16
01-2022

Lịch tháng 6/2021 – Lịch vạn niên tháng 6 năm 2021| Tháng 6 âm lịch

Ngày tốt xấu trong tháng 6 năm 2021Ngày

Lịch dương

Tháng 6

Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 1/6/2021 nhằm mục đích ngày 21/4/2021 Âm lịch
Ngày Canh Thìn, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 2/6/2021 nhằm mục đích ngày 22/4/2021 Âm lịch
Ngày Tân Tỵ, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 3/6/2021 nhằm mục đích ngày 23/4/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Ngọ, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 4/6/2021 nhằm mục đích ngày 24/4/2021 Âm lịch
Ngày Quý Mùi, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 5/6/2021 nhằm mục đích ngày 25/4/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Thân, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 6/6/2021 nhằm mục đích ngày 26/4/2021 Âm lịch
Ngày Ất Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 7/6/2021 nhằm mục đích ngày 27/4/2021 Âm lịch
Ngày Bính Tuất, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 8/6/2021 nhằm mục đích ngày 28/4/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Hợi, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 4

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 9/6/2021 nhằm mục đích ngày 29/4/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Tý, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 10/6/2021 nhằm mục đích ngày 1/5/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 11/6/2021 nhằm mục đích ngày 2/5/2021 Âm lịch
Ngày Canh Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 12/6/2021 nhằm mục đích ngày 3/5/2021 Âm lịch
Ngày Tân Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 13/6/2021 nhằm mục đích ngày 4/5/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Thìn, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 14/6/2021 nhằm mục đích ngày 5/5/2021 Âm lịch
Ngày Quý Tỵ, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 15/6/2021 nhằm mục đích ngày 6/5/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )

Xem chi tiết

Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 16/6/2021 nhằm mục đích ngày 7/5/2021 Âm lịch
Ngày Ất Mùi, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 17/6/2021 nhằm mục đích ngày 8/5/2021 Âm lịch
Ngày Bính Thân, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 18/6/2021 nhằm mục đích ngày 9/5/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 19/6/2021 nhằm mục đích ngày 10/5/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Tuất, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 20/6/2021 nhằm mục đích ngày 11/5/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 21/6/2021 nhằm mục đích ngày 12/5/2021 Âm lịch
Ngày Canh Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 22/6/2021 nhằm mục đích ngày 13/5/2021 Âm lịch
Ngày Tân Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 23/6/2021 nhằm mục đích ngày 14/5/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 24/6/2021 nhằm mục đích ngày 15/5/2021 Âm lịch
Ngày Quý Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 25/6/2021 nhằm mục đích ngày 16/5/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Thìn, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 26/6/2021 nhằm mục đích ngày 17/5/2021 Âm lịch
Ngày Ất Tỵ, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 27/6/2021 nhằm mục đích ngày 18/5/2021 Âm lịch
Ngày Bính Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 28/6/2021 nhằm mục đích ngày 19/5/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Mùi, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 29/6/2021 nhằm mục đích ngày 20/5/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Thân, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 6
Lịch âm
Tháng 5

Ngày Tốt

Thứ tư, ngày 30/6/2021 nhằm mục đích ngày 21/5/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo

Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể

Tác giả: Admin