19
02-2022

Doanh thu và thời điểm xác định doanh thu – Dịch vụ Đại lý thuế AT – Đại lý thuế Quảng Ninh – Dịch vụ thuế Hạ Long

Xác định doanh thu và thời gian ghi nhận doanh thu là việc làm quan trọng so với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt quan trọng là bộ phận kế toán. Xác định và ghi nhận đúng doanh thu là 1 trong số những nội dung giúp cho doanh nghiệp tính đúng, đủ nghĩa vụ và trách nhiệm thuế so với nhà nước, tránh những khoản bị phạt không đáng có. Đại lý thuế A&T trình làng cách xác lập doanh thu và thời gian xác lập doanh thu tính thuế TNDN theo từng trường hợp đơn cử, như sau :

Hình ảnh minh họa

   1. Cách xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là hàng loạt tiền bán sản phẩm & hàng hóa, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ gồm có cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền .
a ) Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng .
Ví dụ : Doanh nghiệp A là đối tượng người tiêu dùng nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo chiêu thức khấu trừ thuế. Hóa đơn giá trị ngày càng tăng gồm những chỉ tiêu như sau :
Giá bán : 100.000 đồng .
Thuế GTGT ( 10 % ) : 10.000 đồng .
Giá thanh toán giao dịch : 110.000 đồng .
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 100.000 đồng .
b ) Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp trực tiếp trên giá trị ngày càng tăng là doanh thu gồm có cả thuế giá trị ngày càng tăng .
Ví dụ : Doanh nghiệp B là đối tượng người tiêu dùng nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo chiêu thức trực tiếp trên giá trị ngày càng tăng. Hóa đơn bán hàng chỉ ghi giá bán là 110.000 đồng ( giá đã có thuế GTGT ) .
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 110.000 đồng .
c ) Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dịch vụ mà người mua trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân chia cho số năm trả tiền trước hoặc được xác lập theo doanh thu trả tiền một lần. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời hạn hưởng khuyến mại thuế việc xác lập số thuế được khuyến mại phải địa thế căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia ( 🙂 cho số năm thu tiền trước .

   2. Thời điểm xác định doanh thu được xác định như sau:

a ) Đối với hoạt động giải trí bán sản phẩm & hàng hóa là thời gian chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng sản phẩm & hàng hóa cho người mua .
b ) Đối với hoạt động giải trí đáp ứng dịch vụ là thời gian triển khai xong việc đáp ứng dịch vụ hoặc triển khai xong từng phần việc đáp ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014 / TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119 / năm trước / TT-BTC .
c ) Đối với hoạt động giải trí vận tải đường bộ hàng không là thời gian triển khai xong việc đáp ứng dịch vụ luân chuyển cho người mua .
d ) Trường hợp khác theo lao lý của pháp lý .

   3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp khác:

a ) Đối với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bán theo phương pháp trả góp, trả chậm là tiền bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trả tiền một lần, không gồm có tiền lãi trả góp, tiền lãi trả chậm .
b ) Đối với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi ( không gồm có sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng để liên tục quy trình sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp ) được xác lập theo giá cả của mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường tại thời gian trao đổi .
Ví dụ : Doanh nghiệp A có công dụng sản xuất phụ tùng ôtô và lắp ráp ôtô. Doanh nghiệp A dùng mẫu sản phẩm lốp ôtô do doanh nghiệp sản xuất để tọa lạc, ra mắt loại sản phẩm hoặc dùng lốp ôtô để liên tục lắp ráp thành ôtô hoàn hảo thì trong trường hợp này mẫu sản phẩm lốp ôtô của doanh nghiệp không phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp .
Ví dụ : Doanh nghiệp B là doanh nghiệp sản xuất máy tính. Trong năm doanh nghiệp B có xuất một số ít máy tính do chính doanh nghiệp sản xuất cho cán bộ công nhân viên để dùng thao tác tại doanh nghiệp thì những mẫu sản phẩm máy tính này không phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp .
c ) Đối với hoạt động giải trí gia công sản phẩm & hàng hóa là tiền thu về hoạt động giải trí gia công gồm có cả tiền công, ngân sách về nguyên vật liệu, động lực, vật tư phụ và ngân sách khác Giao hàng cho việc gia công sản phẩm & hàng hóa .
d ) Đối với sản phẩm & hàng hóa của những đơn vị chức năng giao đại lý, ký gửi và nhận đại lý, ký gửi theo hợp đồng đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng được xác lập như sau :
– Doanh nghiệp giao sản phẩm & hàng hóa cho những đại lý ( kể cả đại lý bán hàng đa cấp ), ký gửi là tổng số tiền bán sản phẩm & hàng hóa .
– Doanh nghiệp nhận làm đại lý, ký gửi bán hàng đúng giá lao lý của doanh nghiệp giao đại lý, ký gửi là tiền hoa hồng được hưởng theo hợp đồng đại lý, ký gửi sản phẩm & hàng hóa .
e ) Đối với hoạt động giải trí cho thuê gia tài là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân chia cho số năm trả tiền trước hoặc được xác lập theo doanh thu trả tiền một lần .

