25
12-2021

Tiền Land hướng dẫn lập quy hoạch chi tiết 1/500

Tiền Land hướng dẫn lập quy hoạch chi tiết 1/500

Dự án đất nền của Tiền Land được lập quy hoạch chi tiết 1/500 như thế nào? Bài viết Tiền Land chia sẻ cách chuẩn bị hồ sơ thủ tục đúng quy trình, để lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án tại Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên, Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên

Thành phần bộ hồ sơ lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Bình Dương
Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị (theo mẫu);

 • Bản sao (có chứng thực) Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết của cơ quan có thẩm quyền;
 • Bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch và bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề của các Kiến trúc sư, Kỹ sư quy hoạch đô thị tham gia lập đồ án quy hoạch;
 • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ án quy hoạch chi tiết;
 • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản ý kiến của UBND quận- huyện (đối với các quy hoạch chi tiết phục vụ cho công tác quản lý đô thị).
 • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản ý kiến của các Sở, Ban, Ngành, tổ chức có liên quan đến đồ án quy hoạch chi tiết (nếu có) để làm rõ thêm một số nội dung có liên quan trong hồ sơ;
 • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) các văn bản có liên quan (nếu có) để làm rõ thêm một số nội dung có liên quan trong hồ sơ;
 • Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cấp Giấy phép quy hoạch thì cần có thêm một trong các văn bản:

+ Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) Giấy phép quy hoạch.
+ Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản công nhận là chủ đầu tư của UBND thành phố hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ (đối với các dự án phát triển nhà ở thực hiện theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP);
+ Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản giao làm chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước).
+ Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận địa điểm đầu tư của UBND thành phố.
+ Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản pháp lý về quyền sử dụng đất, giao thuê đất theo quy định của pháp luật (đối với các chủ đầu tư đã có pháp lý về quyền sử dụng đất, giao thuê đất theo quy định);
Thuyết minh tổng hợp (có đính kèm các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3);
Thành phần bộ hồ sơ lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Bất Động Sản Bình DươngTờ trình ý kiến đề nghị đánh giá và thẩm định, phê duyệt của chủ góp vốn đầu tư, cơ quan tổ chức triển khai lập quy hoạch đô thị ( theo mẫu ) ; + Bản chính hoặc bản sao ( có xác nhận ) Giấy phép quy hoạch. + Bản chính hoặc bản sao ( có xác nhận ) văn bản công nhận là chủ góp vốn đầu tư của Ủy Ban Nhân Dân thành phố hoặc văn bản chấp thuận đồng ý góp vốn đầu tư của cấp có thẩm quyền theo Nghị định số 71/2010 / NĐ-CP ngày 23/6/2010 của nhà nước ( so với những dự án Bất Động Sản tăng trưởng nhà ở thực thi theo Nghị định số 71/2010 / NĐ-CP ) ; + Bản chính hoặc bản sao ( có xác nhận ) văn bản giao làm chủ góp vốn đầu tư của cơ quan có thẩm quyền ( so với những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước ). + Bản chính hoặc bản sao ( có xác nhận ) văn bản chấp thuận đồng ý chủ trương góp vốn đầu tư hoặc chấp thuận đồng ý khu vực góp vốn đầu tư của Ủy Ban Nhân Dân thành phố. + Bản chính hoặc bản sao ( có xác nhận ) văn bản pháp lý về quyền sử dụng đất, giao thuê đất theo pháp luật của pháp lý ( so với những chủ góp vốn đầu tư đã có pháp lý về quyền sử dụng đất, giao thuê đất theo lao lý ) ; Thuyết minh tổng hợp ( có đính kèm những sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 ) ;

Thành phần bản vẽ:

 • Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;
 • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) bản đồ hiện trạng vị trí, tỉ lệ 1/500 (đối với quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư xây dựng);
 • Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500;
 • Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500 bao gồm:

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông;
+ Bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt;
+ Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp điện và chiếu sáng;
+ Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp nước;
+ Bản đồ hiện trạng hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải rắn;
+ Bản đồ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc;
+ Bản đồ hiện trạng môi trường.

 • Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500;
 • Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan;
 • Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500 bao gồm:

+ Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị;
+ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng (tùy theo nội dung và quy mô đồ án, có thể gộp chung với bản đồ quy hoạch giao thông đô thị);
+ Bản đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị;
+ Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị;
+ Bản đồ quy hoạch cấp nước đô thị;
+ Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn đô thị;
+ Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc;
+ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược;
+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.

 • Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết;
 • Đĩa CD lưu trữ toàn bộ nội dung thuyết minh, bản vẽ và dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết.

