồ sơ tại xã, thời hạn thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của người sử dụng đất ; không tính thời hạn xem xét giải quyết và xử lý so với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp lý, thời hạn trưng cầu giám định .Xem thêm : Thủ tục ĐK thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất lúc bấy giờ như thế nào

Trên đây là tư vấn của LawKey về Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp người sử dụng đất đã có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với LawKey để được tư vấn, giải đáp.

Tác giả: Admin