16
01-2022

Lịch tháng 3/2020 – Lịch vạn niên tháng 3 năm 2020| Tháng 3 âm lịch

Ngày tốt xấu trong tháng 3 năm 2020Ngày

Lịch dương

Tháng 3

Lịch âm
Tháng 2

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 1/3/2020 nhằm mục đích ngày 8/2/2020 Âm lịch
Ngày Quý Mão, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 2/3/2020 nhằm mục đích ngày 9/2/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Thìn, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 3/3/2020 nhằm mục đích ngày 10/2/2020 Âm lịch
Ngày Ất Tỵ, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Tốt

Thứ tư, ngày 4/3/2020 nhằm mục đích ngày 11/2/2020 Âm lịch
Ngày Bính Ngọ, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 5/3/2020 nhằm mục đích ngày 12/2/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Mùi, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 6/3/2020 nhằm mục đích ngày 13/2/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Thân, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 7/3/2020 nhằm mục đích ngày 14/2/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Dậu, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 8/3/2020 nhằm mục đích ngày 15/2/2020 Âm lịch
Ngày Canh Tuất, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 9/3/2020 nhằm mục đích ngày 16/2/2020 Âm lịch
Ngày Tân Hợi, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 10/3/2020 nhằm mục đích ngày 17/2/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Tý, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 11/3/2020 nhằm mục đích ngày 18/2/2020 Âm lịch
Ngày Quý Sửu, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 12/3/2020 nhằm mục đích ngày 19/2/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Dần, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 13/3/2020 nhằm mục đích ngày 20/2/2020 Âm lịch
Ngày Ất Mão, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 14/3/2020 nhằm mục đích ngày 21/2/2020 Âm lịch
Ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 15/3/2020 nhằm mục đích ngày 22/2/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Tỵ, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 16/3/2020 nhằm mục đích ngày 23/2/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Ngọ, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 17/3/2020 nhằm mục đích ngày 24/2/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 18/3/2020 nhằm mục đích ngày 25/2/2020 Âm lịch
Ngày Canh Thân, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 19/3/2020 nhằm mục đích ngày 26/2/2020 Âm lịch
Ngày Tân Dậu, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 20/3/2020 nhằm mục đích ngày 27/2/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Tuất, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 21/3/2020 nhằm mục đích ngày 28/2/2020 Âm lịch
Ngày Quý Hợi, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 22/3/2020 nhằm mục đích ngày 29/2/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Tý, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 23/3/2020 nhằm mục đích ngày 30/2/2020 Âm lịch
Ngày Ất Sửu, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 24/3/2020 nhằm mục đích ngày 1/3/2020 Âm lịch
Ngày Bính Dần, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 25/3/2020 nhằm mục đích ngày 2/3/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Mão, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 26/3/2020 nhằm mục đích ngày 3/3/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Thìn, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 27/3/2020 nhằm mục đích ngày 4/3/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Tỵ, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 28/3/2020 nhằm mục đích ngày 5/3/2020 Âm lịch
Ngày Canh Ngọ, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 29/3/2020 nhằm mục đích ngày 6/3/2020 Âm lịch
Ngày Tân Mùi, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 30/3/2020 nhằm mục đích ngày 7/3/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Thân, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 31/3/2020 nhằm mục đích ngày 8/3/2020 Âm lịch
Ngày Quý Dậu, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo

Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể

Tác giả: Admin