Thiết kế quy hoạch chi tiết

1. Hồ sơ thiết kế ý tưởng quy hoạch

 • Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất quy hoạch;
 • Bản đồ đánh giá tổng hợp hiện trạng;
 • Sơ đồ cơ cấu quy hoạch;
 • Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất;
 • Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng kiến trúc cảnh quan;
 • Bản vẽ thiết kế đô thị (trường hợp thiết kế ý tưởng bao gồm thiết kế đô thị)
 • Thuyết minh thiết kế;
 • Phụ lục tính toán, hình ảnh, sơ đồ minh họa (nếu nhà thầu thấy cần thiết để làm rõ ý tưởng thiết kế).

2. Hồ sơ đồ án quy hoạch 1/500

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông;+ Bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt;+ Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp điện và chiếu sáng;+ Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp nước;+ Bản đồ hiện trạng hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải rắn;+ Bản đồ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc;+ Bản đồ hiện trạng môi trường.+ Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị;+ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng (tùy theo nội dung và quy mô đồ án, có thể gộp chung với bản đồ quy hoạch giao thông đô thị);+ Bản đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị;+ Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị;+ Bản đồ quy hoạch cấp nước đô thị;+ Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn đô thị;+ Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc;+ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược;+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.

Nội dung và loại sản phẩm đồ án quy hoạch kiến thiết xây dựng được lao lý tại Luật Xây dựng ; Luật Quy hoạch Đô thị ; Nghị định số 37/2010 / NĐ-CP về lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt và quản trị quy hoạch và Thông tư số 12/2016 / TT-BXD của Bộ Xây dựng pháp luật về hồ sơ của trách nhiệm và đồ án quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu công dụng đặc trưng. Chi tiết đơn cử như sau :
2.1. Nội dung nghiên cứu

 • Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, di tích lịch sử – văn hoá.
 • Xác định tính chất, chức năng và các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của khu vực thiết kế.
 • Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; xác định các chỉ tiêu cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình; vị trí, quy mô các công trình ngầm.
 • Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:

+ Xác định mạng lưới đường giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng;
+ Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô các công trình trạm bơm nước; bể chứa; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật;
+ Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng;
+ Xác định mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước bẩn, chất thải.

 • Dự kiến những hạng mục ưu tiên phát triển và nguồn lực thực hiện.
 • Sơ bộ đánh giá tác động môi trường và đề xuất biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.

2.2. Thành phần hồ sơ bản vẽ
a. Phần văn bản

+ Xác định mạng lưới đường giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng;+ Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô các công trình trạm bơm nước; bể chứa; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật;+ Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng;+ Xác định mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước bẩn, chất thải.a. Phần văn bản

Thuyết minh tổng hợp, thuyết minh tóm tắt, những phụ lục đo lường và thống kê kèm theo ;
Dự thảo tờ trình, quyết định hành động phê duyệt, pháp luật quản trị thiết kế xây dựng theo quy hoạch

 

b. Giá thiết kế = Sqh x Gtk x Kđh x Ktl x Kgđ x Kvg

 • Sqh: Quy mô thiết kế (ha)
 • Gtk: Đơn giá thiết kế (triệu đồng/ha), được xác định như sau:
Quy mô (ha) ≤5 10 20 30 50
Đơn giá (triệu.đ/ha) 132,3 97,0 79,4 61,7 44,1
Quy mô (ha) 75 100 200 300 500
Đơn giá (triệu.đ/ha) 35,3 30,9 21,6 16,3 11,0
 Quy mô (ha) 750 1000 2000 3000 5000
Đơn giá (triệu.đ/ha) 8,8 7,5 6,4 5,4 4,1

 

 • Kđh: Hệ số áp dụng theo địa hình
  Kđh = 1,0 đối với địa hình bằng phẳng
  Kđh = 1,3 đối với địa hình đồi núi, mặt nước
 • Ktl: Hệ số áp dụng theo tỷ lệ lập quy hoạch
  Ktl = 1,0 đối với đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500
  Ktl = 0,7 đối với đồ án quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2.000
 • Kgđ: Hệ số áp dụng theo giai đoạn thiết kế
  Kgđ = 0,40 – 0,45 đối với thiết kế ý tưởng quy hoạch không bao gồm thiết kế đô thị
  Kgđ = 0,60 – 0,65 đối với thiết kế ý tưởng quy hoạch bao gồm thiết kế đô thị
  Kgđ = 0,55 – 0,60 đối với lập hồ sơ đồ án quy hoạch trên cơ sở thiết kế ý tưởng chưa có thiết kế đô thị
  Kgđ = 0,35 – 0,40 đối với lập hồ sơ đồ án quy hoạch trên cơ sở thiết kế ý tưởng đã có thiết kế đô thị
  Kgđ = 0,20 – 0,25 đối với lập bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng
 • Kvg: Hệ số áp dụng đối với khu vực thiết kế thuộc địa giới hành chính của nhiều tỉnh, thành phố
  Kvg = 1,0 thuộc địa giới hành chính của một tỉnh, thành phố
  Kvg = 1,2 thuộc địa giới hành chính của hai tỉnh, thành phố

Quản trị mạng lưới hệ thống

Có thể bạn quan tâm:

Tác giả: Admin