   Doanh nghiệp căn cứ điều kiện thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ thực tế và việc xác định chi phí, có thể lựa chọn một trong hai phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau:

– Là số tiền cho thuê gia tài của từng năm được xác lập bằng ( = ) số tiền trả trước chia ( 🙂 số năm trả tiền trước .
– Là hàng loạt số tiền cho thuê gia tài của số năm trả tiền trước .
Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời hạn hưởng khuyễn mãi thêm thuế thu nhập doanh nghiệp lựa chọn chiêu thức xác lập doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là hàng loạt số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm thì việc xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp từng tặng thêm thuế địa thế căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của số năm trả tiền trước chia ( 🙂 số năm bên thuê trả tiền trước .
g ) Đối với hoạt động giải trí kinh doanh thương mại sân gôn là tiền bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn và những khoản thu khác trong kỳ tính thuế được xác lập như sau :
– Đối với hình thức bán vé, bán thẻ chơi gôn theo ngày, doanh thu kinh doanh thương mại sân gôn làm địa thế căn cứ xác lập thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp là số tiền thu được từ bán vé, bán thẻ và những khoản thu khác phát sinh trong kỳ tính thuế .
– Đối với hình thức bán vé, bán thẻ hội viên loại thẻ trả trước cho nhiều năm, doanh thu làm địa thế căn cứ xác lập thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp của từng năm là số tiền bán thẻ và những khoản thu khác thực thu được chia cho số năm sử dụng thẻ hoặc xác lập theo doanh thu trả tiền một lần .
h ) Đối với hoạt động giải trí tín dụng thanh toán của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế là thu từ lãi tiền gửi, thu từ lãi tiền cho vay, doanh thu về cho thuê kinh tế tài chính phải thu phát sinh trong kỳ tính thuế được hạch toán vào doanh thu theo lao lý hiện hành về chính sách kinh tế tài chính của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế .
i ) Đối với hoạt động giải trí vận tải đường bộ là hàng loạt doanh thu luân chuyển hành khách, sản phẩm & hàng hóa, tư trang phát sinh trong kỳ tính thuế .
k ) Đối với hoạt động giải trí cung ứng điện, nước sạch là số tiền phân phối điện, nước sạch ghi trên hóa đơn giá trị ngày càng tăng. Thời điểm xác lập doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là ngày xác nhận chỉ số công tơ điện và được ghi trên hóa đơn tính tiền điện, tiền nước sạch .
Ví dụ : Hóa đơn tiền điện ghi chỉ số công tơ từ ngày 5/12 đến ngày 5/1. Doanh thu của hóa đơn này được tính vào tháng 1 .
l ) Đối với nghành kinh doanh thương mại bảo hiểm, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là hàng loạt số tiền thu được do đáp ứng dịch vụ bảo hiểm và sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ khác, kể cả phụ thu và phí thu thêm mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng chưa có thuế giá trị ngày càng tăng, gồm có :
– Doanh thu từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bảo hiểm :
Đối với hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bảo hiểm và tái bảo hiểm là số tiền phải thu về thu phí bảo hiểm gốc ; thu phí nhận tái bảo hiểm ; thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm ; thu phí quản trị đơn bảo hiểm ; thu phí về dịch vụ đại lý gồm có giám định tổn thất, xét xử lý bồi thường, nhu yếu người thứ ba bồi hoàn, giải quyết và xử lý hàng bồi thường 100 % ( không kể giám định hộ giữa những doanh nghiệp thành viên hạch toán nội bộ trong cùng một doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán độc lập ) sau khi đã trừ đi những khoản phải chi để giảm thu như : hoàn phí bảo hiểm ; giảm phí bảo hiểm ; hoàn phí nhận tái bảo hiểm ; giảm phí nhận tái bảo hiểm ; hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm ; giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm .
