16
01-2022

Lịch tháng 9/2019 – Lịch vạn niên tháng 9 năm 2019| Tháng 9 âm lịch

Ngày tốt xấu trong tháng 9 năm 2019Ngày

Lịch dương

Tháng 9

Lịch âm
Tháng 8

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 1/9/2019 nhằm mục đích ngày 3/8/2019 Âm lịch
Ngày Tân Sửu, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 2/9/2019 nhằm mục đích ngày 4/8/2019 Âm lịch
Ngày Nhâm Dần, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 3/9/2019 nhằm mục đích ngày 5/8/2019 Âm lịch
Ngày Quý Mão, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 4/9/2019 nhằm mục đích ngày 6/8/2019 Âm lịch
Ngày Giáp Thìn, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Xấu

Thứ năm, ngày 5/9/2019 nhằm mục đích ngày 7/8/2019 Âm lịch
Ngày Ất Tỵ, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 6/9/2019 nhằm mục đích ngày 8/8/2019 Âm lịch
Ngày Bính Ngọ, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 7/9/2019 nhằm mục đích ngày 9/8/2019 Âm lịch
Ngày Đinh Mùi, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 8/9/2019 nhằm mục đích ngày 10/8/2019 Âm lịch
Ngày Mậu Thân, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 9/9/2019 nhằm mục đích ngày 11/8/2019 Âm lịch
Ngày Kỷ Dậu, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 10/9/2019 nhằm mục đích ngày 12/8/2019 Âm lịch
Ngày Canh Tuất, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 11/9/2019 nhằm mục đích ngày 13/8/2019 Âm lịch
Ngày Tân Hợi, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 12/9/2019 nhằm mục đích ngày 14/8/2019 Âm lịch
Ngày Nhâm Tý, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 13/9/2019 nhằm mục đích ngày 15/8/2019 Âm lịch
Ngày Quý Sửu, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 14/9/2019 nhằm mục đích ngày 16/8/2019 Âm lịch
Ngày Giáp Dần, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 15/9/2019 nhằm mục đích ngày 17/8/2019 Âm lịch
Ngày Ất Mão, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )

Xem chi tiết

Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 16/9/2019 nhằm mục đích ngày 18/8/2019 Âm lịch
Ngày Bính Thìn, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 17/9/2019 nhằm mục đích ngày 19/8/2019 Âm lịch
Ngày Đinh Tỵ, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Tốt

Thứ tư, ngày 18/9/2019 nhằm mục đích ngày 20/8/2019 Âm lịch
Ngày Mậu Ngọ, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 19/9/2019 nhằm mục đích ngày 21/8/2019 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Xấu

Thứ sáu, ngày 20/9/2019 nhằm mục đích ngày 22/8/2019 Âm lịch
Ngày Canh Thân, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 21/9/2019 nhằm mục đích ngày 23/8/2019 Âm lịch
Ngày Tân Dậu, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Xấu

Chủ nhật, ngày 22/9/2019 nhằm mục đích ngày 24/8/2019 Âm lịch
Ngày Nhâm Tuất, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 23/9/2019 nhằm mục đích ngày 25/8/2019 Âm lịch
Ngày Quý Hợi, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Tốt

Thứ ba, ngày 24/9/2019 nhằm mục đích ngày 26/8/2019 Âm lịch
Ngày Giáp Tý, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 25/9/2019 nhằm mục đích ngày 27/8/2019 Âm lịch
Ngày Ất Sửu, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Tốt

Thứ năm, ngày 26/9/2019 nhằm mục đích ngày 28/8/2019 Âm lịch
Ngày Bính Dần, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 27/9/2019 nhằm mục đích ngày 29/8/2019 Âm lịch
Ngày Đinh Mão, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Dần ( 03 h – 05 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 8

Ngày Xấu

Thứ bảy, ngày 28/9/2019 nhằm mục đích ngày 30/8/2019 Âm lịch
Ngày Mậu Thìn, tháng Quý Dậu, năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 03 h – 05 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Tỵ ( 09 h – 11 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 29/9/2019 nhằm mục đích ngày 1/9/2019 Âm lịch
Ngày Kỷ Tỵ, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 01 h – 03 h ) Thìn ( 07 h – 09 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Mùi ( 13 h – 15 h ) Tuất ( 19 h – 21 h ) Hợi ( 21 h – 23 h )
Xem chi tiết cụ thể Lịch dương
Tháng 9
Lịch âm
Tháng 9

Ngày Xấu

Thứ hai, ngày 30/9/2019 nhằm mục đích ngày 2/9/2019 Âm lịch
Ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo

Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 h – 01 h ) Sửu ( 01 h – 03 h ) Mão ( 05 h – 07 h ) Ngọ ( 11 h – 13 h ) Thân ( 15 h – 17 h ) Dậu ( 17 h – 19 h )
Xem chi tiết cụ thể

Tác giả: Admin