26
12-2021

Quy hoạch 1/500 là gì? Hồ sơ quy hoạch xây dựng 1/500 gồm những gì?

Theo lao lý tại khoản 2 Điều 11 và khoản 2 Điều 24 của Luật Xây dựng thì quy hoạch chi tiết kiến thiết xây dựng đô thị gồm hai loại, quy hoạch chi tiết kiến thiết xây dựng tỷ suất 1/2000 và quy hoạch chi tiết kiến thiết xây dựng tỷ suất 1/500. Vậy quy hoạch 1/500 là gì ? Trường hợp nào cần quy hoạch này ? Hồ sơ quy hoạch ra làm sao ? Cùng Hoangcau. vn tìm hiểu và khám phá về yếu tố này trong bài viết sau nhé !

Quy hoạch chi tiết 1/500 là gì ?

quy hoạch 1/500

Với một dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng đơn cử, yên cầu chủ góp vốn đầu tư cần phải lập quy hoạch chi tiết 1/500 sau khi khu vực góp vốn đầu tư đã có quy hoạch chi tiết 1/2000 .

Quy hoạch 1/500 chính là việc là triển khai cụ thể hóa quy hoạch đô thị với tỉ lệ 1/2000. Đây là cơ sở để lập nên các dự án xây dựng khác với đầy đủ giấy tờ cấp phép và các nhà quản lý đầu tư xây dựng. Quy hoạch này phải phù hợp với quy 1/2000. Đồng thời được chính quyền địa phương tổ chức lập nên và cấp giấy tờ xây dựng cho dự án.

Quy hoạch gồm có : quy hoạch vùng, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chung và phong cách thiết kế đô thị. Trong đó có quy hoạch chi tiết 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500 .
Các chỉ tiêu về thiết kế xây dựng phải được biểu lộ gồm có :

 • Dân số
 • Sử dụng đất
 • Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
 • Tổ chức không gian, kiến trúc, công trình hạ tầng, kiến trúc/thiết kế chi tiết của từng lô đất
 • Đánh giá môi trường
 • ….

Với quy hoạch 1/500, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể xác lập được mối quan hệ giữa những khu công trình thuộc quy hoạch với những yếu tố bên ngoài của quy hoạch như : cổng vào, đường đi, tường rào …

Các trường hợp nào phải lập quy hoạch 1/500

Nhìn chung, với một dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng đơn cử, thường là đấ thổ cư, chủ góp vốn đầu tư cần phải lập quy hoạch chi tiết 1/500 sau khi khu vực góp vốn đầu tư đã có quy hoạch 1/2000 .

Tuy nhiên, dưới đây một số trường hợp dự án đầu tư do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện được miễn lập quy hoạch chi tiết 1/500:

 • Dự án có quy mô nhỏ hơn 5ha (riêng nhà ở chung cư nhỏ hơn 2ha) đảm bảo bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000; đảm bảo đấu nối hạ tầng kỹ thuật và phù hợp về không gian kiến trúc với khu vực xung quanh.
 • Đối với công trình đơn lẻ có đảm bảo bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000; sự đấu nối hạ tầng kỹ thuật và phù hợp về không gian kiến trúc với khu vực xung quanh.
 • Dự án có quy mô trên ha (trên 2ha đối với nhà ở chung cư) phải tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 đã được phê duyệt.

Hồ sơ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Để có được quyết định hành động quy hoạch chi tiết thiết kế xây dựng tỷ suất 1/500 thì doanh nghiệp phải 8 loại hồ sơ :

quy hoạch 1/500

 • Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị.
 • Thuyết minh có đính kèm các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3
 • Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực hoặc Chứng chỉ quy hoạch
 • Bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa
 • Văn bản công nhận là Chủ đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư của UBND thành phố
 • Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500
 • Dự thảo Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

Từ những sách vở trên thì Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện mới cấp phép cho quy hoạch tỷ suất 1/500 của doanh nghiệp .

Quy hoạch 1/500 được phê duyệt bởi những cơ quan nào ?

Đối với đồ án quy hoạch do thủ tướng chính phủ nước nhà cấp phép sẽ do Bộ kiến thiết xây dựng phê duyệt .

Đối với đồ án do UBND cấp tỉnh cấp phép thì do UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với đồ án do Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện cấp phép, những đồ án thuộc quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết kiến thiết xây dựng, quy hoạch kiến thiết xây dựng nông thôn sẽ do Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện phê duyệt .
Chú ý : Quy định về thẩm quyền phê duyệt nêu trên mang đặc thù chung trong quản trị hành chính nhà nước, có một số ít Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh ủy quyền lại việc có quan điểm hay phê duyệt hoặc cơ quan trình độ, ví như : ủy quyền cho sở quy hoạch kiến trúc. Trong tổng thể mọi trường hợp phê duyệt quy hoạch 1/500 thuộc thẩm quyền của Ủy Ban Nhân Dân cấp Q. / huyện thì nhất thiết phải có quan điểm thống nhất của sở quy hoạch kiến trúc hay của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh trước khi Ủy Ban Nhân Dân cấp Q. / huyện phê duyệt .

Tác giả: Admin