26
12-2021

Thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất. Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là quyết định của cơ quan nhà nước có THẨM QUYỀN, xảy ra trong một số trường hợp nhất định. Vậy thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc về cơ quan nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quy định về hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

>> Xem thêm: Trường Hợp Được Yêu Cầu Tòa Hủy Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì ?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật đất đai 2013 và là một quyết định hành chính theo Phần I.1 Giải đáp số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao.

Theo khoản 2 Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự năm ngoái có lao lý quyết định hành động riêng biệt là quyết định hành động đã được phát hành về một yếu tố đơn cử và được vận dụng một lần so với một hoặc một số ít đối tượng người tiêu dùng đơn cử. Theo đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một quyết định hành động riêng biệt vì nó lao lý về một yếu tố đơn cử là chứng nhận quyền sử dụng đất cho một hoặc một số ít đối tượng người dùng đơn cử .

Các trường hợp hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trường hợp 1 : Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất
Theo lao lý tại khoản 3 Điều 77 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, Văn phòng ĐK đất đai lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hành động hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; chỉnh lý, update dịch chuyển vào hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai .
Trường hợp 2 : Không nộp Giấy chứng nhận đã cấp để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận mới khi chuyển quyền sử dụng đất .

 • Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định thì nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có.
 • Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển quyền. 
 • Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho bên nhận chuyển quyền.

Trường hợp 3 : Không giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tịch thu Giấy chứng nhận
Theo lao lý tại khoản 7 Điều 87 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, trong trường hợp tịch thu Giấy chứng nhận mà người sử dụng đất không giao nộp Giấy chứng nhận thì Văn phòng ĐK đất đai báo cáo giải trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động hủy Giấy chứng nhận đã cấp .
Trường hợp 4 : Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định hành động của Tòa án

>> Xem thêm: Tranh chấp đất đai trong trường hợp nào phải yêu cầu hủy sổ đỏ?

Cơ quan thẩm quyền

Thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cơ quan nào có thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một quyết định cá biệt do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam; hoặc do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao theo quy định tại Điều 105 Luật đất đai 2013.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự mà Tòa án có nhiệm vụ giải quyết.

Theo khoản 4 Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự năm ngoái, thẩm quyền của cấp Tòa án xử lý vấn đề dân sự trong trường hợp có xem xét việc hủy quyết định hành động riêng biệt được xác lập theo lao lý tương ứng tại Điều 31, Điều 32 của Luật tố tụng hành chính về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh .
Theo Phần II Giải đáp số 02 / GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về 1 số ít yếu tố trong tố tụng hành chính, tố tụng dân sự có hướng dẫn :

 • Trường hợp quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và phải hủy quyết định đó mới bảo đảm giải quyết đúng đắn vụ việc dân sự mà việc hủy quyết định đó không làm thay đổi thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự thì Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự tiếp tục giải quyết và xem xét hủy quyết định đó.
 • Trường hợp việc xem xét hủy quyết định đó dẫn đến thay đổi thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự xác định theo quy định tương ứng của Luật tố tụng hành chính về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì Tòa án nhân dân cấp huyện đang thụ lý giải quyết vụ việc dân sự phải chuyển vụ việc cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết và xem xét hủy quyết định đó.

Tư vấn quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Với trình độ nhiệm vụ vững vàng cùng nhiều năm kinh nghiệm tay nghề hành nghề trong nghành nghề dịch vụ đất đai, luật sư sẽ thực thi những việc làm sau để tư vấn hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất :

 • Tư vấn, giải đáp thắc mắc về các trường hợp hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn về thẩm quyền, thủ tục yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Soạn thảo đơn khởi kiện;
 • Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
 • Đại diện khách hàng tham gia vào quá trình tố tụng.
 • Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề khác liên quan đến quá trình hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Thẩm quyền hủy giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu quý khách có nội dung còn vướng mắc về đất đai hoặc cần đội ngũ hỗ trợ pháp lý TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI, hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí.

Trân trọng cảm ơn !

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Scores: 4.7 (71 votes)

{{#error}}
{ { error } }
{{/error}}
{{^error}}
Thank for your voting !
{{/error}}

Error ! Please check your network and try again !

Tác giả: Admin