26
12-2021

Cách hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay

Mua đất bằng giấy viết tay rất thông dụng, nhất là khi Luật Đất đai 2013 chưa có hiệu lực hiện hành. Mặc dù vậy, nếu người dân biết được cách hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay dưới đây hoàn toàn có thể sẽ tự mình giải quyết và xử lý được yếu tố đang gặp phải .Giải thích : Mua bán đất là cách gọi phổ cập của người dân dùng để chỉ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật pháp lý đất đai .

Dù Luật Đất đai 2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004 đã quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân phải công chứng hoặc chứng thực; đến Luật Đất đai hiện hành có hiệu lực từ ngày 01/7/2014 vẫn kế thừa và quy định hết sức chặt chẽ vấn đề này. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay rất phổ biến. Để giải quyết vấn đề trên, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ghi nhận hiệu lực giao dịch về quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay xảy ra trước ngày 01/7/2014. Với quy định này đã mở ra cơ hội hợp thức hóa đất nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay.

Để thuận tiện cho việc theo dõi, LuatVietnam đã chia thành 02 quá trình trước và sau ngày 01/7/2014, đơn cử :

Chuyển nhượng trước ngày 01/7/2014

1. Thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận

* Căn cứ pháp lý
Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP lao lý thủ tục ĐK, cấp Giấy chứng nhận so với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực thi thủ tục chuyển quyền theo pháp luật như sau :

“ 1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy ghi nhận và không thuộc trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực thi thủ tục ĐK đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất lần đầu theo lao lý của Luật đất đai và lao lý tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất ; cơ quan đảm nhiệm hồ sơ không được nhu yếu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý :
a ) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận Tặng Ngay cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 ;
b ) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận khuyến mãi ngay cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm năm trước mà có sách vở về quyền sử dụng đất pháp luật tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này ;
c ) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm năm trước. ” .

Theo đó, mặc dầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay trước ngày 01/7/2014 vẫn có hiệu lực thực thi hiện hành nhưng cần biết rõ thời gian chuyển nhượng .
* Hướng dẫn cách giải quyết và xử lý
– Chuyển nhượng xảy ra trước ngày 01/01/2008 dù thửa đất không có sách vở về quyền sử dụng đất thì người được cấp Giấy ghi nhận lần đầu là người đang sử dụng đất nếu đủ điều kiện kèm theo cấp .
– Chuyển nhượng diễn ra từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà thửa đất đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy ghi nhận thì :
+ Giấy ghi nhận cấp và thay mặt đứng tên người nhận chuyển nhượng nếu thửa đất chuyển nhượng có sách vở về quyền sử dụng đất .
+ Giấy ghi nhận cấp và thay mặt đứng tên người chuyển nhượng nếu thửa đất chuyển nhượng không có sách vở về quyền sử dụng đất .
Xem cụ thể : Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy ghi nhận lần đầu

2. Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận

Theo khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển nhượng chỉ có Giấy ghi nhận của bên chuyển nhượng thì người nhận chuyển nhượng nộp đơn đề xuất cấp Giấy ghi nhận và những sách vở về quyền sử dụng đất hiện có để có Giấy ghi nhận mới .
Cách giải quyết và xử lý như sau :
Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ
Trường hợp nhận chuyển nhượng nhưng không lập hợp đồng, văn bản chuyển quyền theo pháp luật, hồ sơ gồm có :
– Đơn ĐK dịch chuyển theo Mẫu số 09 / ĐK .
– Bản gốc Giấy ghi nhận đã cấp .
– Giấy tờ chuyển quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất có đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền .
Bước 2 : Nộp hồ sơ

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu

Cách 2 : Không nộp tại Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã nơi có đất
– Địa phương đã xây dựng bộ phận một cửa để đảm nhiệm và trả tác dụng thủ tục hành chính thì nộp tại bộ phận một cửa .
– Nếu chưa xây dựng bộ phận một cửa thì hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thường trực TW nơi có đất hoặc Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất so với nơi chưa xây dựng Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai .
Bước 3 : Tiếp nhận hồ sơ và xử lý nhu yếu
Văn phòng ĐK đất đai thông tin bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy ghi nhận cho người nhận chuyển quyền .
Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông tin thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương 03 số liên tục ( ngân sách đăng tin do người đề xuất trả ) .
Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông tin hoặc đăng tin lần tiên phong trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn ý kiến đề nghị xử lý tranh chấp thì Văn phòng ĐK đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động hủy Giấy ghi nhận đã cấp so với trường hợp không nộp Giấy ghi nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận mới cho bên nhận chuyển nhượng .
Nếu có đơn ý kiến đề nghị xử lý tranh chấp thì Văn phòng ĐK đất đai hướng dẫn những bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tranh chấp theo lao lý .
hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tayCách hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay (Ảnh minh họa)
 

Chuyển nhượng từ ngày 01/7/2014 trở về sau

Rất khó hợp thức hóa vì :

1. Phải đủ điều kiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng

* Điều kiện bên chuyển nhượng
Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được thực thi quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ những điều kiện kèm theo sau :
– Có Giấy ghi nhận, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế lao lý tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 ;
– Đất không có tranh chấp ;
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
– Trong thời hạn sử dụng đất .
* Điều kiện bên nhận chuyển nhượng
Xem thêm : 4 trường hợp không được sang tên Sổ đỏ

2. Hợp đồng phải được công chứng hoặc chứng thực

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất giữa hộ mái ấm gia đình, cá thể với nhau phải được công chứng hoặc xác nhận .
Nếu đủ điều kiện kèm theo chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng mà hợp đồng chuyển nhượng bằng giấy viết tay hoàn toàn có thể hợp thức hóa theo cách sau :
Cách 1 : Tìm người chuyển nhượng ( chủ cũ ) để ký, công chứng hoặc xác nhận hợp đồng sau đó triển khai sang tên .
Cách 2 : Nếu một bên hoặc những bên đã triển khai tối thiểu 2/3 nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng thì theo nhu yếu của một bên hoặc những bên, Tòa án ra quyết định hành động công nhận hiệu lực thực thi hiện hành thanh toán giao dịch đó mà không phải công chứng hoặc xác nhận ( theo khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự năm ngoái ) .
Tuy nhiên, việc nhu yếu Tòa án công nhận hợp đồng chuyển nhượng không công chứng hoặc xác nhận có hiệu lực thực thi hiện hành mất nhiều thời hạn và rất phức tạp .

Kết luận: Cách hợp thức hóa đất mua bằng giấy viết tay trên đây phù hợp với những thửa đất đã được chuyển nhượng trước ngày 01/7/2014, nhất là trước ngày 01/01/2008.

Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Hướng dẫn làm Sổ đỏ: Hồ sơ, thủ tục và tiền phải nộp

>> 6 điều cần biết trước khi khởi kiện tranh chấp đất đai

Tác giả: Admin