Trường hợp những doanh nghiệp bảo hiểm tham gia đồng bảo hiểm, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế của từng bên là tiền thu phí bảo hiểm gốc được phân chia theo tỷ suất đồng bảo hiểm cho mỗi bên chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng .
Đối với hợp đồng bảo hiểm thỏa thuận hợp tác trả tiền theo từng kỳ thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là số tiền phải thu phát sinh trong từng kỳ .
Trường hợp có triển khai những nhiệm vụ thu hộ giữa những doanh nghiệp thường trực hoặc giữa doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc vào với trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế không gồm có phần doanh thu thu hộ .
– Doanh thu hoạt động giải trí môi giới bảo hiểm : Các khoản thu hoa hồng môi giới bảo hiểm sau khi trừ những khoản hoa hồng môi giới bảo hiểm, giảm và hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm .
m ) Đối với hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng, lắp ráp là giá trị khu công trình, giá trị khuôn khổ khu công trình hoặc giá trị khối lượng khu công trình kiến thiết xây dựng, lắp ráp nghiệm thu sát hoạch .
– Trường hợp thiết kế xây dựng, lắp ráp có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động giải trí thiết kế xây dựng, lắp ráp gồm có cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị .
– Trường hợp thiết kế xây dựng, lắp ráp không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng, lắp ráp không gồm có giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị .
n ) Đối với hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại :
– Trường hợp những bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại phân loại tác dụng kinh doanh thương mại bằng doanh thu bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thì doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên được chia theo hợp đồng .
– Trường hợp những bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại phân loại hiệu quả kinh doanh thương mại bằng loại sản phẩm thì doanh thu tính thuế là doanh thu của loại sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng .
– Trường hợp những bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại phân loại tác dụng kinh doanh thương mại bằng doanh thu trước thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác lập thu nhập trước thuế là số tiền bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại phải cử ra một bên làm đại diện thay mặt có nghĩa vụ và trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, ngân sách, xác lập doanh thu trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại tự thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo lao lý hiện hành .
– Trường hợp những bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại phân loại tác dụng kinh doanh thương mại bằng doanh thu sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác lập thu nhập chịu thuế là số tiền bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại phải cử ra một bên làm đại diện thay mặt có nghĩa vụ và trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, ngân sách và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho những bên còn lại tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại .

   o) Đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng (casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh có đặt cược) là số tiền thu từ hoạt động này bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách.

p ) Đối với hoạt động giải trí kinh doanh thương mại sàn chứng khoán là những khoản thu từ dịch vụ môi giới, tự doanh sàn chứng khoán, bảo lãnh phát hành sàn chứng khoán, quản trị hạng mục góp vốn đầu tư, tư vấn kinh tế tài chính và góp vốn đầu tư sàn chứng khoán, quản trị quỹ góp vốn đầu tư, phát hành chứng từ quỹ, dịch vụ tổ chức triển khai thị trường và những dịch vụ sàn chứng khoán khác theo lao lý của pháp lý .
q ) Đối với dịch vụ kinh tế tài chính phái sinh là số tiền thu từ việc đáp ứng những dịch vụ kinh tế tài chính phái sinh thực thi trong kỳ tính thuế .

Tác giả: Admin