25
12-2021

Quyền lợi của dân trên đất hỗn hợp

Quyền lợi của dân trên đất hỗn hợp

Đối với khu đất có tính năng hỗn hợp, khi chưa có quyết định hành động tịch thu đất, chưa có dự án Bất Động Sản, quyền hạn người dân được xử lý thông thường .

Sau khi điều chỉnh hàng loạt đồ án quy hoạch 1/2.000 trên địa bàn TP.HCM, nhiều khu đất được chuyển sang chức năng là đất sử dụng hỗn hợp hoặc đất dân cư xây dựng mới. Các quận/huyện đang có nhiều cách hiểu khác nhau khi giải quyết cấp giấy tờ nhà đất, cấp phép xây dựng… trong khu vực này, một số nơi còn tạm ngưng giải quyết để chờ hướng dẫn . 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở QH-KT, giải thích rõ hơn về hướng xử lý đối với các vấn đề nhà, đất tại đây.

“Mềm” hóa quy hoạch

. Nên hiểu thế nào về khái niệm đất sử dụng hỗn hợp, vì sao phải chuyển sang dạng công dụng sử dụng đất này, thưa ông ?

+ Đây là khu đất sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ ở kết hợp kinh doanh dịch vụ hoặc sản xuất… Trong đồ án quy hoạch 1/2.000 phải đề xuất được các giải pháp sử dụng đất, đảm bảo đáp ứng linh hoạt và năng động nhu cầu phát triển của đô thị, xác định các chức năng được xây dựng trong mỗi khu đất.
 

Khu dân cư dọc quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh được Khu Nam yêu cầu giữ lại những khu vực hiện hữu tại đây để tái tạo và tăng cấp, chỉnh trang đô thị. Ảnh : HTD
Mục đích của việc quy đổi này là để làm “ mềm ” hóa quy hoạch, tránh cứng ngắc, tạo thuận tiện để mời gọi góp vốn đầu tư khi tổ chức triển khai triển khai quy hoạch .
. Việc quy hoạch sử dụng đất hỗn hợp có gì khác với những công dụng quy hoạch đã xác lập rõ như khu công trình công cộng, khu vui chơi giải trí công viên cây xanh … ?
+ Cần phân biệt rõ đất hỗn hợp trong đó có nhiều tính năng nhưng chưa có quyết định hành động tịch thu đất, chưa có dự án Bất Động Sản và chủ góp vốn đầu tư, cũng chưa có thời hạn đơn cử thực thi dự án Bất Động Sản. Còn so với những khu vực mà đồ án quy hoạch 1/2. 000 đã xác lập rõ là đất làm đường giao thông vận tải, khu công trình công cộng … thì phải cắm mốc để giữ quỹ đất, ship hàng cho mục tiêu tăng trưởng đô thị .

Giải quyết quyền lợi nhà, đất bình thường cho dân

. Quan điểm của Sở như thế nào về cách xử lý những yếu tố tương quan đến nhà đất trong khu vực này ?

+ Quan điểm của Sở QH-KT đối với những khu quy hoạch là đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới, tái thiết mà chưa có quyết định thu hồi đất, chưa xác định được dự án và chủ đầu tư thì giải quyết mọi quyền lợi về nhà, đất bình thường cho người dân.

Trong tháng 1, Sở sẽ tổ chức triển khai hội nghị với sự tham gia của 24 Q. / huyện, ban quản trị những khu đô thị cùng những sở / ngành để xử lý nhiều yếu tố tương quan đến quy hoạch, trong đó có trường hợp này. Sở đang củng cố công tác làm việc quản trị sau quy hoạch sau ngày 30-9, thời gian TP phê duyệt phủ kín quy hoạch chi tiết cụ thể 1/2. 000 trên địa phận TP để cùng những sở / ngành khác tham mưu cho TP những chủ trương hài hòa và hợp lý về nhà, đất trong khu vực quy hoạch .
. Theo tìm hiểu và khám phá của PV, một số ít người dân trong vùng vừa được kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch đã được cấp sách vở nhà, đất. Tuy nhiên, trong giấy hồng có thòng thêm ghi chú là đất trong quy hoạch sử dụng hỗn hợp nên không hề thế chấp ngân hàng, cầm đồ được. Vấn đề này sẽ được giải quyết và xử lý như thế nào ?
+ Sau hội nghị nói trên, chúng tôi sẽ công khai minh bạch về chủ trương nhà, đất trong khu vực này để người dân được biết và ngân hàng nhà nước không “ bắt giò ” người dân nữa .
. Một số khu vực quy hoạch là đất dân cư thiết kế xây dựng mới ( như khu Nam TP ) nên người dân không được phép thiết kế xây dựng riêng không liên quan gì đến nhau dù đã sinh sống không thay đổi từ lâu. Khu vực này có được xử lý như đất sử dụng hỗn hợp không ?
+ Quy hoạch dân cư kiến thiết xây dựng mới chỉ mang tính khuynh hướng, quan điểm của Sở là những quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp về nhà, đất của người dân cũng phải được xử lý thông thường ( trừ những khu vực hiện hữu là đất trống ) .
Hiện nay việc xử lý những yếu tố tương quan đến nhà, đất đều phải tuân theo pháp luật của pháp lý đất đai là tương thích quy hoạch. Mà tương thích quy hoạch theo Lever nào, quy hoạch chung hay quy hoạch cụ thể kiến thiết xây dựng 1/2. 000 ? Vấn đề này cũng sẽ được đặt ra trong hội nghị tới đây .

VIỆT HOA

Căn cứ theo mục tiêu xác định chức năng đất hỗn hợp trong các đồ án quy hoạch 1/2.000 thì đất hỗn hợp được xem là chưa xác định cụ thể mục đích sử dụng đất. Do đó việc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận, tách thửa tại các khu chức năng hỗn hợp, đề nghị xem xét như trường hợp nằm trong khu vực chưa có quy hoạch.

Ông ĐÀO ANH KIỆT, Giám đốc Sở TN&MT

Đất hỗn hợp chưa có mục đích sử dụng cụ thể, chưa có dự án cũng như chưa biết chủ đầu tư nên việc không cấp phép xây dựng cho người dân là không đúng. Ngày 9-1 tới đây, Sở Xây dựng sẽ tổ chức cuộc họp với các quận/huyện và sở/ngành để thống nhất cách xử lý.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN, Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Tác giả: Admin