16
01-2022

Lịch tháng 8/2019 – Lịch vạn niên tháng 8 năm 2019| Tháng 8 âm lịch

Ngày tốt xấu trong tháng 8 năm 2019Ngày

Lịch dương

Tháng 8

Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 1/8/2019 nhằm mục đích ngày 1/7/2019 Âm lịch
Ngày Canh Ngọ, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 2/8/2019 nhằm mục đích ngày 2/7/2019 Âm lịch
Ngày Tân Mùi, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 3/8/2019 nhằm mục đích ngày 3/7/2019 Âm lịch
Ngày Nhâm Thân, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 4/8/2019 nhằm mục đích ngày 4/7/2019 Âm lịch
Ngày Quý Dậu, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 5/8/2019 nhằm mục đích ngày 5/7/2019 Âm lịch
Ngày Giáp Tuất, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 6/8/2019 nhằm mục đích ngày 6/7/2019 Âm lịch
Ngày Ất Hợi, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ tư, ngày 7/8/2019 nhằm mục đích ngày 7/7/2019 Âm lịch
Ngày Bính Tý, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 8/8/2019 nhằm mục đích ngày 8/7/2019 Âm lịch
Ngày Đinh Sửu, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 9/8/2019 nhằm mục đích ngày 9/7/2019 Âm lịch
Ngày Mậu Dần, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 10/8/2019 nhằm mục đích ngày 10/7/2019 Âm lịch
Ngày Kỷ Mão, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 11/8/2019 nhằm mục đích ngày 11/7/2019 Âm lịch
Ngày Canh Thìn, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 12/8/2019 nhằm mục đích ngày 12/7/2019 Âm lịch
Ngày Tân Tỵ, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 13/8/2019 nhằm mục đích ngày 13/7/2019 Âm lịch
Ngày Nhâm Ngọ, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ tư, ngày 14/8/2019 nhằm mục đích ngày 14/7/2019 Âm lịch
Ngày Quý Mùi, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 15/8/2019 nhằm mục đích ngày 15/7/2019 Âm lịch
Ngày Giáp Thân, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 16/8/2019 nhằm mục đích ngày 16/7/2019 Âm lịch
Ngày Ất Dậu, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 17/8/2019 nhằm mục đích ngày 17/7/2019 Âm lịch
Ngày Bính Tuất, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 18/8/2019 nhằm mục đích ngày 18/7/2019 Âm lịch
Ngày Đinh Hợi, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 19/8/2019 nhằm mục đích ngày 19/7/2019 Âm lịch
Ngày Mậu Tý, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 20/8/2019 nhằm mục đích ngày 20/7/2019 Âm lịch
Ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 21/8/2019 nhằm mục đích ngày 21/7/2019 Âm lịch
Ngày Canh Dần, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 22/8/2019 nhằm mục đích ngày 22/7/2019 Âm lịch
Ngày Tân Mão, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 23/8/2019 nhằm mục đích ngày 23/7/2019 Âm lịch
Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 24/8/2019 nhằm mục đích ngày 24/7/2019 Âm lịch
Ngày Quý Tỵ, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 25/8/2019 nhằm mục đích ngày 25/7/2019 Âm lịch
Ngày Giáp Ngọ, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 26/8/2019 nhằm mục đích ngày 26/7/2019 Âm lịch
Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 27/8/2019 nhằm mục đích ngày 27/7/2019 Âm lịch
Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 28/8/2019 nhằm mục đích ngày 28/7/2019 Âm lịch
Ngày Đinh Dậu, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 7

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 29/8/2019 nhằm mục đích ngày 29/7/2019 Âm lịch
Ngày Mậu Tuất, tháng Nhâm Thân, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 30/8/2019 nhằm mục đích ngày 1/8/2019 Âm lịch
Ngày Kỷ Hợi, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 8
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 31/8/2019 nhằm mục đích ngày 2/8/2019 Âm lịch
Ngày Canh Tý, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo

Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể

Tác giả: Admin