16
01-2022

Lịch tháng 5/2020 – Lịch vạn niên tháng 5 năm 2020| Tháng 5 âm lịch

Ngày tốt xấu trong tháng 5 năm 2020Ngày

Lịch dương

Tháng 5

Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 1/5/2020 nhằm mục đích ngày 9/4/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Thìn, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 2/5/2020 nhằm mục đích ngày 10/4/2020 Âm lịch
Ngày Ất Tỵ, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 3/5/2020 nhằm mục đích ngày 11/4/2020 Âm lịch
Ngày Bính Ngọ, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 4/5/2020 nhằm mục đích ngày 12/4/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Mùi, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 5/5/2020 nhằm mục đích ngày 13/4/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Thân, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 6/5/2020 nhằm mục đích ngày 14/4/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Dậu, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 7/5/2020 nhằm mục đích ngày 15/4/2020 Âm lịch
Ngày Canh Tuất, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 8/5/2020 nhằm mục đích ngày 16/4/2020 Âm lịch
Ngày Tân Hợi, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 9/5/2020 nhằm mục đích ngày 17/4/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Tý, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 10/5/2020 nhằm mục đích ngày 18/4/2020 Âm lịch
Ngày Quý Sửu, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 11/5/2020 nhằm mục đích ngày 19/4/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Dần, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 12/5/2020 nhằm mục đích ngày 20/4/2020 Âm lịch
Ngày Ất Mão, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ tư, ngày 13/5/2020 nhằm mục đích ngày 21/4/2020 Âm lịch
Ngày Bính Thìn, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 14/5/2020 nhằm mục đích ngày 22/4/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Tỵ, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 15/5/2020 nhằm mục đích ngày 23/4/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Ngọ, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 16/5/2020 nhằm mục đích ngày 24/4/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 17/5/2020 nhằm mục đích ngày 25/4/2020 Âm lịch
Ngày Canh Thân, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 18/5/2020 nhằm mục đích ngày 26/4/2020 Âm lịch
Ngày Tân Dậu, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 19/5/2020 nhằm mục đích ngày 27/4/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Tuất, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ tư, ngày 20/5/2020 nhằm mục đích ngày 28/4/2020 Âm lịch
Ngày Quý Hợi, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 21/5/2020 nhằm mục đích ngày 29/4/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Tý, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 22/5/2020 nhằm mục đích ngày 30/4/2020 Âm lịch
Ngày Ất Sửu, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 23/5/2020 nhằm mục đích ngày 1/4/2020 Âm lịch
Ngày Bính Dần, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 24/5/2020 nhằm mục đích ngày 2/4/2020 Âm lịch
Ngày Đinh Mão, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 25/5/2020 nhằm mục đích ngày 3/4/2020 Âm lịch
Ngày Mậu Thìn, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 26/5/2020 nhằm mục đích ngày 4/4/2020 Âm lịch
Ngày Kỷ Tỵ, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ tư, ngày 27/5/2020 nhằm mục đích ngày 5/4/2020 Âm lịch
Ngày Canh Ngọ, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 28/5/2020 nhằm mục đích ngày 6/4/2020 Âm lịch
Ngày Tân Mùi, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 29/5/2020 nhằm mục đích ngày 7/4/2020 Âm lịch
Ngày Nhâm Thân, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 30/5/2020 nhằm mục đích ngày 8/4/2020 Âm lịch
Ngày Quý Dậu, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 5
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 31/5/2020 nhằm mục đích ngày 9/4/2020 Âm lịch
Ngày Giáp Tuất, tháng Tân Tỵ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo

Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể

Tác giả: Admin