16
01-2022

Lịch tháng 4/2020 – Lịch vạn niên tháng 4 năm 2020| Tháng 4 âm lịch

Ngày tốt xấu trong tháng 4 năm 2020Ngày

Lịch dương

Tháng 4

Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 1/4/2020 nhằm mục đích ngày 9/3/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Tuất, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 2/4/2020 nhằm mục đích ngày 10/3/2020 Âm lịch
Ngày Ất Hợi, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 3/4/2020 nhằm mục đích ngày 11/3/2020 Âm lịch
Ngày Bính Tý, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 4/4/2020 nhằm mục đích ngày 12/3/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Sửu, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 5/4/2020 nhằm mục đích ngày 13/3/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Dần, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 6/4/2020 nhằm mục đích ngày 14/3/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Mão, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 7/4/2020 nhằm mục đích ngày 15/3/2020 Âm lịch
Ngày Canh Thìn, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Thứ tư, ngày 8/4/2020 nhằm mục đích ngày 16/3/2020 Âm lịch
Ngày Tân Tỵ, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 9/4/2020 nhằm mục đích ngày 17/3/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Ngọ, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 10/4/2020 nhằm mục đích ngày 18/3/2020 Âm lịch
Ngày Quý Mùi, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 11/4/2020 nhằm mục đích ngày 19/3/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Thân, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 12/4/2020 nhằm mục đích ngày 20/3/2020 Âm lịch
Ngày Ất Dậu, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 13/4/2020 nhằm mục đích ngày 21/3/2020 Âm lịch
Ngày Bính Tuất, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 14/4/2020 nhằm mục đích ngày 22/3/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Hợi, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 15/4/2020 nhằm mục đích ngày 23/3/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Tý, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )

Xem chi tiết

Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 16/4/2020 nhằm mục đích ngày 24/3/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Sửu, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 17/4/2020 nhằm mục đích ngày 25/3/2020 Âm lịch
Ngày Canh Dần, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 18/4/2020 nhằm mục đích ngày 26/3/2020 Âm lịch
Ngày Tân Mão, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 19/4/2020 nhằm mục đích ngày 27/3/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Thìn, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 20/4/2020 nhằm mục đích ngày 28/3/2020 Âm lịch
Ngày Quý Tỵ, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 21/4/2020 nhằm mục đích ngày 29/3/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Ngọ, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 3

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 22/4/2020 nhằm mục đích ngày 30/3/2020 Âm lịch
Ngày Ất Mùi, tháng Canh Thìn, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 23/4/2020 nhằm mục đích ngày 1/4/2020 Âm lịch
Ngày Bính Thân, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 24/4/2020 nhằm mục đích ngày 2/4/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Dậu, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 25/4/2020 nhằm mục đích ngày 3/4/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Tuất, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 26/4/2020 nhằm mục đích ngày 4/4/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Hợi, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 27/4/2020 nhằm mục đích ngày 5/4/2020 Âm lịch
Ngày Canh Tý, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 28/4/2020 nhằm mục đích ngày 6/4/2020 Âm lịch
Ngày Tân Sửu, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 29/4/2020 nhằm mục đích ngày 7/4/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Dần, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 4
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 30/4/2020 nhằm mục đích ngày 8/4/2020 Âm lịch
Ngày Quý Mão, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo

Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể

Tác giả: Admin